انتخاب مسیر شغلی

در این راهنما، به ارائه مسیر شغلی بخش‌های مختلف از تخصص‌های مدیریت ساخت (CM) و مدیریت کسب و کار در صنعت ساخت (CBM) پرداخته شده تا بتوانید به صورتی کاملا هدفمند و حرفه‌ای، مسیر شغلی خود را برای متمایز شدن طی نمایید. مسیرهای شغلی که بر اساس نقشه‌ راه‌های ارائه شده توسط موسسه ACEMI تدوین گردیده است.
در این نقشه‌های راه شغلی، دوره‌ها، تخصص‌ها و مهارت‌های موردنیاز برای هر یک از حوزه‌های دانشی، مشخص شده‌اند و هر فرد بر اساس هدف و برنامه‌ای که برای آینده شغلی خود در ذهن دارد، می‌تواند با انتخاب مسیر مشخص و هدفمند، شروع به گذراندن دوره‌ها و فراگیری مهارت‌ها نماید. مسیری که شما را از سایرین متمایز نموده و منافع مادی و معنوی زیادی را به همراه خواهد داشت.

تخصص‌هایی که به ترسیم نقشه راه آن‌ها پرداختیم:
1. نقشه راه متخصص مدیریت ساخت (CM)
2. نقشه راه متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
3. نقشه راه متخصص مدیریت مالی و هزینه
4. نقشه راه متخصص مدیریت ریسک
5. نقشه راه متخصص امور قراردادها
6. نقشه راه متخصص مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)
7. نقشه راه متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO)
8. نقشه راه متخصص مدیریت طرح و برنامه
9. نقشه راه متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه + متخصص مدیریت مالی و هزینه
10. نقشه راه متخصص مدیریت ریسک + متخصص امور قراردادها
11. نقشه راه متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه + متخصص مدیریت مالی و هزینه + متخصص مدیریت ریسک
12. نقشه راه متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه + مدیریت مالی و هزینه + متخصص امور قراردادها
13. نقشه راه متخصص کسب‌و‌کار در صنعت ساخت (CBM)

پیشنهاد می‌کنیم پیش از خواندن راهنماهای انتخاب مسیر شغلی، راهنماها و مقالات زیر را حتما مطالعه نموده و سپس به این راهنما باز گردید.  
- نقشه راه CM و گواهینامه‌ها
- نقشه راه CBM و گواهینامه‌ها
- بهترین مسیر پیشرفت شغلی در مدیریت پروژه کدام است؟

نکته مهم: در نقشه‌های ارائه شده، مواردی که در هر دسته بدان کمتر نیاز دارید، به رنگ طوسی کم‌رنگ در آمده است و این موارد، مهارت‌هایی هستند که برای آن تخصص کمتر بدان نیاز دارید. 

اولین نقشه راه جامع مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت در ایران


نقشه راه شغلی متخصص مدیریت ساخت (CM)


نقشه راه شغلی متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه


دوره‌های سطح 1

- مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت (ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
- مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
- فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
- آموزش نرم‌افزار Microsoft Project در مدیریت پروژه
- آموزش نرم‌افزار Primavera P6 در مدیریت پروژه
- فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access
- فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
- قراردادهای ساخت و سیستم های تحویل پروژه
- قراردادهای سه عاملی طرح - مناقصه - ساخت و نکات مهم برای بهبود آن‌ها
- روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build)
- روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)


