Construction Management

اولیــن نقشــه راه جامــع مدیــریت
پـــــروژه در صنعت ســـاخت ایران

(با رویکرد بین‌المللى)

CM Program

این نقشـــه راه که توسط موسسه ACEMI و برای اولین بار در کشور ارائه شده است، در 5 بخش و 5 سطح، با الگوبرداری از انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) و موسسه صنعت ساخت آمریکا (CII) و با استفاده از مبانی ارائه شده توسط سایر انجمن‌ها، تشکل‌ها و موسســـات فعال در زمینه مدیریت ساخت و پروژه مانند AIA ،AGC ،SCL ،FIDIC ،PMI ،AACE ،CFMA ،NCMA ،DBIA ،LCI و... تدویـــن گردیده و طبق نظرات کارشناسان، مدیران و مشاوران پروژه‌ها با شرایط کشور مطابقت‌سازی شده است. هدف این برنامه آموزش و پرورش کارشناسان، مدیران و مشاوران پروژه و ارائه خدمات مشاوره و تولید محتوا در یک ساختار یکپارچه و جامع است.

نقشــه راه جامــع

دپارتمان‌های
CM
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی و هزینه
 • مدیریت برنامه‌ریزی
  و زمانبندی
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت قرارداد
 • مدیریت ایمنی
 • مدیریت طرح و برنامه
 • مدیریت پایداری
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت اطلاعات
 • مدیریت مدل‌سازی
  اطلاعات ساختمان (BIM)
گواهینامه‌های برنامه CM

گواهینامه حضور به رنگ نقره‌ای (Certificate of Participation)
گواهینامه حرفه‌ای به رنگ طلایی (Professional Certification)
گواهینامه مدیریتی به رنگ قرمز (Management Certification)
گواهینامه مشاوره حرفه‌ای به رنگ سبز (Certificate of Professional Consultancy)

شرایط اخذ گواهینامه‌ها در CM

حضور حداقل ۶۰ درصد در دوره --> اخذ گواهینامه حضور
اخذ گواهینامه حضور و کسب حداقل نمره ۷۰ در آزمون ‐‐> اخذ گواهینامه حرفه‌ای
کسب حداقل نمره ۷۰ در پروژه‌های تعریف شده ‐‐> اخذ گواهینامه مدیریتی
تاﯾﯿد نهایی اساتید ‐‐> اخذ گواهینامه مشاوره حرفه‌ای

Construction Management

اولیــن نقشــه راه جامــع مدیــریت
پـــــروژه در صنعت ســـاخت ایران

(با رویکرد بین‌المللى)

CM Program

این نقشـــه راه که توسط موسسه ACEMI و برای اولین بار در کشور ارائه شده است، در 5 بخش و 5 سطح، با الگوبرداری از انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) و موسسه صنعت ساخت آمریکا (CII) و با استفاده از مبانی ارائه شده توسط سایر انجمن‌ها، تشکل‌ها و موسســـات فعال در زمینه مدیریت ساخت و پروژه مانند AIA ،AGC ،SCL ،FIDIC ،PMI ،AACE ،CFMA ،NCMA ،DBIA ،LCI و... تدویـــن گردیده و طبق نظرات کارشناسان، مدیران و مشاوران پروژه‌ها با شرایط کشور مطابقت‌سازی شده است. هدف این برنامه آموزش و پرورش کارشناسان، مدیران و مشاوران پروژه و ارائه خدمات مشاوره و تولید محتوا در یک ساختار یکپارچه و جامع است.

CM Program

این نقشـــه راه که توسط موسسه ACEMI و برای اولین بار در کشور ارائه شده است، در 5 بخش و 5 سطح، با الگوبرداری از انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) و موسسه صنعت ساخت آمریکا (CII) و با استفاده از مبانی ارائه شده توسط سایر انجمن‌ها، تشکل‌ها و موسســـات فعال در زمینه مدیریت ساخت و پروژه مانند AIA ،AGC ،SCL ،FIDIC ،PMI ،AACE ،CFMA ،NCMA ،DBIA ،LCI و... تدویـــن گردیده و طبق نظرات کارشناسان، مدیران و مشاوران پروژه‌ها با شرایط کشور مطابقت‌سازی شده است. هدف این برنامه آموزش و پرورش کارشناسان، مدیران و مشاوران پروژه و ارائه خدمات مشاوره و تولید محتوا در یک ساختار یکپارچه و جامع است.

نقشــه راه جامــع
دپارتمان‌های
CM
 • مدیریت ایمنی
 • مدیریت طرح و برنامه
 • مدیریت پایداری
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت اطلاعات
 • مدیریت مدل‌سازی
  اطلاعات ساختمان (BIM)
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت مالی و هزینه
 • مدیریت برنامه‌ریزی
  و زمانبندی
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت قرارداد
گواهینامه‌های برنامه CM

گواهینامه حضور به رنگ نقره‌ای (Certificate of Participation)
گواهینامه حرفه‌ای به رنگ طلایی (Professional Certification)
گواهینامه مدیریتی به رنگ قرمز (Management Certification)
گواهینامه مشاوره حرفه‌ای به رنگ سبز (Certificate of Professional Consultancy)

شرایط اخذ گواهینامه‌ها در CM

حضور حداقل ۶۰ درصد در دوره --> اخذ گواهینامه حضور
اخذ گواهینامه حضور و کسب حداقل نمره ۷۰ در آزمون ‐‐> اخذ گواهینامه حرفه‌ای
کسب حداقل نمره ۷۰ در پروژه‌های تعریف شده ‐‐> اخذ گواهینامه مدیریتی
تاﯾﯿد نهایی اساتید ‐‐> اخذ گواهینامه مشاوره حرفه‌ای

در بزرگترین و تخصصی‎‎‎‎‎‎‎ترین رویداد مدیریت ساخت کشور
منتظر دیدار شما هستیم!

در دومین سمپوزیوم بین‌المللی مدیریت ساخت (ICMS)، که حدود 1000 شرکت‌کننده از مهندسان، پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران، کارشناسان، مدیران، اساتید، مدرسان و مدیران عامل صنعت ساخت با هدف ایجاد بزرگ‌ترین اکوسیستم تخصصی در صنعت ساخت گرد هم می‌آیند، منتظر دیدار شما هستیم.

ارتباط با موسسه
info@dralavipour.com
ساعات کار

شنبه الی چهارشنبه: ۱۷-۹ و پنجشنبه ۱۲-۸