دانلود تقویم آموزشی سال ۱۴۰۱
آخرین ویرایش: ۱۴ مهر ۱۴۰۱‌
دانلود تقویم آموزشی
دانلود تقویم آموزشی سال ۱۴۰۲
آخرین ویرایش: ۶ مهر ۱۴۰۲‌
دانلود تقویم آموزشی


معرفی نقشه‌های راه جامع مدیریت ساخت (CM) و مدیریت کسب و کار در صنعت ساخت (CBM)


  دوره های سال 1402


دوره‌های مدیریت ساخت
(Construction Management)


دپارتمان نام دوره سطح نوع برگزاری مدت تاریخ برگزاری هزینه (تومان)
اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه
مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت 
(ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 55 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 5،950،000 اطلاعات بیشتر
عادی
مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
(نسخه هفتم + الحاقیه ساخت + مقایسه با نسخه ششم 
و استاندارد CMAA)
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
72 ساعت آپلود ویدئوها: 6، 9، 11، 13، 16، 18، 20، 23، 25، 27، 30 آبان، 2 و 4 آذر
جلسات آنلاین: 1، 22 آبان و 6 آذر
اعضای کانون 4،950،000
عادی 5،700،000
رزومه‌نویسی آکادمیک و شغلی

بر اساس اصول بین‌المللی

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4/5 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 469،000 اطلاعات بیشتر
عادی 599،000
روش تحقیق و مقاله‌نویسی 
در مدیریت ساخت و پروژه
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

6 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 459،000 اطلاعات بیشتر
عادی 599،000
نحوه ارسال، داوری، پاسخ و چاپ مقالات 
در مدیریت ساخت و پروژه
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

3/5 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 489،000 اطلاعات بیشتر
عادی 559،000
مدیریت مالی
و هزینه
مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری
و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
60 ساعت
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 5،950،000
عادی

رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه 
همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل (Excel)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
40 ساعت

برگزار شده
(فروش ویدئویی)

اعضای کانون 3،950،000
عادی
برآورد، پیش‌بینی و مدیریت هزینه

در طول چرخه حیات پروژه

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

7 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 629،000 اطلاعات بیشتر
عادی 749،000

مدل‌سازی و ارزیابی اقتصادی 
یک پروژه نمونه تحت حساسیت در اکسل

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 379،000 اطلاعات بیشتر
عادی 499،000

مهندسی ارزش (VE)
و نحوه بکارگیری آن در پروژه‌ها

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 425،000 اطلاعات بیشتر
عادی 495،000
مدیریت
برنامه‌ریزی
و زمانبندی
فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی،
ارزیابی و کنترل پروژه
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
63 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 5،950،000
عادی

آموزش نرم‌افزار Microsoft Project 
در مدیریت پروژه

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 21 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 3،950،000 اطلاعات بیشتر
عادی
آموزش نرم‌افزار Primavera P6 
در مدیریت پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 33 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 4،750،000  اطلاعات بیشتر
عادی
منحنی‌های پیشرفت پروژه
 (S-Curve)
انواع + تدوین + تحلیل + نکات کلیدی
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 1،000،000 اطلاعات بیشتر
عادی 1،400،000
تدوین و تصویب برنامه زمان‌بندی اولیه 
(Baseline Schedule)
اصول + نکات حیاتی + چکلیست
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

8 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 1،400،000 اطلاعات بیشتر
عادی 1،900،000
کنترل پروژه برای شرکت‌های مهندسین مشاور 
(بر اساس سندی از موسسه CII آمریکا)
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5/5 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 900،00 اطلاعات بیشتر
عادی 1،300،000

فرآیند مناسب در زمان عدم امکان
تایید برنامه زمانی پیمانکار
(ویژه کانون- VIP)

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 1،000،000 اطلاعات بیشتر

استراتژی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
در طول چرخه حیات پروژه