دوره‌های سطح 2

- اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean Project Management)
- فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه همراه با آموزش نرم‌افزار PertMaster
- آموزش نرم‌افزار Power BI با رویکرد مدیریت پروژه
- مدیریت ادعاء و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
- پیاده‌سازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)
- مهندسی ارزش (VE) و نحوه بکارگیری آن در پروژه‌ها
- برآورد، پیش‌بینی و مدیریت هزینه در طول چرخه حیات پروژه
- استراتژی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در طول چرخه حیات پروژه
- منحنی‌های پیشرفت پروژه (S-Curve) انواع + تدوین + تحلیل + نکات کلیدی
- تدوین و تصویب برنامه زمان‌بندی اولیه (Baseline Schedule) اصول + نکات حیاتی + چکلیست
- تدوین و تایید برنامه زمان‌بندی به‌روز شده (Update Schedule) اصول + نکات حیاتی + چکلیست
- تدوین و تصویب برنامه جبرانی (Recovery Schedule) اصول + نکات حیاتی + چکلیست‌ها
- اجراپذیری برنامه زمان‌بندی (فرآیند + چالش‌ها + چکلیست‌ها)
- استراتژی پیاده‌سازی سیستم کنترل پروژه؛ برنامه‌ریزی + اجرا + اندازه‌گیری + ارزیابی
- استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
- مشاوران برنامه‌ریزی پروژه های صنعتی، زیرساختی و ساختمانی
- مشاوران مدیریت تغییرات پروژه


دوره‌های سطح 3

- مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت (بر اساس سندی از CMAA)
- منشور اخلاق در مدیریت پروژه
- مهارت‌های ارتباطی با رویکرد مدیریت پروژه
- مهارت تیم‌سازی


دوره‌های سطح 4

- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات


دوره‌های سطح 5

- مهارت مذاکره


نقشه راه شغلی متخصص مدیریت مالی و هزینهدوره‌های سطح 1

- مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت (ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
- مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
- رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل (Excel)
- فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
- فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access
- قراردادهای ساخت و سیستم های تحویل پروژه
- قراردادهای سه عاملی طرح - مناقصه - ساخت و نکات مهم برای بهبود آن‌ها
- روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build)
- روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)


دوره‌های سطح 2

- فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه همراه با آموزش نرم‌افزار PertMaster
- آموزش نرم‌افزار Power BI با رویکرد مدیریت پروژه
- مهندسی ارزش (VE) و نحوه بکارگیری آن در پروژه‌ها
- برآورد، پیش‌بینی و مدیریت هزینه در طول چرخه حیات پروژه
- استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه


دوره‌های سطح 3

- مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت (بر اساس سندی از CMAA)
- منشور اخلاق در مدیریت پروژه
- مهارت‌های ارتباطی با رویکرد مدیریت پروژه
- مهارت تیم‌سازی


دوره‌های سطح 4

- تامین مالی پروژه
- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات


دوره‌های سطح 5

- مهارت مذاکره


نقشه راه شغلی متخصص مدیریت ریسک


دوره‌های سطح 1

- مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت (ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
- مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
- رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل (Excel)
- فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
- قراردادهای ساخت و سیستم های تحویل پروژه
- قراردادهای سه عاملی طرح - مناقصه - ساخت و نکات مهم برای بهبود آن‌ها
- روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build)
- روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)


دوره‌های سطح 2

- فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه همراه با آموزش نرم‌افزار PertMaster
- استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه


دوره‌های سطح 3

- مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت (بر اساس سندی از CMAA)
- منشور اخلاق در مدیریت پروژه
- نحوه برآورد ذخیره احتیاطی (Contingency) در پروژه؛ الزامات + اصول کلی + نکات حیاتی
- مهارت‌های ارتباطی با رویکرد مدیریت پروژه
- مهارت تیم‌سازی
- مشاوران آنالیز و مدیریت ریسک پروژه


دوره‌های سطح 4

- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات


دوره‌های سطح 5

- مهارت مذاکره


نقشه راه شغلی متخصص امور قراردادها


دوره‌های سطح 1

- مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت (ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
- مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
- فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
- فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access
- فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
- قراردادهای ساخت و سیستم های تحویل پروژه
- قراردادهای سه عاملی طرح - مناقصه - ساخت و نکات مهم برای بهبود آن‌ها
- روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build)
- روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)


دوره‌های سطح 2

- فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه همراه با آموزش نرم‌افزار PertMaster
- مدیریت ادعاء و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
- استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
- مشاوران مدیریت تغییرات پروژه


