معرفی دوره

در طی تاریخ تکامل، نقطه تمایز انسان خردورز (Homo Sapiens) توانمندی ارتباطی ویژه او با هم‌نوعانش بوده است؛ و به یمن این توانایی ذاتی از گونه‌ای کوچ‌رو و شکارگر به عصر کشاورزی، شهرنشینی و بعدها به دوران صنعتی رسید. اختراع خط، بسیج نیروها، انتقال مفاهیم انتزاعی، ایده‌پردازی و‌... دستاوردهای بی‌همانندی هستند که از نظر اولین انسان‌های ابزارساز به جادو می‌ماند. اما آیا این توانمندی برای دنیای امروز، در عصر ارتباطات، عصر پیشرفت‌ها و درهم‌تنیدگی‌های اقتصادی ‌اجتماعی امروز، کافیست؟ از چه زمانی انسان احساس کرد در زمینه مهارت ارتباطی کمبود دارد؟ آیا این مهارت اکتسابی است و می‌توان تقویتش کرد؟
در این دوره از چهار زاویه دید به مسئله ارتباطات و چگونگی بهبود این مهارت و با رویکرد مدیریت پروژه می‌نگریم: زاویه دید فردی، گروهی، سازمانی و بینافرهنگی.
در بخش اول، بر ارتباط فردی تمرکز می‌کنیم و از دید فرستنده یا گیرنده پیام به سراغ جنبه‌های مختلف ارتباطی می‌رویم؛ مهارت گوش‌دادن فعال، جنبه‌های زبانی‌ای مانند دقت‌ورزی معنایی، کلیشه‌ها، ابهام و ایهام، مغالطات رایج و مهارت پرسشگری مباحث بنیادی این حوزه هستند. در ادامه به برخی از رایج‌ترین مشکلات مرتبط با گزارش‌نویسی و ارائه مطلب و کار با اعداد می‌پردازیم. در نهایت به اختصار به سراغ تحلیل رفتار متقابل می‌رویم تا ببینیم چگونه می‌توان از آموخته‌های آن در حین ارتباط شفاهی، در پاسخ به سوال و انتقاد، در حین مذاکره، و رفع اختلاف، بهره برد. مواردی که باید بتوانیم در رویکرد مدیریت پروژه تطبیق‌سازی نماییم.
دومین بخش به ارتباط گروهی تخصیص دارد و در مقام تسهیلگر یا کوچ، تلاش داریم گفت‌وگوی بین افراد را تسهیل و هدایت کنیم. منابعی مانند ساختارهای رهایی‌بخش و راهنمای موسسه صنعت ساخت CII 281-2 به‌منظور پرورش توانمندی مدیریت پروژه، تکنیک‌های گوناگون تسهیلگری و بازی‌های مرتبط را طراحی کرده‌اند که به‌صورت عملی در محیطی تعاملی تمرینشان می‌کنیم. دغدغه‌های کوچ و مدیر در ارتباط اعضای گروه نیز قسمت آخر مباحث این بخش است که با رویکرد مدیریت پروژه تلفیق گردیده است.
در سومین بخش به سراغ ارتباط درون ‌سازمانی می‌رویم؛ توسعه سازمانی‌ دیالوگ ‌محور و چگونگی حرکت به سمت آن، حلقه واسط بین رفتار سازمانی، استراتژی و مدیریت تحول است. همچنین، بحث آمادگی‌ برای اطلاع‌رسانی درست در هنگام بحران، یکی از مسائل مغفول مانده‌ایست که باید پیش‌ از وقوع فاجعه به آن فکر می‌شده است. موضوعی که در پروژه‌ها از حساسیت زیادی برخوردار است.
در آخرین بخش، نگاهی اجمالی به نظریات ارتباط بینافرهنگی‌ای از جمله ادوارد هال و گرت هافستد می‌‌اندازیم تا با برخی مسائل پررنگی آشنا شویم که بر این جنبه ارتباط سایه می‌اندازند.
نکته جالب این دوره استفاده از راهنمای تسهیلگری موسسه صنعت ساخت (CII) برای اولین بار در کشور است که برای بهبود شایستگی‌های مدیریت پروژه (281-2) و به صورت بازی‌هایی طراحی‌شده و قصد داریم در این دوره از آن استفاده نماییم.

