معرفی دوره

یکی از ضعف‌هایی که گریبان بسیاری از پروژه‌ها را گرفته است عدم مهارت کافی در بخش مهارت‌های نرم (Soft Skills) می‌باشد. از آن جهت که آموزش‌های لازم در بسیاری از دانشگاه‌ها و موسسات در این زمینه ارائه نمی‌شود، مخاطبان و تصمیم‌گیرندگان پروژه‌ها گاهی با عدم دانش کافی در این زمینه برای پیشبرد پروژه مواجه هستند. اما باید توجه نمود دانشی که یک مدیر پروژه در بخش مهارت نرم و بخصوص در صنعت پر پیچ و خم و آشفته ساخت و احداث نیاز دارد، با صنایع دیگر در بسیاری از موارد متفاوت بوده و باید این ساختار بر اساس سیستم پروژه تدوین گردد. ساختاری که در موسسه ACEMI تدوین شده و برای نخستین بار در کشور، به صورت تخصصی برای مدیران پروژه ارائه می‌گردد. اما دوره‌ای که تدوین شده یکی از دوره‌های مهارت نرم (Soft Skills) بوده و بر اساس یک رویه استاندارد در سه بخش تقسیم‌بندی شده است. ابتدا باید بدانیم که ساختار مهارت نرم، نباید از ساختار مهارت سخت تفکیک گردیده و باید در یک مسیر هدایت گردد. بخش اول، استفاده از ضریب هوشی (IQ) و نحوه بکارگیری مهارت‌های سخت در پروژه بوده و بخش دوم آن به نحوه استفاده از هوش هیجانی (EQ) در پروژه اختصاص دارد. اما بخش سوم که شاید یک بخش جدید باشد، استفاده از هوش ارزشی (VQ) بوده، تا بتوان بر اساس نیاز مهارت‌های سخت و ترکیب آن با هوش هیجانی، مسیر شغلی را بر اساس ارزش‌گذاری، تعیین نمود و در نهایت استراتژی مشخصی را برای خود صرف نظر از جایگاه (مدیر پروژه، کارفرما، سرمایه‌گذار، پیمانکار و ...) تدوین نمود. اینکه چگونه باید این سه (ضریب هوشی، هوش هیجانی و هوش ارزشی) با یکدیگر تلفیق شوند تا مدیر پروژه در جایگاه تصمیم‌گیرنده بتواند در کنار مهارت‌های سخت و فنی بهترین نتایج را رقم زند، موضوعی است که در یک رویه جامع در این دوره به آموزش آن خواهیم پرداخت.
آشنایی با روشهای اجرا و تحویل پروژه (Project Delivery Systems) پیشنیاز این دوره مهارت نرم است.

آنچه خواهید آموخت

در این دوره می‌آموزید که چگونه سه موضوع بهره هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) می‌تواند در پروژه به مدیر پروژه، در فازهای مختلف کمک نموده تا نتایج بهینه تری حاصل گردد. در این دوره:
- در بخش IQ محدوده عملکردی و بهره‌گیری از دانش و تخصص و هوش ما در مدیریت پروژه، بخصوص با توجه به روش‌های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) اهمیت پیدا می‌کند.
- در واقع اینکه چه فردی، چرا، چه زمانی، کجا و چگونه باید از دانش مهارت سخت و بهره هوشی خود استفاده نماید تا پروژه را مدیریت کند، بخش IQ بوده و پس از آن به بخش EQ وارد شده و مجدد طی یک نقشه راه درباره اینکه چه کسی، به چه شکلی، چرا، چه زمانی، کجا و چگونه باید از هوش هیجانی (EQ) خود و البته ترکیب آن با IQ استفاده نماید تا پروژه را به موفقیت رساند، صحبت خواهیم کرد.
- حال بعد از یادگیری تمام این موارد و هدایت شدن در یک مسیر مشخص، منسجم و استاندارد، در بخش سوم به سراغ هوش ارزشی ( VQ) رفته و در این بخش یاد می‌گیرید که چگونه بر اساس موارد IQ و EQ مسیر شغلی و حرفه‌ای خود را تنظیم نمایید. اینکه به چه شکلی، چه کسی، چرا، چه زمانی، کجا و چگونه باید از این ساختار ارزش‌گذاری استفاده نمود و چگونه باید این سه قالب IQ و EQ و VQ را برای آینده شغلی ترکیب نماییم، موضوعی است که در گام آخر به آن خواهید رسید.

