شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه
شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه

شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه که در 28 و 29 خرداد 1401 برگزار گردید، با حضور موسسه ACEMI و سخنرانی دکتر علوی‌پور همراه بود.


ادامه مطلب
استراتژی پیاده سازی BIM در طول چرخه حیات پروژه در شرکت نفت و گاز پارس
استراتژی پیاده سازی BIM در طول چرخه حیات پروژه در شرکت نفت و گاز پارس

در این دوره که در شرکت نفت و گاز پارس برگزار گردید، درباره مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)، مدلسازی 3D و 4D و 5D و 6D و 7D آموزش‌های استراتژی‌محوری ارائه گردید و در نهایت یک ساختار جامع برای پیاده‌سازی BIM مورد ارزیابی قرار گرفت.


ادامه مطلب
دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق ساخت ایران برگزار شد و موسسه ACEMI حامی این کنفرانس گردید. دکتر علوی‌پور نیز به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری، هیئت علمی، سخنران و داور اولین مسابقه ملی حقوق ساخت در این کنفرانس حضور داشت. 


ادامه مطلب
آنالیز تاخیرات-سطح مدیران ارشد در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
آنالیز تاخیرات-سطح مدیران ارشد در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

این دوره 3 ساعته برای مدیران ارشد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران در زمینه آنالیز تاخیرات و در سطح ارشد برگزار شد.  ادامه مطلب
تفاهم نامه بین موسسه ACEMI و شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت (MCC)
تفاهم نامه بین موسسه ACEMI و شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت (MCC)

این تفاهم نامه بین موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور (ACEMI) و شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت (MCC) امضاء گردید. البته تفاهم‌نامه دیگری با موسسه حقوق احداث نیز امضاء گردید تا زمینه همکاری بین رشته‌ای توسعه یابد.


ادامه مطلب
فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه در شرکت پترو پایدار ایرانیان
فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه در شرکت پترو پایدار ایرانیان

این دوره 40 ساعته که درباره " فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه " بود در شرکت پترو پایدار ایرانیان برگزار گردید و با استقبال فراوانی مواجه شد. ادامه مطلب
استراتژی مدیریت مالی و هزینه در طول چرخه حیات پروژه (سطح معاونت و مدیران ارشد) در شرکت مپنا
استراتژی مدیریت مالی و هزینه در طول چرخه حیات پروژه (سطح معاونت و مدیران ارشد) در شرکت مپنا

این دوره 8 ساعته که درباره " استراتژي مدیریت مالی و هزینه در طول چرخه حیات پروژه " در شرکت مپنا و در سطح معاونت برگزار گردید به مبانی مهمی در سطوح پروژه‌ها و سازمان‌های پروژه‌محور پرداخت.


ادامه مطلب
فرآیند یکپارچه برنامه ریزي، زمانبندي، ارزیابی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP در شرکت مترا
فرآیند یکپارچه برنامه ریزي، زمانبندي، ارزیابی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP در شرکت مترا

این دوره 36 ساعته که درباره " فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP بود در شرکت مهندسین مشاور توسعه راه‌آهن ایران - مترا برگزار گردید.


ادامه مطلب
دوره مدیریت ریسک در پروژه در شرکت هیدکو
دوره مدیریت ریسک در پروژه در شرکت هیدکو

این دوره ۲۴ ساعته که درباره "مدیریت ریسک در پروژه" بود، درشرکت توسعه صنعت انرژی هرمزان - هیدکو (HEIDCO) برگزار گردید. 


ادامه مطلب
اولین کنفرانس حقوق ساخت ایران
اولین کنفرانس حقوق ساخت ایران

کنفرانس حقوق ساخت اولین بار در کشور و به همت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و همیاری و همفکری بسیاری از اساتید در سال 1398 برگزار گردید.


ادامه مطلب