دوره‌های سطح 3

- مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت (بر اساس سندی از CMAA)
- منشور اخلاق در مدیریت پروژه
- استراتژی مدیریت قرارداد برای مدیران پروژه
- استراتژی مدیریت قرارداد برای مدیران قرارداد
- مدیریت تغییرات قراردادی در پروژه‌های EPC ؛ فرآیند یکپارچه + نکات حیاتی
- نحوه اثبات محق بودن به ادعا در زمان وجود دستور تغییر؛ ابزارهای حیاتی + نکات کلیدی
- آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی + نحوه بکارگیری روش‌ها در نرم‌افزار P6
- مدل‌سازی روش‌های آنالیز تاخیرات در نرم‌افزار Microsoft Project
- نحوه برآورد ذخیره احتیاطی (Contingency) در پروژه؛ الزامات + اصول کلی + نکات حیاتی
- مهارت‌های ارتباطی با رویکرد مدیریت پروژه
- مهارت تیم‌سازی
- مشاوران جلوگیری و حل اختلافات در پروژه


دوره‌های سطح 4

- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات


دوره‌های سطح 5

- مهارت مذاکره
- مهارت رهبری

نکته مهم: توجه داشته باشید که علاوه بر مهارت‌های مدیریت پروژه‌ای و قراردادی که در این نقشه راه جزء الزامات مسیر شغلی مدیر قرارداد آمده است، مهارت حقوقی نیز نیاز بوده که این نقشه راه این مهارت‌ها را در برنگرفته و شما برای تبدیل شدن به متخصص امور قرارداد باید مهارت‌های حقوقی را نیز در کنار مهارت‌های مدیریت پروژه‌ای و قراردادی کسب نمایید. 


نقشه راه شغلی متخصص مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)


دوره‌های سطح 1

- مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت (ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
- مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
- رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل (Excel)
- فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
- فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access
- فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
- قراردادهای ساخت و سیستم های تحویل پروژه
- قراردادهای سه عاملی طرح - مناقصه - ساخت و نکات مهم برای بهبود آن‌ها
- روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build)
- روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)
- نقشه راهی به نام BIM در مدیریت و کنترل پروژه


دوره‌های سطح 2

- اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean Project Management)
- آموزش نرم‌افزارهای Navisworks و Synchro با رویکرد مدیریت پروژه
- آموزش Bexel Manager با رویکرد مدیریت پروژه و پیوند گزارش‌ها با استفاده از Power BI
- مدیریت ادعاء و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
- مهندسی ارزش (VE) و نحوه بکارگیری آن در پروژه‌ها
- استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
- مشاوران مدیریت تغییرات پروژه
- مشاوران آنالیز و اجرای ساخت‌پذیری پروژه


دوره‌های سطح 3

- مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت (بر اساس سندی از CMAA)
- مدیریت پروژه چابک (Agile) با نگاهی به صنعت ساخت
- منشور اخلاق در مدیریت پروژه
- استراتژی مدیریت قرارداد برای مدیران پروژه
- استراتژی مدیریت قرارداد برای مدیران قرارداد
- آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی + نحوه بکارگیری روش‌ها در نرم‌افزار P6
مدل‌سازی روش‌های آنالیز تاخیرات در نرم‌افزار Microsoft Project
- مدیریت فناوری‌های دیجیتال در صنعت ساخت
- استراتژی تصویربرداری برای مستندسازی وضعیت پروژه؛ ابزارها + فرآیندها + نکات حیاتی + چکلیست
- مهارت‌های ارتباطی با رویکرد مدیریت پروژه
- مهارت تیم‌سازی


دوره‌های سطح 4

- مدیریت BIM در پروژه
- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات


دوره‌های سطح 5

- استراتژی مدیریت BIM
- مهارت مذاکره
- مهارت رهبری


نقشه راه شغلی متخصص دفتر مدیریت پروژه (PMO)


دوره‌های سطح 1

- مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت (ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
- مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
- رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل (Excel)
- فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
- فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access
- فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
- قراردادهای ساخت و سیستم های تحویل پروژه
- قراردادهای سه عاملی طرح - مناقصه - ساخت و نکات مهم برای بهبود آن‌ها
- روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build)
- روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)
- نقشه راهی به نام BIM در مدیریت و کنترل پروژه