لایو معرفی دوره با حضور استاد

چه سرفصل‌هایی در این دوره آموزش داده می‌شوند؟

1. استفاده از بهره هوشی (IQ) در مدیریت پروژه
- ارائه نقشه راه استفاده از IQ در مدیریت پروژه: دلایل اهمیت یکپارچه‌سازی مهارت سخت و بهره گیری از IQ در مدیریت پروژه، شرح اهمیت و اهداف استفاده از IQ از نگاه پروژه، دانشجویان معماری، مدیریت ساخت و مدیریت پروژه، معماران، مشاوران، پیمانکاران و مدیریت ساخت، نقشه راه IQ و ...
- تعریف مدیر پروژه و محدوده‌های دانشی آن در ساختارهای مختلف: تعریف مدیریت ساخت، مدیریت پروژه‌های ساخت، مدیریت پروژه و تفاوت‌های آن، بررسی محدوده های مدیر ساخت و تفاوت آن با مدیر پروژه، بررسی استانداردهای مدیریت ساخت، بررسی الزامات مدیر ساخت از منظر IQ و ...
- وظایف و مسئولیت‌های مدیر پروژه در ارتباط با حوزه‌های دانشی و روش‌های اجرای پروژه: روش‌های اجرا و تحویل پروژه، روش‌های اجرا و تحویل پروژه جایگزین (ADS)، بررسی ریسک‌های روش‌ها و نحوه بکارگیری IQ برای کاهش این ریسک‌ها، بررسی مدیر ساخت به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در مدیریت روش‌های تحویل و اجرای پروژه، بررسی تمامی انتظارات از مدیر ساخت و نحوه بکارگیری IQ برای مدیریت بهینه این روش‌ها و ...
- بررسی دلایل وجود مدیر پروژه در فازهای مختلف پروژه: مدیریت انتظارات، بررسی نقش‌ها و مسئولیت‌های مدیر ساخت برای مدیریت قرارداد، بررسی مدیر ساخت به عنوان عامل مدیریت ساخت (نه عامل مدیریت قرارداد)، بررسی جایگاه‌های پر اهمیت مدیر ساخت و نحوه استفاده از IQ برای مدیریت مناسب انتظارات و قرارداد در پروژه و ...
- چه زمانی و در چه مکانی مدیر پروژه باید ورود نماید و از بهره هوشی (IQ) خود استفاده کند؟ فازهای پروژه و طرح و بررسی اهمیت IQ مدیر پروژه برای مدیریت مناسب در فازهای مختلف از جمله فاز قبل از طراحی، طراحی، تدارکات و مناقصه، ساخت، پس از ساخت، خاتمه و انتقال مدیریت، بررسی جایگاه و مسئولیت‌های مدیر ساخت در هر یک از فرآیندهای ذکر شده، ارائه چک‌لیست‌های متعدد در جهت بهره وری از IQ برای مدیریت بهینه فازها و ...
- مدیر پروژه چگونه از بهره هوشی (IQ) خود در جهت ایجاد ارزش افزوده در مدیریت برنامه زمان‌بندی، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت و مدیریت محدوده پروژه استفاده می‌نماید؟ بایدها و نبایدهای مدیر ساخت در مدیریت پروژه، بهره گیری از IQ برای مدیریت برنامه زمانی، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت و مدیریت محدوده، نحوه شناسایی مدیر ساخت مناسب و نامناسب از منظر IQ و ...

