دانلود تقویم آموزشی سال ۱۴۰۲
آخرین ویرایش: ۱ بهمن ۱۴۰۲‌
دانلود تقویم آموزشی
دانلود تقویم آموزشی سال ۱۴۰۳
آخرین ویرایش: 27 اسفند ۱۴۰۲‌
دانلود تقویم آموزشی


معرفی نقشه‌های راه جامع مدیریت ساخت (CM) و مدیریت کسب و کار در صنعت ساخت (CBM)

دوره های سال 1403

دوره‌های مدیریت ساخت 

(Construction Management)


دپارتمان

نام دوره سطح نوع برگزاری مدت تاریخ برگزاری هزینه (تومان) اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه  زبان تخصصی مدیریت ساخت
کارشناسی
و اجرایی

ویدئویی

(آفلاین)

16 ساعت
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 2،900،000 اطلاعات بیشتر
و ثبت‌نام

عادی 3،900،000
مدیریت ساخت در طول چرخه حیات پروژه 
(پروژه‌های ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
58 ساعت

آپلود ویدئوها: 20، 22، 25، 27، 29 فروردین و 1، 3، 5، 8 و 10 اردیبهشت 1403
جلسات آنلاین: 20 فروردین، 3 و 17 اردیبهشت 1403

اعضای کانون 6،450،000 اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت
(بر اساس سندی از CMAA)
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین)
30 ساعت 15، 18، 22، 25 و 29 اردیبهشت و 1 خرداد 1403 اعضای کانون 2،400،000  اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی 3،100،000
مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
(نسخه هفتم + الحاقیه ساخت + مقایسه با نسخه ششم 
و استاندارد CMAA)
کارشناسی
و اجرایی

ویدئویی

(آفلاین)

69 ساعت
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
5،900،000
اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
6،900،000
رزومه‌نویسی آکادمیک و شغلی
بر اساس اصول بین‌المللی
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4 ساعت و 12 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
690،000
 اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی
890،000
روش تحقیق و مقاله‌نویسی 
در مدیریت ساخت و پروژه
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5 ساعت و 36 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
690،000
 اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
790،000
نحوه ارسال، داوری، پاسخ و چاپ مقالات 
در مدیریت ساخت و پروژه
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

3 ساعت و 35 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
590،000
اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی
790،000
مدیریت مالی
و هزینه
مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری
و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
60 ساعت

آپلود ویدئوها: 6، 9، 13، 16، 20، 23، 27، 30 خرداد و 3 و 6 تیر 1403
جلسات آنلاین: 3 و 24 خرداد و 7 تیر 1403

اعضای کانون 4،950،000 اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی 5،950،000

رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه 
همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل (Excel)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
35 ساعت

آپلود ویدئوها: 10، 13، 17، 20، 24 و 27 و 31 تیر 1403
جلسات آنلاین: 11 تیر و 1 مرداد 1403

اعضای کانون  3،200،000 اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی 3،950،000
برآورد، پیش‌بینی و مدیریت هزینه
در طول چرخه حیات پروژه
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

6 ساعت و 44 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
790،000
اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی
890،000

مدل‌سازی و ارزیابی اقتصادی 
یک پروژه نمونه تحت حساسیت در اکسل

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4 ساعت و 49 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
490،000
اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی
590،000

مهندسی ارزش (VE)
و نحوه بکارگیری آن در پروژه‌ها

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

3 ساعت و 45 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
590،000
 اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی
790،000
مدیریت
برنامه‌ریزی
و زمانبندی

فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی،
ارزیابی و کنترل پروژه
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
64 ساعت

آپلود ویدئوها: 28 فروردین، 2، 4، 9، 11، 16، 18، 23، 25 و 30 اردیبهشت 1403
جلسات آنلاین: 27 فروردین، 10 و 31 اردیبهشت 1403

اعضای کانون 6،450،000 اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی

آموزش نرم‌افزار Microsoft Project 
در مدیریت پروژه

کارشناسی
و اجرایی

هیبریدی

(آنلاین-آفلاین)

24 ساعت

آپلود ویدئوها: 8، 12، 19، 22، 26 و 29 خرداد 1403
جلسات آنلاین: 7، 21 خرداد و 4 تیر 1403

اعضای کانون
3،350،000
اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی
3،950،000
آموزش نرم‌افزار Primavera P6 
در مدیریت پروژه
کارشناسی
و اجرایی

هیبریدی

(آنلاین-آفلاین)

36 ساعت  آپلود ویدئوها: 2، 9، 12، 16، 19، 23، 30 تیر و 2 مرداد 1403
جلسات آنلاین: 30 خرداد، 20 تیر و 4 مرداد 1403
اعضای کانون 4،100،000 اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی 4،850،000

