بازدید از پروژه‌های شرکت ذوب آهن پاسارگاد برای ارائه خدمات مشاوره
بازدید از پروژه‌های شرکت ذوب آهن پاسارگاد برای ارائه خدمات مشاوره

روز دوشنبه ۱۲ دیماه ۱۴۰۱ ،دکتر علوی پور به اتفاق مهندس امینی از پروژه‌ای در شیراز جهت ارائه خدمات مشاوره بازدید کردند. پروژه ای که از سال ۱۳۹۶ تا الان و با تمام وجود تحریم‌ها و چالش‌های فنی و غیرفنی، در ۳۰۰ هکتار زمین بنا شده است. 


ادامه مطلب
مدیریت مالی، حسابداری و هزینه در پروژه در شرکت مپنا بویلر
مدیریت مالی، حسابداری و هزینه در پروژه در شرکت مپنا بویلر

در دوره مذکور که برای مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف شرکت مپنابویلر برگزار شد، مبانی حسابداری، هزینه و مالی با رویکرد پروژه در 24 ساعت آموزش داده شد.


ادامه مطلب
شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه
شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه

شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه که در 28 و 29 خرداد 1401 برگزار گردید، با حضور موسسه ACEMI و سخنرانی دکتر علوی‌پور همراه بود.


ادامه مطلب
استراتژی پیاده سازی BIM در طول چرخه حیات پروژه در شرکت نفت و گاز پارس
استراتژی پیاده سازی BIM در طول چرخه حیات پروژه در شرکت نفت و گاز پارس

در این دوره که در شرکت نفت و گاز پارس برگزار گردید، درباره مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)، مدلسازی 3D و 4D و 5D و 6D و 7D آموزش‌های استراتژی‌محوری ارائه گردید و در نهایت یک ساختار جامع برای پیاده‌سازی BIM مورد ارزیابی قرار گرفت.


ادامه مطلب
دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق ساخت ایران برگزار شد و موسسه ACEMI حامی این کنفرانس گردید. دکتر علوی‌پور نیز به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری، هیئت علمی، سخنران و داور اولین مسابقه ملی حقوق ساخت در این کنفرانس حضور داشت. 


ادامه مطلب
آنالیز تاخیرات-سطح مدیران ارشد در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
آنالیز تاخیرات-سطح مدیران ارشد در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

این دوره 3 ساعته برای مدیران ارشد شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران در زمینه آنالیز تاخیرات و در سطح ارشد برگزار شد.  ادامه مطلب
تفاهم نامه بین موسسه ACEMI و شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت (MCC)
تفاهم نامه بین موسسه ACEMI و شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت (MCC)

این تفاهم نامه بین موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور (ACEMI) و شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت (MCC) امضاء گردید. البته تفاهم‌نامه دیگری با موسسه حقوق احداث نیز امضاء گردید تا زمینه همکاری بین رشته‌ای توسعه یابد.


ادامه مطلب
فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه در شرکت پترو پایدار ایرانیان
فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه در شرکت پترو پایدار ایرانیان

این دوره 40 ساعته که درباره " فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه " بود در شرکت پترو پایدار ایرانیان برگزار گردید و با استقبال فراوانی مواجه شد. ادامه مطلب
استراتژی مدیریت مالی و هزینه در طول چرخه حیات پروژه (سطح معاونت و مدیران ارشد) در شرکت مپنا
استراتژی مدیریت مالی و هزینه در طول چرخه حیات پروژه (سطح معاونت و مدیران ارشد) در شرکت مپنا لوکوموتیو

این دوره 8 ساعته که درباره " استراتژي مدیریت مالی و هزینه در طول چرخه حیات پروژه " در شرکت مپنا و در سطح معاونت برگزار گردید به مبانی مهمی در سطوح پروژه‌ها و سازمان‌های پروژه‌محور پرداخت.


ادامه مطلب
فرآیند یکپارچه برنامه ریزي، زمانبندي، ارزیابی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP در شرکت مترا
فرآیند یکپارچه برنامه ریزي، زمانبندي، ارزیابی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP در شرکت مترا

این دوره 36 ساعته که درباره " فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP بود در شرکت مهندسین مشاور توسعه راه‌آهن ایران - مترا برگزار گردید.


ادامه مطلب