Construction Business Management

اولیـن نقشـه راه جامع مدیریت کسب‌و‌کار
در صنــعت ســاخت ایــران

(با رویکرد بین‌المللى)

CBM Program

بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت ساخت ممکن است در کشورهای مختلف فعالیت نموده و با اصول، ساختار، رویه و چهارچوب این نوع سازمان‌ها در ساختار بین‌الملل آشنا نباشند. از این رو، موسسه ACEMI بر اساس استانداردها، رویه‌ها و Best Practiceهایی که برای Construction Business Management ارائه شده و شاید شناخت کافی نسبت به آنها در کشورمان نباشد، اقدام به ارائه این برنامه که از ماژول‌های مختلفی تشکیل شده، می‎نماید. مبانی که از مطالعات و درس‌آموخته‌های شرکت‌های موفق تدوین گردیده و به صورت کاملا اجرایی در بخش‌های مختلف ارائه می‌شود. این برنامه در سطح متخصصان کسب وکار، مدیران ارشد و مدیران عامل در صنعت ساخت تدوین گردیده و در جهت تکمیل نقشه راه مدیریت ساخت و پروژه از سطح کارشناسان، مدیران و مشاوران پروژه تا سطح متخصصان کسب وکار، مدیران ارشد و مدیران عامل ارائه می‌گردد.

۵
بخش برنامه
CBM
 • ماژول پیشنیاز: ویژگی اساسی
  برای ورود به صنعت ساخت
 • مـــاژول ۱:
  ســازمان دهی کسب و کار
 • مـــاژول ۲:
  مدیریت کسب و کار
 • مـــاژول ۳:
  ارزیابی کسب وکار
 • مـــاژول ۴:
  توسعه کسب و کار
گواهینامه‌های برنامه CBM

گواهینامه حضور به رنگ آبی
(CBM Certificate of Participation)
گواهینامه تایید صلاحیت به رنگ زرشکی
(Construction Business Manager in Construction Industry - CBMCI)

شرایط اخذ گواهینامه‌ها در CBM

حضور بیش از 60 درصد در دوره ‑‑‑ > اخذ گواهینامه حضور
 (CBM Certificate of Participation)

قبولی در آزمون ‑‑‑ > اخذ گواهینامه تایید صلاحیت
(CBMCI Certification)

با سخنرانی متخصصان کسب وکار در صنعت ساخت
به همراه پنل پرسش و پاســـخ و مشاوره سازمانی

Construction Business Management

اولیـن نقشـه راه جامع مدیریت کسب‌و‌کار
در صنــعت ســاخت ایــران

(با رویکرد بین‌المللى)

CBM Program

بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت ساخت ممکن است در کشورهای مختلف فعالیت نموده و با اصول، ساختار، رویه و چهارچوب این نوع سازمان‌ها در ساختار بین‌الملل آشنا نباشند. از این رو، موسسه ACEMI بر اساس استانداردها، رویه‌ها و Best Practiceهایی که برای Construction Business Management ارائه شده و شاید شناخت کافی نسبت به آنها در کشورمان نباشد، اقدام به ارائه این برنامه که از ماژول‌های مختلفی تشکیل شده، می‎نماید. مبانی که از مطالعات و درس‌آموخته‌های شرکت‌های موفق تدوین گردیده و به صورت کاملا اجرایی در بخش‌های مختلف ارائه می‌شود. این برنامه در سطح متخصصان کسب وکار، مدیران ارشد و مدیران عامل در صنعت ساخت تدوین گردیده و در جهت تکمیل نقشه راه مدیریت ساخت و پروژه از سطح کارشناسان، مدیران و مشاوران پروژه تا سطح متخصصان کسب وکار، مدیران ارشد و مدیران عامل ارائه می‌گردد.

qg8WO

CBM Program

بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت ساخت ممکن است در کشورهای مختلف فعالیت نموده و با اصول، ساختار، رویه و چهارچوب این نوع سازمان‌ها در ساختار بین‌الملل آشنا نباشند. از این رو، موسسه ACEMI بر اساس استانداردها، رویه‌ها و Best Practiceهایی که برای Construction Business Management ارائه شده و شاید شناخت کافی نسبت به آنها در کشورمان نباشد، اقدام به ارائه این برنامه که از ماژول‌های مختلفی تشکیل شده، می‎نماید. مبانی که از مطالعات و درس‌آموخته‌های شرکت‌های موفق تدوین گردیده و به صورت کاملا اجرایی در بخش‌های مختلف ارائه می‌شود. این برنامه در سطح متخصصان کسب وکار، مدیران ارشد و مدیران عامل در صنعت ساخت تدوین گردیده و در جهت تکمیل نقشه راه مدیریت ساخت و پروژه از سطح کارشناسان، مدیران و مشاوران پروژه تا سطح متخصصان کسب وکار، مدیران ارشد و مدیران عامل ارائه می‌گردد.

qg8WO
۵
بخش برنامه
CBM
 • ماژول پیشنیاز: ویژگی اساسی
  برای ورود به صنعت ساخت
 • مـــاژول ۱:
  ســازمان دهی کسب و کار
 • مـــاژول ۲:
  مدیریت کسب و کار
 • مـــاژول ۳:
  ارزیابی کسب وکار
 • مـــاژول ۴:
  توسعه کسب و کار
گواهینامه‌های برنامه CBM

گواهینامه حضور به رنگ آبی
(CBM Certificate of Participation)
گواهینامه تایید صلاحیت به رنگ زرشکی
(Construction Business Manager in Construction Industry - CBMCI)

شرایط اخذ گواهینامه‌ها در CBM

حضور بیش از 60 درصد در دوره ‑‑‑ > اخذ گواهینامه حضور
 (CBM Certificate of Participation)

قبولی در آزمون ‑‑‑ > اخذ گواهینامه تایید صلاحیت
(CBMCI Certification)

با سخنرانی متخصصان کسب وکار در صنعت ساخت
به همراه پنل پرسش و پاســـخ و مشاوره سازمانی

در بزرگترین و تخصصی‎‎‎‎‎‎‎ترین رویداد مدیریت ساخت کشور
منتظر دیدار شما هستیم!

در دومین سمپوزیوم بین‌المللی مدیریت ساخت (ICMS)، که حدود 1000 شرکت‌کننده از مهندسان، پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران، کارشناسان، مدیران، اساتید، مدرسان و مدیران عامل صنعت ساخت با هدف ایجاد بزرگ‌ترین اکوسیستم تخصصی در صنعت ساخت گرد هم می‌آیند، منتظر دیدار شما هستیم.

ارتباط با موسسه
info@dralavipour.com
ساعات کار

شنبه الی چهارشنبه: ۱۷-۹ و پنجشنبه ۱۲-۸