آنچه خواهید آموخت

در این دوره از چهار منظر به مهارت ارتباطی با رویکرد مدیریت پروژه می‌پردازیم:
1. مسائل رایج در دریافت و ارسال پیام‌های کلامی و غیرکلامی، از جمله مسائل زبانی و استدلالی را فرا خواهید گرفت.
2. مهارت تسهیلگری به منظور بهبود ارتباط و پویایی گروه را یاد خواهید گرفت و تکنیک‌ها و بازی‌های آن را تمرین می‌کنیم.
3. مسائل و دغدغه‌های جنبه سازمانی که در توسعه سازمانی نقش پررنگی دارند را به اختصار و با رویکرد مدیریت پروژه فرا خواهید گرفت.
4. مسائل و دغدغه‌های بینافرهنگی که در توسعه سازمانی نقش پررنگی دارند را به اختصار و با رویکرد مدیریت پروژه فرا خواهید گرفت.

وجه تمایز این دوره

- استفاده از Best Practiceهای موسسه صنعت ساخت (CII) برای تسهیل‌گری و ارزیابی شرکت‌کنندگان برای اولین‌بار در کشور
- تمرین عملی تکنیک‌های تسهیلگری
- یکپارچه‌سازی بین مبانی اصول ناب، اجایل و مهارت‌های ارتباطی
- تطبیق‌سازی مبانی با مباحث مدیریت پروژه
- ارائه ویدیوها و جزوات به صورت کامل (جزوات تنها در اختیار اعضای کانون قرار می‌گیرد)
- گروه پشتیبانی 60 روزه از زمان شروع دوره
- ارائه محتوا به صورت جامع، ساختار یافته و هدفمند در راستای نقشه راه CM

استفاده از سند موسسه CII برای اولین‌بار در کشورچه سرفصل‌هایی در این دوره آموزش داده می‌شوند؟

مباحث این دوره شامل بر چهار بخش است.
بخش یک: از دید فردی، از دید گیرنده یا فرستنده پیام با رویکرد مدیریت پروژه
- انواع ارتباطات: کلامی و غیرکلامی، دسته‌بندی بسترهای انتقال پیام (Medium) و تاثیر آنها بر پیام انتقال ‌یافته؛
- گوش‌دادن فعال: آشنایی با مد دریافت (Receiving Mode) و تکنیک HSR برای تمرین چگونگی آن؛
- جنبه زبانی ارتباط: ابهام و ایهام، نقش کلیشه‌های زبانی و پیچیده‌نویسی در کاهش دقت‌ورزی کلامی؛
- جنبه استدلالی ارتباط: آشنایی با برخی مغالطات رایج و چگونگی واکنش به آنها در حین گفت‌وگو و مذاکره؛
- هنر پرسشگری: آشنایی با پرسش‌های هدایتگر، Clean Language و Humble Inquiry؛
- آشنایی مقدماتی با تحلیل رفتار مقابل و استفاده از آن در مواجهه با سوال، انتقاد و اختلاف نظر؛
- عرضه اطلاعات و داستان‌گویی: نقش اعداد و شیوه مصورسازی بر دریافت پیام، مقدمه‌ای بر بحث داستان‌گویی (Narration) و اهمیت آن؛
- نگاهی به مهارت ارائه، گزارش‌نویسی و مستندسازی؛
- نقش اتیکت و نتیکت (اتیکت در فضای دیجیتال) در کیفیت ارتباط؛