 استراتژی پیاده‌سازی سیستم کنترل پروژه
(برنامه‌ریزی + اجرا + اندازه‌گیری + ارزیابی)
(بر اساس سندی از AACE)

ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین)
11 ساعت 18 و 27 تیر 1403 اعضای کانون 1،100،000 اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی 1،500،000
تدوین و تصویب برنامه زمان‌بندی اولیه 
(Baseline Schedule)
اصول + نکات حیاتی + چکلیست
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

8 ساعت و 43 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
1،400،000
 اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
1،900،000
تدوین و تایید برنامه زمان‌بندی به‌روز شده
(Update Schedule)
اصول + نکات حیاتی + چکلیست
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5 ساعت و 25 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
1،400،000
اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
1،900،000
تدوین و تصویب برنامه جبرانی
(Recovery Schedule)
اصول + نکات حیاتی + چکلیست‌ها
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5 ساعت و 53 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
1،500،000
اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
1،900،000
اجراپذیری برنامه زمان‌بندی
(فرآیند + چالش‌ها + چکلیست‌ها)
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5 ساعت و 25 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
فقط اعضای کانون 1،700،000 اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
تحلیل انواع منحنی‌های پیشرفت پروژه (S-Curve)
(بر اساس سندی از AACE)
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5 ساعت و 8 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
1،400،000
اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
1،900،000

فرآیند مناسب در زمان عدم امکان
تایید برنامه زمانی پیمانکار
(ویژه کانون- VIP)

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4 ساعت و 35 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
فقط اعضای کانون
1،400،000
 اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام 
کنترل پروژه برای شرکت‌های مهندسین مشاور 
(بر اساس سندی از موسسه CII آمریکا)
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5 ساعت و 16 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
990،00
اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام 
عادی
1،600،000
استراتژی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
در طول چرخه حیات پروژه
بر اساس سندی از CMAA
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

16 ساعت و 50 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
2،900،000
اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام 
عادی
3،800،000
مدیریت قرارداد

فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه
(تدوین لایحه تاخیرات جامع)

کارشناسی
و اجرایی

هیبریدی

(آنلاین-آفلاین)

63 ساعت

آپلود ویدئوها: 30 مرداد و 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24، 27 و 31 شهریور 1403
جلسات آنلاین: 29 مرداد، 19 شهریور و 2 مهر 1403

اعضای کانون 7،950،000 اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی 8،950،000

 مدیریت تغییرات قراردادی در پروژه‌های EPC
(فرآیند یکپارچه + نکات حیاتی)
(بر اساس سندی از AACE)

ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین)
15 ساعت 17، 24 و 31 شهریور 1403 اعضای کانون 2،000،000 اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی 2،500،000

 نحوه اثبات محق بودن به ادعا در زمان وجود دستور تغییر
(ابزارهای حیاتی + نکات کلیدی)
(بر اساس سندی از AACE)

ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین)
11 ساعت 22 و 23 مهر 1403 اعضای کانون متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی
 مدل‌سازی روش‌های آنالیز تاخیرات
در نرم‌افزار Microsoft Project
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین)
8 ساعت 22 و 26 آبان 1403 اعضای کانون متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
مدیریت ادعاء و اختلافات
در طول چرخه حیات پروژه
کارشناسی
و اجرایی

هیبریدی

(آنلاین-آفلاین)

64 ساعت

آپلود ویدئوها: 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25 و 28 آذر و 2 و 5 دی 1403
جلسات آنلاین: 4 و 21 آذر و 9 دی 1403

اعضای کانون متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
استراتژی مدیریت قرارداد
برای مدیران پروژه
ارشد و
استراتژی

هیبریدی

(آنلاین-آفلاین)

37 ساعت

آپلود ویدئوها: 3، 7، 10، 14، 17 و 21 بهمن 1403
جلسات آنلاین: 3 و 22 بهمن 1403

اعضای کانون متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام 
عادی
آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی 
+ نحوه بکارگیری روش‌ها در نرم‌افزار P6
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

9 ساعت و 5 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 3،950،000
اطلاعات بیشتر و ثبت‎‌نام 
عادی 4،950،000
استراتژی مدیریت قرارداد
برای مدیران قرارداد
ارشد و
استراتژی

هیبریدی

(آنلاین-آفلاین)

51 ساعت

آپلود ویدئوها: 24 و 28 بهمن، 1، 5، 8، 12، 15، 19 و 22 اسفند 1403
جلسات آنلاین: 24 بهمن، 9 و 23 اسفند 1403

اعضای کانون متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی

نحوه تدوین کتابچه لایحه ادعا
(فرآیند + قالب + اجزاء + نمونه موردی + فرم)