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

16 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 1،600،000 اطلاعات بیشتر
عادی 1،900،000
تدوین و تایید برنامه زمان‌بندی به‌روز شده
 (Update Schedule)
اصول + نکات حیاتی + چکلیست
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 5/5 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 1،400،000
عادی 1،800،000
تدوین و تصویب برنامه جبرانی
 (Recovery Schedule)
اصول + نکات حیاتی + چکلیست‌ها
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 5/5 ساعت 20 آذر اعضای کانون 700،000 اطلاعات بیشتر
عادی 1،100،000

اجراپذیری برنامه زمان‌بندی 
(فرآیند + چالش‌ها + چکلیست‌ها)

ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 4 ساعت 22 اسفند فقط برای اعضای کانون 900،000 اطلاعات بیشتر
مدیریت قرارداد

فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه
(تدوین لایحه تاخیرات جامع)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
65 ساعت

برگزار شده
(فروش ویدئویی)

اعضای کانون 7،950،000 اطلاعات بیشتر
عادی
مدیریت ادعاء و اختلافات
در طول چرخه حیات پروژه
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
64/5 ساعت

آپلود ویدئوها: 5، 8، 12، 15، 19، 22، 26، 29 آذر، 3 و 6 دی 1402
جلسات آنلاین: 2،23 آذر و 7 دی

اعضای کانون 5،450،000 اطلاعات بیشتر
عادی 6،450،000
آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی 
+ نحوه بکارگیری روش‌ها در نرم‌افزار P6
ارشد و
استراتژی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
10
ساعت
آپلود ویدئوها: 17 بهمن
جلسه آنلاین: 24 بهمن
اعضای کانون 2،600،000 اطلاعات بیشتر
عادی 3،300،000
استراتژی مدیریت قرارداد ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 83 ساعت 1، 4، 8، 11، 15، 18، 25 و 29 بهمن و 2، 6، 9، 13، 16، 20 و 23 اسفند 1402 فقط برای اعضای کانون 9،900،000 اطلاعات بیشتر

نحوه تدوین کتابچه لایحه ادعا
(فرآیند + قالب + اجزاء + نمونه موردی + فرم)

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

6 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 700،000 اطلاعات بیشتر
عادی 900،000

ادعاهای مربوط به قراردادهای پیمانکاران جزء(SC) 
در ارتباط با تاخیرات (ویژه کانون-VIP)

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

3 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 600،000 اطلاعات بیشتر

قراردادهای ساخت
و سیستم‌های تحویل پروژه

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 349،000 اطلاعات بیشتر
عادی 449،000

روش اجرا و قراردادهای دو عاملی
طرح و ساخت (Design-Build)

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5/5 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 595،000 اطلاعات بیشتر
عادی 695،000

قراردادهای سه عاملی
طرح - مناقصه - ساخت و
نکات مهم برای بهبود آن‌ها

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4/5 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 389،000 اطلاعات بیشتر
عادی 499،000

روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK 
با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4/5 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 349،000 اطلاعات بیشتر
عادی 449،000
مدیریت طرح
و برنامه

اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب
(Lean Project Management)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
62/5 ساعت

آپلود ویدئوها: 1، 4، 8، 11، 15، 18، 22، 25، 29 مهر و 2 آبان
جلسات آنلاین: 30 شهریور، 20 مهر و 4 آبان

اعضای کانون 4،950،000 اطلاعات بیشتر
عادی

پیاده‌سازی و توسعه
دفتر مدیریت پروژه (PMO)
در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
30 ساعت

آپلود ویدئوها: 13، 16، 20، 23، 27 و 30 دی
جلسات آنلاین: 11، 25 دی و 2 بهمن

اعضای کانون 2،950،000 اطلاعات بیشتر
عادی 3،450،000

مدیریت پروژه چابک (Agile)
با نگاهی به صنعت ساخت

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 60 ساعت 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25، 28 آذر، 2 و 5 دی اعضای کانون 4،300،000 اطلاعات بیشتر
عادی 4،950،000
آموزش نرم‌افزار EPPM
با رویکرد یکپارچه‌سازی سبد پروژه‌ها

ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 13 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 2،950،000 اطلاعات بیشتر
عادی
مدیریت ریسک

فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه
همراه با آموزش نرم‌افزار PertMaster

