عکس گواهینامه
نام گواهینامه به فارسی گواهینامه حضور CM گواهینامه حرفه‌ای گواهینامه مدیریتی گواهینامه مشاوره حرفه‌ای گواهینامه حضور CBM گواهینامه CBMCI
نام گواهینامه به انگلیسی Certificate Of Participation Professional Certification Management Certification Certificate Of Professional Consultancy CBM Certificate of Participation CBMCI Certification
رنگ گواهینامه نقره ای طلایی قرمز سبز آبی زرشکی
دوره مربوطه مهارت‌های سخت و نرم مهارت‌های سخت و نرم منتورینگ مشاوران دوره‌های مدیریت کسب‌و‌کار در صنعت ساخت (CBM) دوره‌های مدیریت کسب‌و‌کار در صنعت ساخت (CBM)
معیار اخذ گواهینامه حضور حداقل ۶۰ درصد در دوره اخذ گواهینامه حضور و کسب حداقل نمره ۷۰ در آزمون کسب حداقل نمره ۷۰ در پروژه‌های تعریف شده تایید نهایی اساتید حضور حداقل ۶۰ درصد در دوره اخذ گواهینامه CBM و کسب حداقل نمره ۷۰ در آزمون
اطلاعات CM اطلاعات CBM
کد گواهینامه خود را در کادر زیر جستجو کنید