دانلود تقویم آموزشی سال ۱۴۰۰
آخرین ویرایش: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰‌
دانلود تقویم آموزشی
دانلود تقویم آموزشی سال ۱۴۰۱
آخرین ویرایش: 23 اسفند ۱۴۰۱‌
دانلود تقویم آموزشی


دوره های سال 1401

دپارتمان نام دوره سطح نوع برگزاری مدت تاریخ برگزاری هزینه (تومان)
اطلاعات بیشتر
مدیریت پروژه مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
به همراه الحاقیه ساخت
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 50 ساعت 1، 4، 8، 11، 15، 18، 22، 25، 29 آبان و 2 آذر متعاقبا اعلام میگردد
مدیریت مالی
و هزینه
مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری
و هزینه در پروژه
و سازمانهای پروژه محور
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 50 ساعت  1، 4، 8، 11، 15، 18، 22، 25، 29 خرداد و 1 تیر اعضای کانون 3،300،000
عادی 3،800،000

رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه
همراه با آموزش مدلسازی در اکسل (Excel)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
37 ساعت

8، 12، 15، 19، 20، 22، 26و 29 و 30 تیر

اعضای کانون 2،200،000
عادی 2،500،000
مدیریت
برنامه ریزی
و زمانبندی
فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی،
ارزیابی و کنترل پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 50 ساعت 30 فروردین، 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24، 27 و 31 اردیبهشت اعضای کانون 3،100،000
عادی 3،600،000

برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و کنترل پروژه
با استفاده از Microsoft Project

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 24 ساعت 10، 17، 21، 24، 28 و 31 خرداد اعضای کانون 2،100،000 اطلاعات بیشتر
عادی 2،400،000
برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه
با استفاده از Primavera P6
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 36 ساعت 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25 و 28 تیر اعضای کانون 2،800،000  اطلاعات بیشتر
عادی 3،100،000
فرآیند مناسب در زمان عدم امکان تایید برنامه زمانی پیمانکار  ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 4 ساعت 24 اسفند متعاقبا اعلام میگردد
(ویژه اعضای کانون)
اطلاعات بیشتر
مدیریت قرارداد

فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه
(تدوین لایحه تاخیرات جامع)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
61 ساعت

29 مرداد و 1، 5، 8، 12، 15، 17، 19، 22، 26، 29 و 31 شهریور

اعضای کانون 3،300،000 اطلاعات بیشتر
عادی 3،800،000
مدیریت ادعاء و اختلافات
در طول چرخه حیات پروژه
کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
61 ساعت

6، 9، 13، 16، 17، 20، 23، 27، 30 آذر، 4، 7 و 8 دی

متعاقبا اعلام میگردد اطلاعات بیشتر
ادعاهای مربوط به قراردادهای
پیمانکاران جزء (SC)
در ارتباط با تاخیرات
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 2 ساعت 10 شهریور رایگان
(ویژه اعضای کانون)
اطلاعات بیشتر
آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی
و نحوه بکارگیری روش ها در نرم افزار P6
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 9
ساعت
18 و 21 دی متعاقبا اعلام میگردد اطلاعات بیشتر
استراتژی مدیریت قرارداد ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 40 ساعت 9، 12، 16، 19، 23، 26، 30 بهمن و 3 اسفند متعاقبا اعلام میگردد اطلاعات بیشتر
مدیریت طرح
و برنامه

اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب
(Lean Project Management)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
59 ساعت

3، 6، 10، 13، 17، 20، 21، 24، 27 مهر، 1، 4 و 5 آبان

متعاقبا اعلام میگردد اطلاعات بیشتر

پیاده سازی و توسعه
دفتر مدیریت پروژه (PMO)
در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)

کارشناسی
و اجرایی
هیبریدی
(آنلاین-آفلاین)
25 ساعت

12، 15، 19، 22، 24، 26، 29 آذر و 1 دی

متعاقبا اعلام میگردد اطلاعات بیشتر

مدیریت پروژه چابک (Agile)
با نگاهی به صنعت ساخت

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 50 ساعت 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24، 27 دی و 1، 4 و 8  بهمن متعاقبا اعلام میگردد اطلاعات بیشتر
یکپارچه­ سازی برنامه ­ریزی
و کنترل سبد پروژه ­ها
با استفاده از نرم ­افزار EPPM
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین)
12 ساعت
11، 18 و 25 اردیبهشت
اعضای کانون
1،500،000
اطلاعات بیشتر
عادی
1،800،000
مدیریت ریسک

فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه
همراه با آموزش نرم افزار PertMaster

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 40 ساعت 2، 6 ، 9، 12، 16، 19، 23، 26، 30 مهر و 3 آبان متعاقبا اعلام میگردد اطلاعات بیشتر
مدیریت اطلاعات

فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه
به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 20 ساعت 8، 11، 15، 22 و 25 مرداد اعضای کانون 2،000،000 اطلاعات بیشتر
عادی 2،300،000
آموزش نرم افزار Power BI
با رویکرد مدیریت پروژه
کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 36 ساعت 6، 9، 13، 16، 20، 23، 27 و 30 شهریور اعضای کانون 2،200،000 اطلاعات بیشتر
عادی 2،500،000
آموزش Bexel Manager
با رویکرد مدیریت پروژه
و پیوند گزارش‌ها با Power BI
ارشد و
استراتژی
وبیناری (آنلاین) 16 ساعت 9، 13، 16 و 20 اسفند متعاقبا اعلام میگردد اطلاعات بیشتر
مدیریت مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

آموزش نرم افزارهای Navisworks و Synchro
با رویکرد مدیریت پروژه

کارشناسی
و اجرایی
وبیناری (آنلاین) 45 ساعت 7، 10، 14، 17، 21، 24، 28 آبان و 1، 5 و 8 آذر متعاقبا اعلام میگردد اطلاعات بیشتر
مهارت های نرم

استفاده از ضریب هوشی (IQ)،
هوش هیجانی (EQ)و هوش ارزشی (VQ)
در مدیریت پروژه

توسعه فردی وبیناری (آنلاین) 45 ساعت 2، 5، 9، 12، 16، 19، 23، 26 و 30 مرداد اعضای کانون 3،100،000 اطلاعات بیشتر
عادی 3،600،000


دوره های سال 1400

اطلاعات بیشتر هزینه (تومان) زمان برگزاری مدت نوع برگزاری سطح عنوان دوره دپارتمان
- 30 خرداد، 2، 6، 9، 13، 16، 20، 23، 27 تیر  و 3 مرداد 50 ساعت وبیناری
(آنلاین)
-جلسه آخر آفلاین
کارشناسی و اجرایی مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان های پروژه محور مدیریت مالی و هزینه
- 24 مهر 4 ساعت وبیناری
(آنلاین)
ارشد و استراتژی مهندسی ارزش (VE) و نحوه بکارگیری آن در پروژه ها
- 8، 12، 15، 19،
20، 22، 26، 29 و 30 دی
37 ساعت هیبریدی (آفلاین-آنلاین) کارشناسی و اجرایی رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدلسازی در اکسل (Excel)
- 1، 5، 8، 12، 15، 19، 22، 26، 29 اردیبهشت 45 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی
اطلاعات بیشتر
- 4، 8، 11، 18، 22، 25 خرداد 24 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه با استفاده از MS Project
 اطلاعات بیشتر
- 6، 10، 13، 17، 20، 24، 31 مرداد و 8 شهریور 36 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه با استفاده از Primavera P6
- 19 تیر 5 ساعت وبیناری
(آنلاین)
ارشد و استراتژی روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build) مدیریت قرارداد
اطلاعات بیشتر
- 31 شهریور، 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25، 28 مهر و 2 آبان 50 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه
اطلاعات بیشتر
- 5 و 6 آبان 8 ساعت وبیناری
(آنلاین)
ارشد و استراتژی آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی و نحوه بکارگیری روشها در نرم افزار P6
اطلاعات بیشتر
- 9، 12، 16، 19، 23، 26، 30  آبان، 3، 7 و 10 آذر 55 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی مدیریت ادعا و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
اطلاعات بیشتر
- 3، 5، 7، 10، 14، 17، 19، 21 و 24 و 28 شهریور 50 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean Project Management) مدیریت طرح و برنامه
اطلاعات بیشتر
- 13، 16، 20، 23، 27 و 30 آذر 24 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی پیاده سازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)
اطلاعات بیشتر
- 9، 12، 16، 19، 23، 30 بهمن، 3، 7، 14، 17 اسفند 45 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه همراه با آموزش نرم افزار PertMaster مدیریت ریسک
اطلاعات بیشتر
- 5، 9، 12، 16 و 19مرداد 20 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی درExcel مدیریت اطلاعات
اطلاعات بیشتر
- 4، 7، 11، 14، 18، 21، 25، 28 دی، 2 و 5 بهمن 45 ساعت وبیناری
(آنلاین)
کارشناسی و اجرایی یکپارچه سازی مدیریت زمان و هزینه با استفاده از نرم افزارهای Navisworks و Synchro مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
اطلاعات بیشتر
- 14، 17، 21، 24، 28 آذر، 1 و5 دی
35 ساعت
وبیناری
(آنلاین)
توسعه فردی
استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
مهارت‌های نرم
- - 102 ساعت
حضوری
و وبیناری
مدیریتی
منتورینگ (فعالیت زیر نظر مربی) سطح 1
منتورینگ
- 3، 6، 10، 13، 17، 20، 24، 27 بهمن، 1، 4، 8، 11، 15، 18، 22 و 25 اسفند
88 ساعت
وبیناری
(آنلاین)
مشاوره
مشاوران برنامه ریزی پروژه های صنعتی، زیرساختی و ساختمانی
مشاوران


برای آشنایی بیشتر با موسسه، صفحه درباره موسسه را بخوانید.
برای آشنایی بیشتر با خدمات آموزشی موسسه، صفحه راهنمای نقشه راه و گواهینامه ها را بخوانید.