معرفی دوره

امروزه در اغلب حوزه‌ها، از استراتژی گرفته تا آموزش، از تامین مالی گرفته تا برنامه‌ریزی توسعه فردی، چند لغت بیش از پیش به گوش می‌رسند: پیچیدگی، ابهام و سرعت زیاد تغییرات. هم‌گام‌شدن، تطبیق‌یافتن و به قولی «رقص» با این تغییرات، یکی از دغدغه‌های دنیای ماست. مدیریت پروژه و صنعت ساخت نیز استثناء نیستند و گستره‌ای از فکرافزارها و خدمات گوناگون، مستقیم و غیرمستقیم، برای کاهش این دغدغه به کار گرفته شده‌اند؛ چه در قالب تلاش برای بهینه‌سازی فرایندها و بهبود شیوه برنامه‌ریزی‌ها، چه در قالب تحول دیجیتال در سازمان‌ها و چه از طریق ابداع سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات تخصصی مدیریت ساخت (CM).

اما برای بازطراحی سازمان‌ها و چنین «رقصِ تغییری»، نیازمند یکپارچه‌سازی‌ای بیش از پیش بین مفاهیم و حوزه‌های دانشی و مهارتی مختلف هستیم که متاسفانه ضعف بسیاری از دوره‌های آموزشی این حوزه‌هاست. بسیاری از دوره‌ها صرفاً برای آموزش چارچوب یا ابزاری خاص تدوین می‌شوند و ممکن است هیچگاه نتوان قطعات مختلف این پازل‌‌ها را به یکدیگر چسباند و این گستره مهارت را به شیوه‌ای اثربخش به کار بست.

در این دوره تلاش داریم تا با اندیشیدن به چارچوب درست شناسایی و حل مسئله، و ترکیب آن با فکرافزارهای گوناگون، به نگاهی یکپارچه‌تر دست یابیم؛ بتوانیم به خطاهای شناختی خود در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها آگاه شویم، فلسفه  وجودی و کاربرد ابزارهای مختلف را درک کنیم و آن را به درستی با اطلاعات حوزه کسب‌وکار ادغام نماییم. مدیریت قراردادها، اصلاح فرایندهای درون‌سازمانی، مدیریت تحول و همراستاسازی بدنه  سازمان با تحولات مدّ نظر و تلاش برای رسیدن به سازمانی یادگیرنده، منعطف و پویا، بخش‌های دیگری از همین رویکرد یکپارچه هستند. بخشی از دوره به مرور اصول ناب و سیستم Last Planner اختصاص دارد و علاوه بر افزودن برخی ابزارها برای بهبود برنامه‌ریزی کوتاه مدت در پروژه‌های ساخت، به بحث درباره چگونگی بازطراحی تیم و سازمان برای پیاده‌سازی چنین سیستمی می‌پردازیم و استفاده از چند چارچوب تحول را تمرین می‌نماییم. دوره های "فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه" و "اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean Project Management)" پیشنیازهای اصلی این دوره هستند

آنچه خواهید آموخت

در این دوره، نگاهی یکپارچه را به به مفاهیم و ابزارهای حوزه‌های مختلف دوره نگاهی فرا می‌گیرید تا بتوان به تحول مدّ نظر رسید. در این دوره:
1. مفاهیم، چارچوب‌ها و ابزارهای حوزه چابک، از جمله اسکرام و ارتباطشان را با اصول ناب فرا می‌گیرید.
2. بخشی از دانش مدیریت محصول و دانش فنی را تمرین می‌کنید و ترکیب آن را با مسائل قراردادی می‌آموزید.
3. با مسیر کسب مهارت‌های تفکر، شایستگی‌های کلیدی و مهارت‌های رفتاری مورد نیاز آشنا می‌شوید تا به فراخور موقعیت به ایفای نقش‌های گوناگون بپردازید.
 4. پیاده‌سازی مدل‌ها و چارچوب‌های تحول را در بستر بازطراحی سازمانی و با نگاه به چارچوب حل مسئله فرا می‌گیرید.