بخش دو: از دید گروهی، در نقش تسهیلگر با رویکرد مدیریت پروژه
- نگاهی به نقش تسهیلگر؛
- معرفی برخی تکنیک‌های تسهیلگری، از جمله ساختارهای رهایی‌بخش، برای بهبود توانمندی گفت‌وگو، رسیدن به توافق و کاهش تعارض؛
- بررسی پرسشنامه ارزیابی ارتباطات تیم برای پروژه های ساخت (IR105-2) تسهیلگری موسسه صنعت ساخت (CII) و انجام آن؛
- بررسی راهنمای تسهیلگری موسسه صنعت ساخت (CII) برای بهبود شایستگی‌های مدیریت پروژه (281-2) و بازی‌های طراحی‌شده آن؛
- شناخت دینامیک حاکم بر گروه و نحوه اثرگذاری بر آن، تکنیک‌های خروج از Groan Zone؛
- نگاهی به نقش کوچ (Coach) و ارتباط مورد‌نیاز در کوچینگ گروهی؛
- نگاهی به نقش مدیر در تسهیل ارتباطات یا مختل کردن آن؛
- نقش ابزارهای تعاملی (Collaboration Tools) در بهبود ارتباطات، و همچنین دورکاری؛

بخش سه: از دید سازمانی با رویکرد مدیریت پروژه
- آشنایی با رویکرد توسعه سازمانی دیالوگ‌ محور (Dialogic Organizational Development)، میزبانی ازGenerative Conversations
- مدیریت خلاء اطلاعاتی در هنگام وقوع بحران؛

بخش چهار: از دید فرهنگی با رویکرد مدیریت پروژه
- نقش مسائل بینافرهنگی در مختل‌کردن ارتباط درست؛
- نگاهی به نظریات و مدل‌های ادوارد هال و گرت هافستد در زمینه ارتباطات بینافرهنگی؛

سندی از CII که برای ارزیابی شرکت‌کنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد تا گزارشات تحلیلی در اختیارتان قرار گیرد. 

سندی از CII که برای تسهیل‌گیری ارائه شده و در این دوره به شکل کاربردی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزارشات تحلیلی این دوره که به تحلیل شما می‌پردازد. 

ثبت‌نام در این دوره و برگزاری آن به چه صورتی انجام می‌شود؟

1. ثبت نام در دوره چگونه و چه زمانی انجام می شود؟
ثبت نام در دوره‌ها به صورت آنلاین و از طریق وبسایت موسسه و صفحه اختصاصی هر دوره انجام می‌شود. زمان آغاز ثبت‌نام هر دوره از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌شود و کانتر آغاز ثبت نام در وبسایت موسسه فعال می‌گردد.

2. چرا باید شماره موبایل خود را تایید و کارت شناسایی معتبر آپلود نمایم؟
برای ثبت‌نام در دوره‌ها باید هم شماره موبایل خود را تایید نموده و هم یک کارت شناسایی معتبر آپلود کرده باشید. این‌کار تنها یکبار انجام شده و نیاز نیست برای هربار ثبت‌نام این کار را تکرار کنید. پس از آپلود کارت شناسایی همکاران ما در اسرع وقت (بین 24 الی 48 ساعت) نسبت به تایید آن اقدام میکنند. پس از آپلود کارت شناسایی میتوانید ادامه مراحل ثبت نام خود را طی کنید ولی در صورت عدم تایید کارت شناسایی، احتمال لغو ثبت‌نام شما وجود دارد. پس حتما نسبت به آپلود مدارک معتبر خود دقت کنید.
از آنجایی که برای دوره‌های تقویمی گواهینامه صادر می‌شود وبرای صدور گواهینامه به تایید هویت واقعی فراگیران نیاز است، باید شماره موبایل و کارت شناسایی معتبر شما تایید گردد. دلیل دیگر آنست که ویدئوهای دوره‌ها در اختیار فراگیران قرار گرفته و بر روی ویدئوها واترمارک قرار می‌گیرد. در صورتی‌که ثبت‌نام‌کننده هویتی واقعی نداشته باشد، این واترمارک نیز می‌تواند غیرواقعی بوده و مشکلاتی را ایجاد نماید. از این‌رو، این موضوع هم به نفع کاربران و هم موسسه است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای ثبت‌نام در سایت و دوره‌ها مراجعه نمایید.