دوره‌های سطح 2

- اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean Project Management)
- فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه همراه با آموزش نرم‌افزار PertMaster
- مدیریت ادعاء و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
- مدیریت پروژه بر اساس PMBOK (نسخه هفتم + الحاقیه ساخت + مقایسه با نسخه ششم و استاندارد CMAA)
- پیاده‌سازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)
- مهندسی ارزش (VE) و نحوه بکارگیری آن در پروژه‌ها
- برآورد، پیش‌بینی و مدیریت هزینه در طول چرخه حیات پروژه
- استراتژی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در طول چرخه حیات پروژه
- استراتژی پیاده‌سازی سیستم کنترل پروژه؛ برنامه‌ریزی + اجرا + اندازه‌گیری + ارزیابی
- استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
- مشاوران برنامه ریزی پروژه های صنعتی، زیرساختی و ساختمانی
- مشاوران مدیریت تغییرات پروژه
- مشاوران آنالیز و اجرای ساخت‌پذیری پروژه


دوره‌های سطح 3

- مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت (بر اساس سندی از CMAA)
- مدیریت کیفیت پروژه
- مدیریت ایمنی پروژه
- مدیریت پایداری پروژه
- مدیریت پروژه چابک (Agile) با نگاهی به صنعت ساخت
- منشور اخلاق در مدیریت پروژه
- استراتژی مدیریت قرارداد برای مدیران پروژه
- استراتژی مدیریت قرارداد برای مدیران قرارداد
- مدیریت تغییرات قراردادی در پروژه‌های EPC ؛ فرآیند یکپارچه + نکات حیاتی
- نحوه اثبات محق بودن به ادعا در زمان وجود دستور تغییر؛ ابزارهای حیاتی + نکات کلیدی
- آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی + نحوه بکارگیری روش‌ها در نرم‌افزار P6
مدل‌سازی روش‌های آنالیز تاخیرات در نرم‌افزار Microsoft Project
- نحوه برآورد ذخیره احتیاطی (Contingency) در پروژه؛ الزامات + اصول کلی + نکات حیاتی
- مهارت‌های ارتباطی با رویکرد مدیریت پروژه
- مهارت تیم‌سازی
- مشاوران آنالیز و مدیریت ریسک پروژه
- مشاوران جلوگیری و حل اختلافات در پروژه


دوره‌های سطح 4

- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات


دوره‌های سطح 5

- مهارت مذاکره
- مهارت رهبری

نقشه راه شغلی متخصص مدیریت طرح و برنامهدوره‌های سطح 1

- مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت (ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
- مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
- رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل (Excel)
- فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
- آموزش نرم‌افزار Microsoft Project در مدیریت پروژه
- آموزش نرم‌افزار Primavera P6 در مدیریت پروژه
- فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access
- فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
- قراردادهای ساخت و سیستم های تحویل پروژه
- قراردادهای سه عاملی طرح - مناقصه - ساخت و نکات مهم برای بهبود آن‌ها
- روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build)
- روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)
- نقشه راهی به نام BIM در مدیریت و کنترل پروژه


دوره‌های سطح 2

- اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean Project Management)
- فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه همراه با آموزش نرم‌افزار PertMaster
- آموزش نرم‌افزارهای Navisworks و Synchro با رویکرد مدیریت پروژه
- آموزش Bexel Manager با رویکرد مدیریت پروژه و پیوند گزارش‌ها با استفاده از Power BI
- آموزش نرم‌افزار Power BI با رویکرد مدیریت پروژه
- مدیریت ادعاء و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
- مدیریت پروژه بر اساس PMBOK (نسخه هفتم + الحاقیه ساخت + مقایسه با نسخه ششم و استاندارد CMAA)
- پیاده‌سازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)
- مهندسی ارزش (VE) و نحوه بکارگیری آن در پروژه‌ها
- برآورد، پیش‌بینی و مدیریت هزینه در طول چرخه حیات پروژه
- استراتژی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در طول چرخه حیات پروژه
- استراتژی پیاده‌سازی سیستم کنترل پروژه؛ برنامه‌ریزی + اجرا + اندازه‌گیری + ارزیابی
- استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
- مشاوران برنامه ریزی پروژه های صنعتی، زیرساختی و ساختمانی
- مشاوران مدیریت تغییرات پروژه
- مشاوران آنالیز و اجرای ساخت  پروژه