چه سرفصل‌هایی در این دوره آموزش داده می‌شوند؟

مباحث این دوره شامل یک بخش مقدمه (بخش 1) و چهار بخش موازی است.

1. مقدمه
- مفهوم‌پردازی درباره پیچیدگی، چابکی، بالندگی؛ آشنایی با ارزش‌های بیانیه چابک در یک مثال؛ تعریف مسئله؛
- چارچوب کانووِن (Cynefin)، بررسی مسائل مختلف از دیدگاه سیستم‌های پیچیده و دامنه اثربخشی راه‌کارها؛
- ارتباط بین مباحث مدیریت پروژه چابک با تفکر ناب، تفکر سیستمی، تفکر طراحی، تفکر استراتژیک، مدیریت فرایندهای کسب‌وکار؛ رویکردهای راهکارمحور، مسئله محور و خروجی‌محور؛
- معرفی چارچوب دوره؛ بحث بر سر چگونگی ارتباط مباحث دوره با صنعت ساخت؛

 2. مفاهیم و ابزارهای حوزه‌های چابکی و ارتباط آن ها با حوزه  اصول ناب 
- مقدمات، ترسیم مقصد مطلوب و بررسی موانع در پروژه‌ها؛ اصول بیانیه چابک و اصول بیانیه Interdependency؛ چارچوب اسکرام و پاسخ‌‌های آن به موانع؛
- مدیریت جریان ارزش (Value Steam) در پروژه‌‌، ابزارهای برنامه‌ریزی پروژه و سطوح مختلف آن: از چشم‌انداز و هدف تا برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و مسئله برآورد کار؛ مسائل بودجه‌بندی و مدیریت ریسک پروژه؛
- شایستگی‌های کلیدی و مهارت‌های ضروری نقش‌های گوناگون چارچوب اسکرام و خدمات آن‌ها به تیم و سازمان؛
- ترکیب ابزار کانبان و چارچوب مدیریت بر مبنای شواهد (EBM) برای مدیریت فرایندهای تیم و سازمان؛
- مرور برخی مفاهیم اصول ناب و سیستم Last Planner، استفاده از ابزارهای چابک به عنوان مکمل آن در صنعت ساخت با تحلیل تخمین‌ها (EAE)، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت (SIS) و تضمین و کنترل بهره‌وری کار (JPAC)؛ تمرین بازطراحی سازمان برای جاری‌سازی این سیستم؛
- ارتباط بین چند تیم یک در پروژه و به دغدغه‌های موجود درباره  مقیاس‌پذیری (Scale-up)؛ نگاهی به دیگر چارچوب‌ها و ابزارها؛

 3. ابزارهای ضروری حوزه‌های سه‌گانه  کسب‌وکار، تحول و مسائل فنی
- مهارت‌های ضروری مدیریت محصول؛ اشاره‌ای به تحلیل کسب‌وکار؛ مسیر پرورش شایستگی‌های کلیدی در این حوزه؛
- مدیریت قراردادهای چابک: طیف قراردادهای گوناگون و ارتباط آن‌ها با مدل‌‌های کسب‌وکار با کمک جعبه‌ابزار Vested، مدل‌های قیمت‌گذاری، مدل‌های قراردادی، دغدغه‌های نهادهای گوناگون در زمینه تدوین قراردادهای چابک، نگاهی به بحث قراردادهای رسمی خویشاوندی (Formal Relational Contracts)، دیگر توافق‌نامه‌های رایج؛
- چارچوب‌ها و مدل‌های تحول برای بازطراحی و جاری‌سازی تحول در تیم، پروژه و سازمان: چارچوب Agendashift و طی مراحل پنج‌گانه آن روی یک موردکاوی، مدل AgileFluency و نگاهی به تحول مورد نیاز در PMO؛
- آشنایی با مفهوم DevOps فلسفه فکری آن، معرفی بخش­ها و امکانات Azure DevOps؛
- ابزارهای مختلف برای شناسایی و مدیریت نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی؛ چند اصطلاح فنی پرکاربرد و برخی اصول XP؛