3. آیا برای ثبت‌نام در این دوره تخفیف ارائه می‌شود؟
اگرچه اعتقاد داریم قیمت دوره‌­های موسسه به نسبت کیفیت، جامعیت و ویژگی­های منحصربه‌­فردی که در اختیارتان قرار می­دهد بسیار کمتر از ارزش واقعی آ­ن­ها است، اما علاوه بر
- برگزاری جامع هر دوره با تعداد ساعت بسیار بالا که نه فقط در ایران، بلکه در عرصه بین­‌الملل کم­‌نظیر است؛
- محتوای تخصصی که در ایران یافت نمی­شود و بسیار ناب است؛
- کیفیت و نظم برگزاری کلاس­ها؛
- ارائه ویدیوها و جزوات به صورت کامل (جزوات تنها در اختیار اعضای کانون قرار می‌گیرد)
تخفیف­‌های ویژه‌­ای توسط موسسه نیز برای همدلی در این شرایط اقتصادی در نظر گرفته شده است.

4. این تخفیف‌ها شامل چه مواردی هستند؟
الف. تخفیف ویژه اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، می­توانید از قیمت‌های ویژه اعضای کانون بهره‌­مند شده و با قیمت کمتری در دوره‌­ها ثبت‌نام نمایید.
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، علاوه بر بهره­‌مندی از قیمت‌های ویژه اعضای کانون، از تخفیف امتیازی بهره‌­مند می­شوید تا بتوانید در آینده نیز از این امتیاز که تبدیل به کد تخفیف اعضای کانون می­شود، بهره‌­مند شوید.
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، می‌توانید یک هفته زودتر از آغاز ثبت‌نام عمومی، با مراجعه به صفحه دوره در وبسایت موسسه، در دوره ثبت نام کنید.

ب. تخفیف ثبت­‌نام زودهنگام (24 ساعته)
اگر در شبکه­‌های مجازی موسسه (لینکدین، تلگرام، اینستاگرام) عضو باشید، قبل از شروع ثبت‌نام برخی از دوره‌­ها تخفیفی برای ثبت‌­نام زودهنگام در اختیارتان قرار می­گیرد که 24 ساعت فرصت دارید تا از این تخفیف دلچسب استفاده نمایید. این تخفیف نیز به صورت جداگانه ارائه شده و می­‌تواند با تخفیف اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI جمع شود.

5. نحوه برگزاری دوره چگونه است؟
- این دوره به صورت آنلاین برگزار می‌شود. در روز برگزاری هر جلسه لینک ورود به جلسه از طرف وبرنو برایتان ایمیل خواهد شد. اگر ایمیل را در Inbox خود نیافتید، حتما پوشه Spam و Promotion و Social ایمیل خود را چک نموده و آن را به Inbox منتقل نمایید. در صورت عدم دریافت ایمیل حاوی لینک ورود به وبینار تا ساعت 15 روز برگزاری وبینار با شماره‌های موسسه تماس بگیرید و یا از طریق پشتیبانی آنلاین سایت به ما اطلاع دهید.
- شما می‌توانید با اندروید ۸ به بالا، یا با آخرین نسخه مرورگر کروم، و یا آیفون با آخرین نسخه سافاری، در وبینارها شرکت کنید، اما بهترین راه شرکت در رویدادها، استفاده از لپتاپ و مرورگر کروم است.
- محتوای جلسات آنلاین تا 24 ساعت بعد از برگزاری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
- حتما پیش از شروع دوره راهنمای ورود به وبینارها را بررسی کنید.

6. آیا جزوات و ویدئوها در اختیار فراگیران قرار می گیرد؟
محتوای دوره‌ها که در اختیار فراگیران دوره‌ها قرار می‌گیرد شامل انواع زیر است:
1. جزوات (اسلایدها)
2. فایل‌ها (ورکشاپ‌ها، فایل‌های ضمیمه و...)
3. ویدئوهای ضبط شده
بر اساس سیاست‌های برنامه‌ریزی شده در موسسه، اعضای کانون دانش‌پژوهان به هر 3 نوع محتوای ارائه شده دسترسی داشته اما سایر فراگیرانی که عضو کانون دانش‌پژوهان نیستند، تنها به ویدئوهای ضبط شده و فایل‌ها دسترسی دارند.
برای کسب جزئیات بیشتر درباره نحوه ارائه محتوای دوره، حتما راهنمای دسترسی به محتوای دوره‌ها را مطالعه کنید.

