ارتباط با موسسه

info@dralavipour.com

ساعات کار

شنبه الی چهارشنبه: ۱۷-۹ و پنجشنبه ۱۲-۸

آدرس دفتر مرکزی
دفتر مرکزی: تهران، بلوار فردوس شرق، بعد از خیابان حسن آباد، مجتمع آبگینه، طبقه سوم اداری، واحدهای C41 و C42  
کد پستی: ۱۴۸۱۸۳۵۹۱۵