دوره‌های سطح 3

- مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت (بر اساس سندی از CMAA)
- مدیریت کیفیت پروژه
- مدیریت ایمنی پروژه
- مدیریت پایداری پروژه
- مدیریت پروژه چابک (Agile) با نگاهی به صنعت ساخت
- متدولوژی Prince2
- منشور اخلاق در مدیریت پروژه
- استراتژی مدیریت قرارداد برای مدیران پروژه
- استراتژی مدیریت قرارداد برای مدیران قرارداد
- مدیریت تغییرات قراردادی در پروژه‌های EPC ؛ فرآیند یکپارچه + نکات حیاتی
- نحوه اثبات محق بودن به ادعا در زمان وجود دستور تغییر؛ ابزارهای حیاتی + نکات کلیدی
- آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی + نحوه بکارگیری روش‌ها در نرم‌افزار P6
مدل‌سازی روش‌های آنالیز تاخیرات در نرم‌افزار Microsoft Project
- نحوه برآورد ذخیره احتیاطی (Contingency) در پروژه؛ الزامات + اصول کلی + نکات حیاتی
- مدیریت فناوری‌های دیجیتال در صنعت ساخت
- استراتژی تصویربرداری برای مستندسازی وضعیت پروژه؛ ابزارها + فرآیندها + نکات حیاتی + چکلیست
- مهارت‌های ارتباطی با رویکرد مدیریت پروژه
- مهارت تیم‌سازی
- مشاوران آنالیز و مدیریت ریسک پروژه
- مشاوران جلوگیری و حل اختلافات در پروژه


دوره‌های سطح 4

- تامین مالی پروژه
- مدیریت BIM در پروژه
- استراتژی مدیریت کیفیت
- استراتژی مدیریت ایمنی
- استراتژی مدیریت پایداری
- استاندارد مدیریت ساخت CMAA
- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات
- مشاوران مدیریت کیفیت پروژه
- مشاوران مدیریت ایمنی پروژه


دوره‌های سطح 5

- استراتژی مدیریت BIM
- مدیریت طرح
- استراتژی مدیریت طرح و برنامه
- مهارت مذاکره
- مهارت رهبری
- مشاوران مدیریت درس‌آموخته‌های پروژه

نقشه‌های راه شغلی تخصص‌هایی که دارای دوره‌های مشترک هستند، در این بخش به طور جداگانه تدوین شده‌اند، به این صورت که با گذراندن دوره‌های مشخص شده، میتوانید در دوره یا چند زمینه، متخصص شوید.

نقشه راه متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه + متخصص مدیریت مالی و هزینه

دوره‌های سطح 1

- مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت (ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
- مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
- رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل (Excel)
- فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
- آموزش نرم‌افزار Microsoft Project در مدیریت پروژه
- آموزش نرم‌افزار Primavera P6 در مدیریت پروژه
- فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access
- فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
- قراردادهای ساخت و سیستم های تحویل پروژه
- قراردادهای سه عاملی طرح - مناقصه - ساخت و نکات مهم برای بهبود آن‌ها
- روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build)
- روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)