2. استفاده از هوش هیجانی (EQ) در مدیریت پروژه
- ارائه نقشه راه استفاده از هوش هیجانی (EQ) در مدیریت پروژه: تعریف هوش هیجانی (EQ) و بررسی اهمیت آن در پروژه، بررسی اهمیت هوش هیجانی (EQ) برای مدیر ساخت و ارائه نقشه راه و ...
- چه فرد یا افرادی توسط مدیر پروژه مدیریت و رهبری می‌شوند و چه فرد یا افرادی نیاز به بالاترین EQ دارند؟ شرح جایگاه مدیر ساخت از منظر رهبری، بررسی جایگاه مدیر ساخت از منظر مدیریت، بررسی جایگاه مدیر ساخت از منظر مدیریت و رهبری طراحان پروژه، پیمانکاران، تیم تحت نظارت خود، همکاران و مدیران ارشد خود، سایر ذی‌نفعان پروژه، بررسی افرادی که در پروژه نیاز به بالاترین سطح هوش هیجانی (EQ) دارند و بررسی مسیر صحیح در بکارگیری هوش هیجانی (EQ) برای مدیر ساخت و ...
- چه مفاهیمی از EQ باید در پروژه ترویج یافته و چه مهارت‌هایی در این مسیر باید افزایش یابد؟ بررسی ساختاریافته هوش هیجانی (EQ)، بررسی مفاهیمی که باید در پروژه و از منظر هوش هیجانی توسعه یابد، بررسی ارتباطات نفر به نفر در پروژه، شرح فرآیند انتقال اطلاعات بین اعضای تیم، بررسی داینامیک گروه‌های کاری، بررسی اهداف، قاعده‌ها و ارزش‌ها، نقش‌ها، معیارهای عضویت در تیم و ارتباطات، بررسی نحوه توسعه مهارت‌ها در زمینه افزایش هوش هیجانی (EQ)، بررسی طبیعت پروژه‌ها، نحوه پاسخ به فشارهای کوتاه مدت در پروژه، نحوه پاسخ به مقاومت موجود در نیروهای کاری، نحوه مواجه با فرهنگ مردسالارانه در پروژه، نحوه ارتقای هوش هیجانی و ...
- دلیل آنکه مدیر پروژه به ترکیب EQ و IQ نیاز دارد چیست؟ بررسی دلایل نیاز به ترکیب EQ و IQ در مدیریت پروژه، بررسی اهمیت این ترکیب برای برآورد انتظارات از مدیر ساخت، اجتناب از ادعاءها و رسیدن به اتفاق نظر و البته جذاب کردن محیط پروژه برای تیم‌های پروژه و ...
- چه زمانی و کجا باید از EQ در پروژه استفاده نمود؟ بررسی نحوه بکارگیری EQ در فازهای مختلف پروژه، بررسی تفاوت‌های موجود در نحوه بکارگیری هوش هیجانی در هر بخش، بررسی نکات کلیدی در زمینه بکارگیری هوش هیجانی برای مدیریت بهتر در چرخه حیات پروژه و ...
- چگونه می‌توانیم مهارت‌های EQ را به عنوان مدیر پروژه در خودمان ارتقاء دهیم؟ بررسی نحوه بکارگیری هوش هیجانی (EQ) برای مدیریت بهتر ارتباطات، مدیریت Tone، مدیریت Volume، مدیریت Style، مدیریت روابط، اقناع، اجتناب، مراحل چهارگانه توسعه تیم‌ها، بکارگیری ابزارهای مشاهده و رهبری، نحوه بکارگیری هوش هیجانی برای حل تضاد منافع و ...