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

5 ساعت و 40 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
1،400،000
اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی
1،900،000

ادعاهای مربوط به قراردادهای پیمانکاران جزء(SC) 
در ارتباط با تاخیرات (ویژه کانون-VIP)

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

3 ساعت و 38 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
فقط اعضای کانون
750،000
اطلاعات یبشتر
و ثبت‌نام

 تحلیل و تفسیر دستورالعمل ابلاغی
برای رسیدگی به تاخیرات پیمان
(پروژه‌های صنعت نفت)

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

3 ساعت و 16 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 1،500،000 اطلاعات بیشتر
و ثبت‌نام
عادی 2،500،000

قراردادهای ساخت
و سیستم‌های تحویل پروژه

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

3 ساعت و 40 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
690،000
اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی
890،000

روش اجرا و قراردادهای دو عاملی
طرح و ساخت (Design-Build)

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
990،000
اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی
1،490،000

قراردادهای سه عاملی
طرح - مناقصه - ساخت و
نکات مهم برای بهبود آن‌ها

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4 ساعت و 38 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
990،000
اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
1،300،000
روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK 
با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4 ساعت و 19 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون
990،000
اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
1،500،000
مدیریت طرح
و برنامه

اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب
(Lean Project Management)

کارشناسی
و اجرایی

هیبریدی

(آنلاین-آفلاین)

60 ساعت

آپلود ویدئوها: 3، 7، 10، 14، 17، 21، 24 و 28 مهر و 1، 5 و 8 آبان 1403
جلسات آنلاین: 3 و 26 مهر و 10 آبان 1403

اعضای کانون متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی
آموزش نرم‌افزار EPPM
با رویکرد یکپارچه‌سازی سبد پروژه‌ها
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین)
14 ساعت 2، 5، 9 و 12 اردیبهشت 1403 اعضای کانون 2،450،000 اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی 2،950،000

مدیریت پروژه چابک (Agile)
با نگاهی به صنعت ساخت

کارشناسی
و اجرایی

ویدئویی

(آفلاین)

62 ساعت و 55 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 5،450،000
اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
عادی 6،450،000

پیاده‌سازی و توسعه
دفتر مدیریت پروژه (PMO)
در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)

کارشناسی
و اجرایی

ویدئویی

(آفلاین)

24/5 ساعت
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 3،450،000 اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی 4،150،000
مدیریت ریسک

فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه
همراه با آموزش نرم‌افزار PertMaster

کارشناسی
و اجرایی

هیبریدی

(آنلاین-آفلاین)

36 ساعت

آپلود ویدئوها: 1، 4، 8، 11، 15، 18، 22، 25 و 29 مهر و 2 آبان 1403
جلسات آنلاین: 29 شهریور و 18 مهر و 2 آبان 1403

اعضای کانون متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی

 نحوه برآورد ذخیره احتیاطی (Contingency) در پروژه
(انتظارات + الزامات + اصول کلی + نکات حیاتی)
(بر اساس سندی از AACE)

ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین)
5 ساعت 29 آبان 1403 اعضای کانون متعاقبا اعلام می‌گردد

  اطلاعات بیشتر
و ثبت‌نام
عادی
مدیریت اطلاعات مدیریت اسناد و مدارک پروژه و تدوین گزارش‌ها 
به همراه پیاده‌سازی نرم‌افزاری
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین)
34 ساعت 6، 9، 13، 16، 20 و 23 مرداد 1403 اعضای کانون 3،300،000   اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی 3،950،000

استراتژی تصویربرداری برای مستندسازی وضعیت پروژه
(ابزارها + فرآیندها + نکات حیاتی + چکلیست)
(بر اساس سندی از AACE)

ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین)
9 ساعت 27 و 28 مرداد 1403 اعضای کانون 1،250،000   اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی 1،600،000
آموزش نرم افزار Power BI با رویکرد مدیریت پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین)
36 ساعت 7، 11، 18، 21، 25، 28 شهریور و 1 و 8 مهر 1403 اعضای کانون 3،850.000  اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی 4،450،000

 مدیریت فناوری‌های دیجیتال در صنعت ساخت
(بر اساس اسناد بین‌المللی)

ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین)
40 ساعت  4، 8، 11، 15، 18، 22، 25 و 29 دی 1403 اعضای کانون متعاقبا اعلام می‌گردد  اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
مدیریت مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

آموزش نرم‌افزارهای Navisworks و Synchro
با رویکرد مدیریت پروژه

کارشناسی
و اجرایی

هیبریدی

(آنلاین-آفلاین)