دوره‌های سطح 2

- اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean Project Management)
- فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه همراه با آموزش نرم‌افزار PertMaster
- آموزش نرم‌افزار Power BI با رویکرد مدیریت پروژه
- مدیریت ادعاء و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
- پیاده‌سازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)
- مهندسی ارزش (VE) و نحوه بکارگیری آن در پروژه‌ها
- برآورد، پیش‌بینی و مدیریت هزینه در طول چرخه حیات پروژه
- استراتژی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در طول چرخه حیات پروژه
- منحنی‌های پیشرفت پروژه (S-Curve) انواع + تدوین + تحلیل + نکات کلیدی
- تدوین و تصویب برنامه زمان‌بندی اولیه (Baseline Schedule) اصول + نکات حیاتی + چکلیست
- تدوین و تایید برنامه زمان‌بندی به‌روز شده (Update Schedule) اصول + نکات حیاتی + چکلیست
- تدوین و تصویب برنامه جبرانی (Recovery Schedule) اصول + نکات حیاتی + چکلیست‌ها
- اجراپذیری برنامه زمان‌بندی (فرآیند + چالش‌ها + چکلیست‌ها)
- استراتژی پیاده‌سازی سیستم کنترل پروژه؛ برنامه‌ریزی + اجرا + اندازه‌گیری + ارزیابی
- استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
- مشاوران برنامه‌ریزی پروژه های صنعتی، زیرساختی و ساختمانی
- مشاوران مدیریت تغییرات پروژه


دوره‌های سطح 3

- مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت (بر اساس سندی از CMAA)
- منشور اخلاق در مدیریت پروژه
- مهارت‌های ارتباطی با رویکرد مدیریت پروژه
- مهارت تیم‌سازی


دوره‌های سطح 4

- تامین مالی پروژه
- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات


دوره‌های سطح 5

- مهارت مذاکره


نقشه راه متخصص مدیریت ریسک + متخصص امور قراردادها

دوره‌های سطح 1

- مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت (ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
- مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
- رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل (Excel)
- فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
- فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access
- فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
- قراردادهای ساخت و سیستم های تحویل پروژه
- قراردادهای سه عاملی طرح - مناقصه - ساخت و نکات مهم برای بهبود آن‌ها
- روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build)
- روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)


دوره‌های سطح 2

- فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه همراه با آموزش نرم‌افزار PertMaster
- مدیریت ادعاء و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
- استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
- مشاوران برنامه ریزی پروژه های صنعتی، زیرساختی و ساختمانی


دوره‌های سطح 3

- مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت (بر اساس سندی از CMAA)
- منشور اخلاق در مدیریت پروژه
- استراتژی مدیریت قرارداد برای مدیران پروژه
- استراتژی مدیریت قرارداد برای مدیران قرارداد
- مدیریت تغییرات قراردادی در پروژه‌های EPC ؛ فرآیند یکپارچه + نکات حیاتی
- نحوه اثبات محق بودن به ادعا در زمان وجود دستور تغییر؛ ابزارهای حیاتی + نکات کلیدی
- آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی + نحوه بکارگیری روش‌ها در نرم‌افزار P6
- مدل‌سازی روش‌های آنالیز تاخیرات در نرم‌افزار Microsoft Project
- نحوه برآورد ذخیره احتیاطی (Contingency) در پروژه؛ الزامات + اصول کلی + نکات حیاتی
- مهارت‌های ارتباطی با رویکرد مدیریت پروژه
- مهارت تیم‌سازی
- مشاوران آنالیز و مدیریت ریسک پروژه
- مشاوران جلوگیری و حل اختلافات در پروژه


دوره‌های سطح 4

- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات


دوره‌های سطح 5

- مهارت مذاکره
- مهارت رهبری

نقشه راه متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه + متخصص مدیریت مالی و هزینه + متخصص مدیریت ریسک

دوره‌های سطح 1

- مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت (ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
- مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
- رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل (Excel)
- فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
- آموزش نرم‌افزار Microsoft Project در مدیریت پروژه
- آموزش نرم‌افزار Primavera P6 در مدیریت پروژه
- فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access
- فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
- قراردادهای ساخت و سیستم های تحویل پروژه
- قراردادهای سه عاملی طرح - مناقصه - ساخت و نکات مهم برای بهبود آن‌ها
- روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build)
- روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)