3. استفاده از هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
- هوش ارزشی (VQ) چیست و مدیر پروژه چه زمانی می‌تواند ارزش آفرین باشد؟ تعریف هوش ارزشی (VQ) و بررسی مسیر آموزشی، شغلی و حرفه ای که یک مدیر ساخت باید برای بدست آوردن ارزش طی نماید، بررسی نحوه ترکیب IQ و EQ برای ایجاد بالاترین VQ، بررسی خدمات مدیر ساخت برای ارزش آفرینی در پروژه، بررسی گزینه‌های حرفه‌ای و شغلی مدیریت ساخت، بررسی بخش‌های مختلف بازار مدیریت ساخت، بررسی مسیرهای آموزشی مدیریت ساخت، بررسی فرآیند رشد در مسیر Agency CM، بررسی فرآیند رشد در مسیر CM-AT-RISK، شناسایی ارزش خود به عنوان مدیر ساخت و ...
- دلایل نیاز به VQ از نگاه مدیر پروژه: بررسی دلایل نیاز مدیر ساخت به هوش ارزشی (VQ) بالا، بررسی دلایل نیاز کارفرمایان به بکارگیری مدیر ساخت‌هایی با هوش ارزشی (VQ) بالا، بررسی نظرسنجی‌های انجام شده در زمینه هوش ارزشی (VQ) و ...
- چه زمان و کجا به هوش ارزشی (VQ) در پروژه نیاز است؟ بررسی جزئیات زمانی و مکانی بکارگیری صحیح هوش ارزشی (VQ)، بررسی این موارد از منظر دانشجویان، بررسی این موارد از منظر افراد اجرایی، بررسی این موارد از منظر کارفرمایان کسب و کار و ...
- چگونه و طی چه فرآیندی می‌توانیم به مدیر پروژه‌ای با بالاترین VQ تبدیل شویم؟ چگونه یک مدیر ساخت می‌تواند از هوش ارزشی (VQ) خود جهت بهبود پروژه‌ها استفاده نماید؟ مقایسه بین IQ و EQ و VQ در فرآیند حرفه‌ای و شغلی برای سطوح مختلف حرفه‌ای (سطح مقدماتی Early Career، سطح میانه Mid-Career و سطح بلوغ یافته Mature-Career) همراه با داستان‌های فراوان از مدیران مختلف در دنیا، توصیه‌های شغلی در ارتباط با IQ و EQ و VQ، به همراه بررسی نحوه ترکیب IQ و EQ و VQ برای رسیدن به بلوغ کاری و حرفه‌ای در مدیریت پروژه

ثبت‌نام در این دوره و برگزاری آن به چه صورتی انجام می‌شود؟

1. ثبت نام در دوره چگونه انجام می شود؟
- این دوره‌ به صورت آنلاین بوده و شما پس از ثبت‌نام در آن میتوانید در هر جلسه آنلاین شده و از آموزش‌ها برخوردار شوید. لازم به ذکر است که برای ثبت‌نام در دوره‌ها باید هم شماره موبایل خود را تایید نموده و هم یک کارت شناسایی معتبر آپلود نموده باشید. این‌کار تنها باید یکبار انجام شده و نیاز نیست برای هر ثبت‌نام مجدد این اقدام صورت گیرد. 

2. چرا باید کارت شناسایی معتبر را آپلود و شماره موبایل خود را تایید نمایم؟
- دوره‌های تقویمی موسسه به صورت آنلاین بوده و برای این دوره‌ها عموما گواهینامه صادر می‌شود. از آنجا که برای صدور گواهینامه نیاز به تایید هویت واقعی است، باید شماره موبایل و کارت شناسایی معتبر شما تایید گردد. دلیل دیگر آنست که ویدئوهای دوره‌ها در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار گرفته و بر روی ویدئوها واترمارک قرار می‌گیرد. در صورتی‌که ثبت‌نام‌کننده هویتی واقعی نداشته باشد، این واترمارک نیز می‌تواند غیرواقعی بوده و مشکلاتی را ایجاد نماید. از این‌رو، این موضوع هم به نفع کاربران و هم موسسه است. 

3. در صورت عدم تایید کارت شناسایی میتوانم در دوره ثبت‌نام کنم؟
- برای ثبت نام در دوره حتما باید کارت شناسایی خود را آپلود نمایید و همکاران ما در اسرع وقت (بین 24 الی 48 ساعت) نسبت به تایید آن اقدام میکنند. برای ثبت‌نام در دوره، تایید کارت شناسایی الزامی نیست (تنها بارگذاری آن کفایت می‌نماید)، ولی در صورت عدم تایید کارت شناسایی، احتمال لغو ثبت‌نام شما وجود دارد. پس حتما نسبت به آپلود مدارک معتبر خود دقت کنید.

4. در صورتی که پیامک تایید شماره موبایل را دریافت نکردم، از چه روشی میتوانم شماره موبایل خود را تایید نمایم؟
- شما میتوانید با ما از طریق شماره‌های تماس موسسه و یا چت آنلاین در ارتباط بوده تا طریقه فعال‌سازی شماره موبایل را از روشی دیگر طی نماییم. 