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 40 ساعت 5، 9، 12، 16، 19، 23، 26، 30 مهر، 3 و 7 آبان اعضای کانون 4،950،000 اطلاعات بیشتر
عادی
مدیریت اطلاعات فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه
به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 20 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 3،950،000 اطلاعات بیشتر
عادی
آموزش نرم‌افزار Power BI 
با رویکرد مدیریت پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 37 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 4،450،000 اطلاعات بیشتر
عادی
مدیریت مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

آموزش نرم‌افزارهای Navisworks و Synchro
با رویکرد مدیریت پروژه

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 45 ساعت 10، 14، 17، 21، 24، 28 آبان، 1، 5، 8 و 12 آذر اعضای کانون 4،950،000 اطلاعات بیشتر
عادی  5،700،000
آموزش Bexel Manager 
با رویکرد مدیریت پروژه 
و پیوند گزارش‌ها با استفاده از Power BI
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 16 ساعت 8، 12، 15 و 19 اسفند اعضای کانون 2،500،000 اطلاعات بیشتر
عادی 2،950،000

نقشه راهی به نام BIM
در مدیریت و کنترل پروژه

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4/5 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 449،000 اطلاعات بیشتر
عادی 569،000

استراتژی پیاده‌سازی BIM
در طول چرخه حیات پروژه

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 469،000 اطلاعات بیشتر
عادی 589،000
مهارت‌های نرم

استفاده از ضریب هوشی (IQ)،
هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ)
در مدیریت پروژه

توسعه فردی هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
65 ساعت برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 5،450،000 اطلاعات بیشتر
عادی
مهارت‌های ارتباطی 
با رویکرد مدیریت پروژه
توسعه فردی وبیناری (آنلاین) 45 ساعت 12، 16، 19، 23، 26، 30 دی، 3، 7، 10 و 14 بهمن اعضای کانون 3،900،000 اطلاعات بیشتر
عادی 4،500،000

دوره‌های مدیریت کسب‌وکار در صنعت ساخت 

(Construction Business Management)


دپارتمان نام دوره سطح نوع برگزاری مدت تاریخ برگزاری هزینه (تومان) اطلاعات بیشتر
مدیریت کسب‌وکار

مدیریت کسب‌و‌کار در صنعت ساخت 
(Construction Business Management)

CBM حضوری
+
وبیناری (آنلاین)
71 ساعت

-

فقط برای اعضای کانون ثبت‌نام زودهنگام - اطلاعات بیشتر
ثبت‌نام دیرهنگام -


* مبالغ سرمایه‌گذاری درج شده در جدول، مبالغ سرمایه‌گذاری برای ثبت‌نام زودهنگام بوده و پس از اتمام زمان ثبت‌نام زودهنگام، مبالغ سرمایه‌گذاری فوق افزایش خواهند یافت. از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایت موسسه همراه ما باشید تا از زمان شروع ثبت‌نام هر دوره مطلع گردید.

- برای آشنایی با دوره‌های مدیریت ساخت (Construction Management)، نقشه راه CM و گواهینامه‌ها را مطالعه کنید.

- برای آشنایی با دوره‌های مدیریت کسب و کار در صنعت ساخت (Construction Business Management)، نقشه راه CBM و گواهینامه‌ها را مطالعه کنید.

دوره های سال 1401

دپارتمان نام دوره سطح نوع برگزاری مدت تاریخ برگزاری هزینه (تومان)
اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
به همراه الحاقیه ساخت
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 69 ساعت 1، 8، 11، 15، 18، 22، 29 آبان، 2، 6، 9، 13، 16 و 20 آذر عادی -
مدیریت مالی
و هزینه
مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری
و هزینه در پروژه و سازمانهای پروژه محور
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 57 ساعت  1، 4، 8، 11، 15، 18، 22، 25، 29 خرداد و 1 تیر اعضای کانون -
عادی -

رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدلسازی در اکسل (Excel)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
37 ساعت

8، 12، 15، 19، 20، 22، 26و 29 و 30 تیر

اعضای کانون -
عادی -
مدیریت
برنامه‌ریزی
و زمانبندی
فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی،
ارزیابی و کنترل پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 55 ساعت 30 فروردین، 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24، 27 و 31 اردیبهشت اعضای کانون -
عادی -

برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و کنترل پروژه
با استفاده از Microsoft Project

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 24 ساعت 10، 17، 21، 24، 28 و 31 خرداد اعضای کانون - اطلاعات بیشتر
عادی -
برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه
با استفاده از Primavera P6
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 36 ساعت 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25 و 28 تیر اعضای کانون -  اطلاعات بیشتر
عادی -
فرآیند مناسب در زمان عدم امکان تایید برنامه زمانی پیمانکار  ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 4 ساعت 24 اسفند (ویژه اعضای کانون) - اطلاعات بیشتر
مدیریت قرارداد

فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه
(تدوین لایحه تاخیرات جامع)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
62 ساعت

29 مرداد و 1، 5، 8، 12، 15، 17، 19، 22، 26، 29 شهریور و 18 مهر

اعضای کانون - اطلاعات بیشتر
عادی -
مدیریت ادعاء و اختلافات
در طول چرخه حیات پروژه
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
62 ساعت

6، 9، 13، 16، 17، 20، 23، 27، 30 آذر، 4، 7 و 8 دی

عادی - اطلاعات بیشتر
ادعاهای مربوط به قراردادهای
پیمانکاران جزء (SC) در ارتباط با تاخیرات
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 2 ساعت 10 شهریور - اطلاعات بیشتر
آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی
و نحوه بکارگیری روش ها در نرم افزار P6
ارشد و
استراتژی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
10
ساعت
18 و 21 دی عادی - اطلاعات بیشتر
استراتژی مدیریت قرارداد ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 55 ساعت - - اطلاعات بیشتر
مدیریت طرح
و برنامه

اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب
(Lean Project Management)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
58 ساعت

3، 6، 10، 13، 17، 20، 21، 24، 27 مهر، 1، 4 و 19 آبان

عادی - اطلاعات بیشتر

پیاده سازی و توسعه
دفتر مدیریت پروژه (PMO)
در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
27 ساعت

12، 15، 19، 22، 24، 26، 29 آذر و 1 دی

عادی - اطلاعات بیشتر

مدیریت پروژه چابک (Agile)
با نگاهی به صنعت ساخت

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 54 ساعت 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24، 27 دی و 1، 4، 8، 11 و 25 بهمن عادی - اطلاعات بیشتر
یکپارچه­ سازی برنامه ­ریزی
و کنترل سبد پروژه ­ها
با استفاده از نرم ­افزار EPPM
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 12 ساعت 11، 18 و 25 اردیبهشت - اطلاعات بیشتر
مدیریت ریسک

فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه
همراه با آموزش نرم افزار PertMaster

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 40 ساعت 6 ، 9، 12، 16، 19، 23، 26، 29، 30 مهر و 3 آبان عادی - اطلاعات بیشتر
مدیریت اطلاعات

فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه
به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 22/5 ساعت 8، 11، 15، 22 و 25 مرداد اعضای کانون - اطلاعات بیشتر
عادی -
آموزش نرم افزار Power BI
با رویکرد مدیریت پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 36 ساعت 6، 9، 13، 16، 20، 23، 27 و 30 شهریور اعضای کانون - اطلاعات بیشتر
عادی -
آموزش Bexel Manager
با رویکرد مدیریت پروژه
و پیوند گزارش‌ها با Power BI
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 16 ساعت 9، 13، 16 و 20 اسفند عادی - اطلاعات بیشتر
مدیریت مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

آموزش نرم افزارهای Navisworks و Synchro
با رویکرد مدیریت پروژه

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 40 ساعت 9، 12، 16، 19، 23، 26، 30 بهمن، 3، 7 و 10 اسفند عادی - اطلاعات بیشتر
مهارت‌های نرم

استفاده از ضریب هوشی (IQ)،
هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ)
در مدیریت پروژه

توسعه فردی وبیناری (آنلاین) 62 ساعت 2، 5، 9، 12، 16، 19، 23، 26، 30 مرداد و 2 شهریور اعضای کانون - اطلاعات بیشتر
عادی -