43 ساعت

آپلود ویدئوها: 6، 9، 13، 16، 20، 23، 27 و 30 آبان و 4 و 7 آذر 1403
جلسات آنلاین: 6 و 27 آبان و 11 آذر 1403

اعضای کانون متعاقبا اعلام می‌گردد  اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی
آموزش Bexel Manager 
با رویکرد مدیریت پروژه 
و پیوند گزارش‌ها با استفاده از Power BI
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

17 ساعت
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 3،950.000
اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
عادی 4،950.000

نقشه راهی به نام BIM
در مدیریت و کنترل پروژه

ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4 ساعت و 33 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 890،000  اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی 1،300،000

استراتژی پیاده سازی BIM در طول چرخه حیات پروژه

(بر اساس سندی از CMAA)
ارشد و
استراتژی

ویدئویی

(آفلاین)

4 ساعت و 45 دقیقه
برگزار شده
(فروش ویدئویی)
اعضای کانون 990،000 اطلاعات بیشتر
 و ثبت‌نام
عادی 1،500،000
مهارت‌های نرم

استفاده از ضریب هوشی (IQ)
هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ)
در مدیریت پروژه

توسعه فردی

هیبریدی

(آنلاین-آفلاین)

66 ساعت

آپلود ویدئوها: 3، 7، 10، 14، 17، 21، 24، 28 و 31 مرداد و 4 شهریور 1403
جلسات آنلاین: 3 و 22 مرداد و 5 شهریور 1403

اعضای کانون 4،750.000 اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی 5،450،000

مهارت‌های ارتباطی 
با رویکرد مدیریت پروژه

توسعه فردی هیبریدی

(آنلاین-آفلاین)

50 ساعت

آپلود ویدئوها: 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24 و 27 آذر و 1 و 4 دی
جلسات آنلاین: 1 و 22 آذر و 6 دی

اعضای کانون متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام
عادی

دوره‌های مدیریت کسب‌وکار در صنعت ساخت 

(Construction Business Management)

مدیریت
کسب و کار
 مدیریت کسب و کار در صنعت ساخت
 با رویکرد بین‌المللی (CBM)
(ویژه کانون-VIP)
CBM
وبیناری (آنلاین)
85 ساعت 1 بهمن (معارفه)، 2، 6، 9، 13، 16، 20، 23، 27 و 30 بهمن و 4، 7، 11، 14، 18، 21 و 25 اسفند 1403 اعضای کانون متعاقبا اعلام می‌گردد اطلاعات بیشتر 
و ثبت‌نام


می‌توانید تمامی دوره‌های آموزشی را یکجا از طریق لینک زیر مشاهده کنید.

تمامی دوره‌های آموزشی

برای تهیه آموزش‌ها، تخفیف‌های ویژه‌ای ارائه می‌دهیم که می‌توانید تمامی آنها را در صفحه تخفیف‌های ویژه مشاهده و از آنها استفاده کنید.

تخفیف‌های ویژه

برای دریافت مشاوره رایگان از مشاوران تخصصی موسسه ACEMI، کافیست از طریق لینک زیر، اطلاعات خود را ثبت و ارسال کنید.

برای دریافت مشاوره آموزشی کلیک کنید

در راستای تکریم و حمایت از فراگیران و دانش‌پذیران موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی‌پور (ACEMI)، دوره‌های آموزشی (وبیناری، ویدئویی و هیبریدی)، دارای ضمانت بازگشت وجه 100 درصد است و شما اگر دوره‌ها و آموزش‌های ما را تهیه کرده باشید و احساس کنید که از دوره آموزشی به هر دلیلی رضایت ندارید، 100 درصد وجه پرداختی شما به حسابتان بازگردانده می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، صفحه ضمانت بازگشت وجه را بررسی کنید.


برای دسترسی به محتوای دوره‌های برگزار شده، از طریق راه‌های زیر با ما در ارتباط باشید.  

تماس با شماره‌های موسسه
ارتباط آنلاین با تیم پشتیبانی
پشتیبانی تلگرام

در بزرگترین و تخصصی‎‎‎‎‎‎‎ترین رویداد مدیریت ساخت کشور
منتظر دیدار شما هستیم!

در دومین سمپوزیوم بین‌المللی مدیریت ساخت (ICMS)، که حدود 1000 شرکت‌کننده از مهندسان، پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران، کارشناسان، مدیران، اساتید، مدرسان و مدیران عامل صنعت ساخت با هدف ایجاد بزرگ‌ترین اکوسیستم تخصصی در صنعت ساخت گرد هم می‌آیند، منتظر دیدار شما هستیم.

ارتباط با موسسه
info@dralavipour.com
ساعات کار

شنبه الی چهارشنبه: ۱۷-۹ و پنجشنبه ۱۲-۸