دوره‌های سطح 2

- اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean Project Management)
- فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه همراه با آموزش نرم‌افزار PertMaster
- آموزش نرم‌افزار Power BI با رویکرد مدیریت پروژه
- مدیریت ادعاء و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
- پیاده‌سازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)
- مهندسی ارزش (VE) و نحوه بکارگیری آن در پروژه‌ها
- برآورد، پیش‌بینی و مدیریت هزینه در طول چرخه حیات پروژه
- استراتژی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در طول چرخه حیات پروژه
- منحنی‌های پیشرفت پروژه (S-Curve) انواع + تدوین + تحلیل + نکات کلیدی
- تدوین و تصویب برنامه زمان‌بندی اولیه (Baseline Schedule) اصول + نکات حیاتی + چکلیست
- تدوین و تایید برنامه زمان‌بندی به‌روز شده (Update Schedule) اصول + نکات حیاتی + چکلیست
- تدوین و تصویب برنامه جبرانی (Recovery Schedule) اصول + نکات حیاتی + چکلیست‌ها
- اجراپذیری برنامه زمان‌بندی (فرآیند + چالش‌ها + چکلیست‌ها)
- استراتژی پیاده‌سازی سیستم کنترل پروژه؛ برنامه‌ریزی + اجرا + اندازه‌گیری + ارزیابی
- استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
- مشاوران برنامه ریزی پروژه های صنعتی، زیرساختی و ساختمانی
- مشاوران مدیریت تغییرات پروژه


دوره‌های سطح 3

- مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت (بر اساس سندی از CMAA)
- منشور اخلاق در مدیریت پروژه
- نحوه برآورد ذخیره احتیاطی (Contingency) در پروژه؛ الزامات + اصول کلی + نکات حیاتی
- مهارت‌های ارتباطی با رویکرد مدیریت پروژه
- مهارت تیم‌سازی
- مشاوران آنالیز و مدیریت ریسک پروژه


دوره‌های سطح 4

- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات


دوره‌های سطح 5

- مهارت مذاکره

نقشه راه متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه + مدیریت مالی و هزینه + متخصص امور قراردادها

دوره‌های سطح 1

- مدیریت پروژه‌های صنعت ساخت (ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
- مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور
- رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل (Excel)
- فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
- آموزش نرم‌افزار Microsoft Project در مدیریت پروژه
- آموزش نرم‌افزار Primavera P6 در مدیریت پروژه
- فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه به همراه پیاده‌سازی در Excel و Access
- فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
- قراردادهای ساخت و سیستم های تحویل پروژه
- قراردادهای سه عاملی طرح - مناقصه - ساخت و نکات مهم برای بهبود آن‌ها
- روش اجرا و قراردادهای دو عاملی طرح و ساخت (Design-Build)
- روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK با قرارداد حداکثر قیمت تضمین شده (GMP)


دوره‌های سطح 2

- اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean Project Management)
- فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه همراه با آموزش نرم‌افزار PertMaster
- آموزش نرم‌افزار Power BI با رویکرد مدیریت پروژه
- مدیریت ادعاء و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
- پیاده‌سازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) در راستای دفتر مدیریت طرح (PgMO)
- مهندسی ارزش (VE) و نحوه بکارگیری آن در پروژه‌ها
- برآورد، پیش‌بینی و مدیریت هزینه در طول چرخه حیات پروژه
- استراتژی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در طول چرخه حیات پروژه
- منحنی‌های پیشرفت پروژه (S-Curve) انواع + تدوین + تحلیل + نکات کلیدی
- تدوین و تصویب برنامه زمان‌بندی اولیه (Baseline Schedule) اصول + نکات حیاتی + چکلیست
- تدوین و تایید برنامه زمان‌بندی به‌روز شده (Update Schedule) اصول + نکات حیاتی + چکلیست
- تدوین و تصویب برنامه جبرانی (Recovery Schedule) اصول + نکات حیاتی + چکلیست‌ها
- اجراپذیری برنامه زمان‌بندی (فرآیند + چالش‌ها + چکلیست‌ها)
- استراتژی پیاده‌سازی سیستم کنترل پروژه؛ برنامه‌ریزی + اجرا + اندازه‌گیری + ارزیابی
- استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
- مشاوران برنامه ریزی پروژه های صنعتی، زیرساختی و ساختمانی
- مشاوران مدیریت تغییرات پروژه


