دانلود تقویم آموزشی سال ۱۴۰۰
آخرین ویرایش: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰‌
دانلود تقویم آموزشی
دانلود تقویم آموزشی سال ۱۴۰۱
آخرین ویرایش: 10 مرداد ۱۴۰۱‌
دانلود تقویم آموزشی


دوره های سال 1401

دپارتمان نام دوره سطح نوع برگزاری مدت تاریخ برگزاری هزینه (تومان)
اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
به همراه الحاقیه ساخت
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 55 ساعت 1، 4، 8، 11، 15، 18، 22، 25، 29 آبان و 2 آذر اعضای کانون 3،400،000
عادی 4،200،000
مدیریت مالی
و هزینه
مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری
و هزینه در پروژه و سازمانهای پروژه محور
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 57 ساعت  1، 4، 8، 11، 15، 18، 22، 25، 29 خرداد و 1 تیر عادی 4،600،000

رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدلسازی در اکسل (Excel)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
37 ساعت

8، 12، 15، 19، 20، 22، 26و 29 و 30 تیر

عادی 2،900،000
مدیریت
برنامه ریزی
و زمانبندی
فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی،
ارزیابی و کنترل پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 55 ساعت 30 فروردین، 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24، 27 و 31 اردیبهشت عادی 4،500،000

برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و کنترل پروژه
با استفاده از Microsoft Project

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 24 ساعت 10، 17، 21، 24، 28 و 31 خرداد عادی 2،800،000 اطلاعات بیشتر
برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه
با استفاده از Primavera P6
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 36 ساعت 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25 و 28 تیر عادی 3،600،000  اطلاعات بیشتر
فرآیند مناسب در زمان عدم امکان تایید برنامه زمانی پیمانکار  ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 4 ساعت 24 اسفند (ویژه اعضای کانون) 500،000 اطلاعات بیشتر
مدیریت قرارداد

فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه
(تدوین لایحه تاخیرات جامع)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
61 ساعت

29 مرداد و 1، 5، 8، 12، 15، 17، 19، 22، 26، 29 شهریور و 11 مهر

عادی 5،450،000 اطلاعات بیشتر
مدیریت ادعاء و اختلافات
در طول چرخه حیات پروژه
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
61 ساعت

6، 9، 13، 16، 17، 20، 23، 27، 30 آذر، 4، 7 و 8 دی

اعضای کانون 3،800،000 اطلاعات بیشتر
عادی 4،600،000
ادعاهای مربوط به قراردادهای
پیمانکاران جزء (SC) در ارتباط با تاخیرات
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 2 ساعت 10 شهریور رایگان
(ویژه اعضای کانون)
اطلاعات بیشتر
آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی
و نحوه بکارگیری روش ها در نرم افزار P6
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 9
ساعت
18 و 21 دی اعضای کانون 1،400،000 اطلاعات بیشتر
عادی 1،900،000
استراتژی مدیریت قرارداد ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 55 ساعت 9، 12، 16، 19، 23، 26، 30 بهمن و 3، 7 و 10 اسفند اعضای کانون 3،900،000 اطلاعات بیشتر
عادی 4،900،000
مدیریت طرح
و برنامه

اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب
(Lean Project Management)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
59 ساعت

3، 6، 10، 13، 17، 20، 21، 24، 27 مهر، 1، 4 و 5 آبان

عادی 4،300،000
اطلاعات بیشتر

پیاده سازی و توسعه
دفتر مدیریت پروژه (PMO)
در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
27 ساعت

12، 15، 19، 22، 24، 26، 29 آذر و 1 دی

اعضای کانون 2،100،000 اطلاعات بیشتر
عادی 2،500،000

مدیریت پروژه چابک (Agile)
با نگاهی به صنعت ساخت

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 50 ساعت 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24، 27 دی و 1، 4 و 8  بهمن اعضای کانون 3،000،000 اطلاعات بیشتر
عادی 3،500،000
یکپارچه­ سازی برنامه ­ریزی
و کنترل سبد پروژه ­ها
با استفاده از نرم ­افزار EPPM
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین)
12 ساعت
11، 18 و 25 اردیبهشت
اعضای کانون
1،500،000
اطلاعات بیشتر
عادی
1،800،000
مدیریت ریسک

فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه
همراه با آموزش نرم افزار PertMaster

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 40 ساعت 6 ، 9، 12، 16، 19، 23، 26، 29، 30 مهر و 3 آبان عادی 4،200،000
اطلاعات بیشتر
مدیریت اطلاعات

فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه
به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 22/5 ساعت 8، 11، 15، 22 و 25 مرداد عادی 2،800،000 اطلاعات بیشتر
آموزش نرم افزار Power BI
با رویکرد مدیریت پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 36 ساعت 6، 9، 13، 16، 20، 23، 27 و 30 شهریور عادی 3،400،000 اطلاعات بیشتر
آموزش Bexel Manager
با رویکرد مدیریت پروژه
و پیوند گزارش‌ها با Power BI
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 16 ساعت 9، 13، 16 و 20 اسفند اعضای کانون 1،300،000 اطلاعات بیشتر
عادی 1،950،000
مدیریت مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

آموزش نرم افزارهای Navisworks و Synchro
با رویکرد مدیریت پروژه

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 45 ساعت 7، 10، 14، 17، 21، 24، 28 آبان و 1، 5 و 8 آذر اعضای کانون 3،200،000 اطلاعات بیشتر
عادی 3،900،000
مهارت های نرم

استفاده از ضریب هوشی (IQ)،
هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ)
در مدیریت پروژه

توسعه فردی وبیناری (آنلاین) 62 ساعت 2، 5، 9، 12، 16، 19، 23، 26، 30 مرداد و 2 شهریور عادی 4،400،000 اطلاعات بیشتر


دوره های سال 1400

اطلاعات بیشتر هزینه (تومان) زمان برگزاری مدت نوع برگزاری سطح عنوان دوره دپارتمان
- 30 خرداد، 2، 6، 9، 13، 16، 20، 23، 27 تیر  و 3 مرداد 50 ساعت وبیناری
(آنلاین)
-جلسه آخر آفلاین
کارشناسی و اجرایی مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان های پروژه محور مدیریت مالی و هزینه
- 24 مهر 4 ساعت وبیناری
(آنلاین)
ارشد و استراتژی مهندسی ارزش (VE) و نحوه بکارگیری آن در پروژه ها
- 8، 12، 15، 19،
20، 22، 26، 29 و 30 دی
37 ساعت هیبریدی (آفلاین-آنلاین) کارشناسی و اجرایی رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدلسازی در اکسل (Excel)
- 1، 5، 8، 12، 15، 19، 22، 26، 29 اردیبهشت 45 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی
اطلاعات بیشتر
- 4، 8، 11، 18، 22، 25 خرداد 24 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه با استفاده از MS Project
 اطلاعات بیشتر
- 6، 10، 13، 17، 20، 24، 31 مرداد و 8 شهریور 36 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه با استفاده از Primavera P6
- 19 تیر 5 ساعت وبیناری
(آنلاین)
ارشد و استراتژی روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build) مدیریت قرارداد
اطلاعات بیشتر
- 31 شهریور، 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25، 28 مهر و 2 آبان 50 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه
اطلاعات بیشتر
- 5 و 6 آبان 8 ساعت وبیناری
(آنلاین)
ارشد و استراتژی آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی و نحوه بکارگیری روشها در نرم افزار P6
اطلاعات بیشتر
- 9، 12، 16، 19، 23، 26، 30  آبان، 3، 7 و 10 آذر 55 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی مدیریت ادعا و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
اطلاعات بیشتر
- 3، 5، 7، 10، 14، 17، 19، 21 و 24 و 28 شهریور 50 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean Project Management) مدیریت طرح و برنامه
اطلاعات بیشتر
- 13، 16، 20، 23، 27 و 30 آذر 24 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی پیاده سازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)
اطلاعات بیشتر
- 9، 12، 16، 19، 23، 30 بهمن، 3، 7، 14، 17 اسفند 45 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه همراه با آموزش نرم افزار PertMaster مدیریت ریسک
اطلاعات بیشتر
- 5، 9، 12، 16 و 19مرداد 20 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی درExcel مدیریت اطلاعات
اطلاعات بیشتر
- 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25، 28 دی، 2 و 5 بهمن 45 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی یکپارچه سازی مدیریت زمان و هزینه با استفاده از نرم افزارهای Navisworks و Synchro مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
اطلاعات بیشتر
- 14، 17، 21، 24، 28 آذر، 1 و5 دی
35 ساعت
وبیناری
(آنلاین)
توسعه فردی
استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
مهارت‌های نرم
- - 102 ساعت
حضوری
و وبیناری
مدیریتی
منتورینگ (فعالیت زیر نظر مربی) سطح 1
منتورینگ
- 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24، 27 بهمن، 1، 4، 8، 11، 15، 18، 22 و 25 اسفند
88 ساعت
وبیناری
(آنلاین)
مشاوره
مشاوران برنامه ریزی پروژه های صنعتی، زیرساختی و ساختمانی
مشاوران


برای آشنایی بیشتر با موسسه، صفحه درباره موسسه را بخوانید.
برای آشنایی بیشتر با خدمات آموزشی موسسه، صفحه راهنمای نقشه راه و گواهینامه ها را بخوانید.