5. آیا برای ثبت‌نام در این دوره تخفیف ارائه می‌شود؟
- اگرچه اعتقاد داریم قیمت دوره‌­های موسسه به نسبت کیفیت، جامعیت و ویژگی­های منحصربه‌­فردی که در اختیارتان قرار می­دهد بسیار کمتر از ارزش واقعی آ­ن­ها است، اما علاوه بر
الف. برگزاری جامع هر دوره با تعداد ساعت بسیار بالا که نه فقط در ایران، بلکه در عرصه بین­‌الملل کم­‌نظیر است؛
ب. محتوای تخصصی که در ایران یافت نمی­شود و بسیار ناب است؛
ج. کیفیت و نظم برگزاری کلاس­ها؛
د. در اختیار قراردادن ویدئوها و جزوات دوره‌­ها به صورت کامل؛
تخفیف­‌های ویژه‌­ای توسط موسسه نیز برای همدلی در این شرایط اقتصادی در نظر گرفته شده است.

6. این تخفیف‌ها شامل چه مواردی هستند؟
الف. تخفیف ویژه اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، می­توانید از قیمت‌های ویژه اعضای کانون بهره‌­مند شده و با قیمت کمتری در دوره‌­ها ثبت‌نام نمایید. این تخفیف به صورت جداگانه از تخفیف ثبت‌­نام زودهنگام (24 ساعته) ارائه شده و می­تواند با این تخفیف جمع شود.
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، علاوه بر بهره­‌مندی از قیمت‌های ویژه اعضای کانون، از شارژ حساب کاربری خود بهره‌­مند می­شوید تا بتوانید در آینده نیز از این امتیاز که تبدیل به کد تخفیف اعضای کانون می­شود، بهره‌­مند شوید.

نکته مهم: ضمنا باید اشاره شود که اعضای کانون یک مزیت ویژه برای ثبت‌نام زودهنگام در دوره‌های موسسه دارند. اعضای کانون می‌توانند در بازه یک‌هفته‌ای از شروع ثبت‌نام هر دوره، با دفتر موسسه تماس گرفته و زودتر در دوره‌های آموزشی (قبل از تکمیل ظرفیت) ثبت‌نام نمایند.

ب. تخفیف ثبت­‌نام زودهنگام (24 ساعته)
- اگر در شبکه­‌های مجازی موسسه (لینکدین، تلگرام، اینستاگرام) عضو باشید، قبل از شروع ثبت‌نام برخی از دوره‌­ها تخفیفی به جهت ثبت‌­نام زودهنگام در اختیارتان قرار می­گیرد که 24 ساعت فرصت دارید تا از این تخفیف دلچسب استفاده نمایید. این تخفیف نیز به صورت جداگانه ارائه شده و می­تواند با تخفیف اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI جمع شود. 

7. نحوه ورود به وبینار چگونه است؟
- در روز برگزاری هر جلسه لینک ورود به وبینار از طرف وبرنو برایتان ایمیل خواهد شد. اگر ایمیل را در Inbox خود نیافتید، حتما پوشه Spam و Promotion و Social ایمیل خود را چک نموده و آن را به Inbox منتقل نمایید. در صورت عدم دریافت ایمیل حاوی لینک ورود به وبینار تا ساعت 17 روز برگزاری وبینار با شماره های موسسه تماس بگیرید و یا از طریق پشتیبانی آنلاین سایت به ما اطلاع دهید.
- شما می‌توانید با اندروید ۸ به بالا، یا با آخرین نسخه مرورگر کروم، و یا آیفون با آخرین نسخه سافاری، در وبینارها شرکت کنید، اما بهترین راه شرکت در رویدادها، استفاده از لپتاپ و مرورگر کروم است.
- در ویدئوی آموزشی ورود به وبینار به صورت کامل همه نکات توضیح داده شده اند. توصیه میکنیم حتما این ویدئو را ببینید.