دوره‌های سطح 3

- مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت (بر اساس سندی از CMAA)
- منشور اخلاق در مدیریت پروژه
- استراتژی مدیریت قرارداد برای مدیران پروژه
- استراتژی مدیریت قرارداد برای مدیران قرارداد
- مدیریت تغییرات قراردادی در پروژه‌های EPC ؛ فرآیند یکپارچه + نکات حیاتی
- نحوه اثبات محق بودن به ادعا در زمان وجود دستور تغییر؛ ابزارهای حیاتی + نکات کلیدی
- آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی + نحوه بکارگیری روش‌ها در نرم‌افزار P6
مدل‌سازی روش‌های آنالیز تاخیرات در نرم‌افزار Microsoft Project
- نحوه برآورد ذخیره احتیاطی (Contingency) در پروژه؛ الزامات + اصول کلی + نکات حیاتی
- مهارت‌های ارتباطی با رویکرد مدیریت پروژه
- مهارت تیم‌سازی
- مشاوران جلوگیری و حل اختلافات در پروژه


دوره‌های سطح 4

- تامین مالی پروژه
- مدیریت استرس
- مدیریت تعارضات


دوره‌های سطح 5

- مهارت مذاکره
- مهارت رهبری

اولین نقشه راه جامع مدیریت کسب‌وکار در صنعت ساخت در ایران

فرآیند شرکت در دوره‌ها

فرآیند صفر تا صد دوره‌ها در نقشه زیر نمایش داده شده است. برای هر کدام از مراحل نیز راهنماهایی در وبسایت موسسه قرار داده‌ایم که میتوانید از آنها استفاده کنید. چنانچه در هر یک از مراحل با سوال و یا مشکلی مواجه شدید، همکاران ما راهنمای شما هستند. کافیست از طریق یکی از راه های ارتباطی مانند پشتیبانی آنلاین سایت، ایمیل، تماس با موسسه و... با ما ارتباط برقرار کنید.


سطح‌بندی متخصصان صنعت

موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی‌پور (ACEMI) با ارائه اولین نقشه راه مدیریت ساخت (CM) و مدیریت کسب‌وکار در صنعت ساخت (CBM) در کشور، اقدام به سطح‌بندی متخصصان بر اساس آموزش‌ها کرده است. بر اساس طرح سطح‌بندی، متخصصان بر اساس آموزش‌هایی که فراگرفته‌اند، در 8 تخصص و 5 سطح، سطح‌بندی می‌شوند. حوزه‌های تخصصی عبارتند از:
1. مدیریت ساخت (CM)
2. برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
3. مدیریت مالی و هزینه
4. مدیریت ریسک
5. امور قراردادها
6. مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)
7. دفتر مدیریت پروژه (PMO)
8. مدیریت طرح و برنامه

هر متخصص، بر اساس آموزش‌هایی که بر اساس نقشه‌های راه در موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی‌پور (ACEMI) گذرانده و موفق به دریافت گواهینامه حضور شده است، تایید صلاحیت می‌شود و بج‌هایی به شکل زیر در پروفایل دریافت می‌کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه سطح‌بندی متخصصان صنعت مراجعه نمایید.

در پایان می‌توانید دوره‌های مرتبط با این مسیر شغلی را از لینک‌های زیر یافته و برای خود برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهید.
- دوره‌های مدیریت ساخت (CM)
- دوره‌های مدیریت کسب و کار در صنعت ساخت (CBM)
- تقویم آموزشی

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان!

در بزرگترین و تخصصی‎‎‎‎‎‎‎ترین رویداد مدیریت ساخت کشور
منتظر دیدار شما هستیم!

در دومین سمپوزیوم بین‌المللی مدیریت ساخت (ICMS)، که حدود 1000 شرکت‌کننده از مهندسان، پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران، کارشناسان، مدیران، اساتید، مدرسان و مدیران عامل صنعت ساخت با هدف ایجاد بزرگ‌ترین اکوسیستم تخصصی در صنعت ساخت گرد هم می‌آیند، منتظر دیدار شما هستیم.

ارتباط با موسسه
info@dralavipour.com
ساعات کار

شنبه الی چهارشنبه: ۱۷-۹ و پنجشنبه ۱۲-۸