پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخهای دسته ی نقشه راه

 • تحصیل در رشته ارشد مدیریت ساخت

  اگر کسی قصد داشته باشد در زمینه کاری مدیریت ساخت وارد شود؛ حتما باید در رشته ارشد مدیریت ساخت تحصیل کرده باشد؟ در این زمینه بخشهای متعددی وجود دارد که میشود در آن کار کرد؟

  نمایش پاسخ
 • مدیریت پروژه برای معماران
 • داشتن تجربه کاری بدون دانش در کار
 • سطح مطالب ارائه شده در دوره های موسسه مدیریت ساخت علوی پور
 • عدم انتقال مناسب دانش در سازمانها
 • الزامات پیش از ورود به بازار کار در زمینه مدیریت پروژه
 • تقسیم بندی محتوا برای اهداف پیمانکاری، کارفرمایی و مشاوره ای در موسسه ACEMI
 • مسیر متخصص شدن در مدیریت ساخت و پروژه
 • بازار کار مدیریت ساخت در کشور
 • آموزش مباحث برنامه ای و مدیریت هزینه
 • گرفتن مدرک PMP برای اپلای
 • نقشه راه ورود به بازار کار برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • پیشنیازهای نقشه راه
 • مدت زمان طی کردن فرآیند آموزش در موسسه ACEMI
 • محتوای دوره های موسسه
 • انجمن ها و مدارک مدیریت پروژه
 • داشتن علاقه و تجربه در کار
 • مباحث و دانش مورد نیاز برای مدیریت ساخت
 • توضیحات تکمیلی دوره سطح مشاوران
 • تفاوت آموزش در دانشگاه های داخل با خارج از کشور