8. جزوات و ویدئوها در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد؟
- این دوره به صورت کامل ضبط می گردد، پس اگر به هر دلیلی نمیتوانید یا نتوانستید در زمان برگزاری کلاس به صورت آنلاین حضور پیدا کنید، با خیال راحت ثبت نام کنید زیرا ویدئوهای ضبط شده این دوره در اختیار شما قرار می گیرد.
- برای این دوره علاوه بر ویدئوها، جزوات نیز در پنل کاربری در وبسایت موسسه بارگذاری می شوند و میتوانید دانلود کنید.
- در راهنمای دانلود فایلها و مشاهده ویدئوها، به طور کامل مراحل دانلود فایلها و ویدئوها را توضیح داده ایم.

چه گواهینامه‌هایی برای این دوره صادر می‌شود؟

1. انواع گواهینامه‌ها
- دو گواهینامه حضور (Certificate of Participation) و گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) برای این دوره صادر می شود.

الف. گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) به رنگ طلایی
 

ب. گواهینامه حضور  (Certificate of Participation)به رنگ نقره ای

2. نحوه اخذ گواهینامه‌ها
- برای دریافت گواهینامه حضور باید ۶۰ درصد مدت دوره و بیشتر در دوره حضور داشته باشید.
- برای دریافت گواهینامه حرفه ای میبایست علاوه بر کسب گواهینامه حضور، در آزمون دوره نیز نمره قبولی دریافت نمایید.
- آزمونها به صورت آنلاین برگزار می گردند. لینک آزمون هر دوره تا حدود 2 الی 3 ماه پس از اتمام دوره در پنل کاربری فعال می شود و ایمیل اطلاع رسانی دریافت خواهید کرد.
- برای تعیین سطح گواهینامه حرفه ای، در صورت کسب نمره 90 الی 100، گواهی با سطح "A"، نمره 80 الی 89.9 سطح "B" و 70 الی 79.9 سطح "C" اخذ خواهید نمود و نمره کمتر از 70 به معنای عدم قبولی می باشد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای آموزش و گواهینامه ها را مطالعه کنید.

3. نحوه اعتبارسنجی گواهینامه
- یکی از ویژگی هایی که گواهینامه‌های موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور (ACEMI) دارند و آن را از سایر گواهینامه ها متمایز میکند، قابلیت اعتبارسنجی آن ها است. هر یک از گواهینامه های موسسه برای هر یک از شرکت کنندگان با یک کد یکتا صادر می گردند و با جستجوی کد رهگیری در وبسایت، موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی اعلام می کند که فرد گواهینامه دوره را اخذ کرده و گواهینامه معتبر می باشد. پیشنهاد میکنیم صفحه اعتبارسنجی گواهینامه‌ها را مشاهده نمایید. 

4. نحوه صدور گواهینامه‌ها
- چنانچه شرایط دریافت گواهینامه ها را داشته باشید، فایل گواهینامه در پنل کاربری شما بارگذاری می شود و پس از بارگذاری از طرف موسسه ایمیل دریافت می کنید.
- فایل PDF گواهینامه ها تا یک هفته پس از اتمام دوره صادر شده و در پنل کاربری در وبسایت موسسه قرار می گیرد.
- اگر تمایل به دریافت گواهینامه به صورت چاپی با هولوگرام اختصاصی موسسه داشته باشید، میتواند از طریق پروفایل خود (بخش "گواهینامه‌ها") اقدام به ثبت درخواست و پرداخت هزینه ارسال نمایید.
- برای اطلاعات بیشتر راهنمای دسترسی به گواهینامه ها را مطالعه کنید.

این دوره به چه صورتی پشتیبانی می‌شود؟

از روز برگزاری دوره به مدت ۶۰ روز شامل پشتیبانی می‌شوید. به "پنل کاربری" خود مراجعه کنید و در قسمت "پشتیبانی علمی دوره‌ها" سوالات خود را بپرسید. برای دوره های بلندمدت (بیشتر از 12 ساعت) علاوه بر ارتباط از طریق پنل، گروه پشتیبانی تلگرامی ایجاد می‌شود و لینک آن از طریق ایمیل ارسال می‌گردد و در پنل کاربری نیز درج می شود. با عضویت در این گروه می‌توانید سوالات خود را از استاد بپرسید و از راهنمایی‌های استاد و سایر مطالب آن نیز بهره‌مند شوید.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.