چه گواهینامه‌هایی برای این دوره صادر می‌شود؟

1. انواع گواهینامه‌ها
- دو گواهینامه حضور (Certificate of Participation) و گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) برای این دوره صادر می شود.

الف. گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) به رنگ طلایی

ب. گواهینامه حضور  (Certificate of Participation)به رنگ نقره ای

2. نحوه اخذ گواهینامه‌ها
- برای دریافت گواهینامه حضور باید ۶۰ درصد مدت دوره و بیشتر در دوره حضور داشته باشید.
- برای دریافت گواهینامه حرفه ای میبایست علاوه بر کسب گواهینامه حضور، در آزمون دوره نیز نمره قبولی دریافت نمایید.
- آزمونها به صورت آنلاین برگزار می گردند. لینک آزمون هر دوره تا حدود 2 الی 3 ماه پس از اتمام دوره در پنل کاربری فعال می شود و ایمیل اطلاع رسانی دریافت خواهید کرد.
- برای تعیین سطح گواهینامه حرفه ای، در صورت کسب نمره 90 الی 100، گواهی با سطح "A"، نمره 80 الی 89.9 سطح "B" و 70 الی 79.9 سطح "C" اخذ خواهید نمود و نمره کمتر از 70 به معنای عدم قبولی می باشد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر، نقشه راه مدیریت ساخت (CM) و گواهینامه‌ها را مطالعه کنید.

3. نحوه اعتبارسنجی گواهینامه
- یکی از ویژگی هایی که گواهینامه‌های موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور (ACEMI) دارند و آن را از سایر گواهینامه ها متمایز میکند، قابلیت اعتبارسنجی آن ها است. هر یک از گواهینامه های موسسه برای هر یک از شرکت کنندگان با یک کد یکتا صادر می گردند و با جستجوی کد رهگیری در وبسایت، موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی اعلام می کند که فرد گواهینامه دوره را اخذ کرده و گواهینامه معتبر می باشد. پیشنهاد میکنیم صفحه اعتبارسنجی گواهینامه‌ها را مشاهده نمایید. 

4. نحوه صدور گواهینامه‌ها
- چنانچه شرایط دریافت گواهینامه ها را داشته باشید، فایل گواهینامه در پنل کاربری شما بارگذاری می شود و پس از بارگذاری از طرف موسسه ایمیل دریافت می کنید.
- فایل PDF گواهینامه ها تا یک هفته پس از اتمام دوره صادر شده و در پنل کاربری در وبسایت موسسه قرار می گیرد.
- اگر تمایل به دریافت گواهینامه به صورت چاپی با هولوگرام اختصاصی موسسه داشته باشید، میتواند از طریق پروفایل خود (بخش "گواهینامه‌ها") اقدام به ثبت درخواست و پرداخت هزینه ارسال نمایید.
- برای اطلاعات بیشتر راهنمای دسترسی به گواهینامه ها را مطالعه کنید.

این دوره به چه صورتی پشتیبانی می‌شود؟

از روز برگزاری دوره به مدت ۶۰ روز شامل پشتیبانی می‌شوید. به "پنل کاربری" خود مراجعه کنید و در قسمت "پشتیبانی علمی دوره‌ها" سوالات خود را بپرسید. برای دوره های بلندمدت (بیشتر از 12 ساعت) علاوه بر ارتباط از طریق پنل، گروه پشتیبانی تلگرامی ایجاد می‌شود و لینک آن از طریق ایمیل ارسال می‌گردد و در پنل کاربری نیز درج می شود. با عضویت در این گروه می‌توانید سوالات خود را از استاد بپرسید و از راهنمایی‌های استاد و سایر مطالب آن نیز بهره‌مند شوید.

تاکنون شرکت کننده ای موفق به اخذ گواهینامه های این دوره نشده است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.


نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.