4. مهارت‌های مربی‌گری (Coaching) و منتورینگ، تسهیلگری و رهبری
- شایستگی‌ها و مهارت‌های مورد نیازِ نقش‌های مختلف و اشتباهات رایج
- مهارت مربی‌گری و منتورینگ در خدمت به افراد، تیم‌ و سازمان
- تسهیلگری و معرفی و تمرین ساختارهای رهایی‌بخش و برخی ابزارهای دیگر برای ایفای نقش موثرتر در تیم و سازمان
- توانمندسازی و هم‌راستاسازی مدیران سازمان با تیم، مفهوم رهبر خدمتگذار و بحثی درباره  رهبری اقتضایی (Situational Leadership)

5. مهارت‌های تفکر
- سنجشگرانه‌اندیشی (Critical Thinking) در بستر مسائل مدیریت پروژه؛ چارچوب حل نظام‌مند مسائل و یکپارچه‌سازی مدل‌های تحول در این قالب؛ آشنایی با خطاهای شناختی‌ و دیگر مسائلی که برنامه‌ریزی و تصمیم‌ها را به بیراهه می‌کشانند؛ استفاده از این مفاهیم برای بهبود یادگیری؛
- ارتباط تفکر سیستمی با مفاهیم حوزه‌های ناب و چابکی؛ ترویجگری و عاملیّت تغییر؛
- اشاره‌ای به بحث سازمان‌های یادگیرنده و جمع‌بندی مباحث در چارچوب مدل سیستم‌های مانا (VSM)

ثبت‌نام در این دوره و برگزاری آن به چه صورتی انجام می‌شود؟

1. ثبت نام در دوره چگونه انجام می شود؟
- این دوره‌ به صورت آنلاین بوده و شما پس از ثبت‌نام در آن میتوانید در هر جلسه آنلاین شده و از آموزش‌ها برخوردار شوید. لازم به ذکر است که برای ثبت‌نام در دوره‌ها باید هم شماره موبایل خود را تایید نموده و هم یک کارت شناسایی معتبر آپلود نموده باشید. این‌کار تنها باید یکبار انجام شده و نیاز نیست برای هر ثبت‌نام مجدد این اقدام صورت گیرد. 

2. چرا باید کارت شناسایی معتبر را آپلود و شماره موبایل خود را تایید نمایم؟
- دوره‌های تقویمی موسسه به صورت آنلاین بوده و برای این دوره‌ها عموما گواهینامه صادر می‌شود. از آنجا که برای صدور گواهینامه نیاز به تایید هویت واقعی است، باید شماره موبایل و کارت شناسایی معتبر شما تایید گردد. دلیل دیگر آنست که ویدئوهای دوره‌ها در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار گرفته و بر روی ویدئوها واترمارک قرار می‌گیرد. در صورتی‌که ثبت‌نام‌کننده هویتی واقعی نداشته باشد، این واترمارک نیز می‌تواند غیرواقعی بوده و مشکلاتی را ایجاد نماید. از این‌رو، این موضوع هم به نفع کاربران و هم موسسه است. 

3. در صورت عدم تایید کارت شناسایی میتوانم در دوره ثبت‌نام کنم؟
- برای ثبت نام در دوره حتما باید کارت شناسایی خود را آپلود نمایید و همکاران ما در اسرع وقت (بین 24 الی 48 ساعت) نسبت به تایید آن اقدام میکنند. برای ثبت‌نام در دوره، تایید کارت شناسایی الزامی نیست (تنها بارگذاری آن کفایت می‌نماید)، ولی در صورت عدم تایید کارت شناسایی، احتمال لغو ثبت‌نام شما وجود دارد. پس حتما نسبت به آپلود مدارک معتبر خود دقت کنید.

4. در صورتی که پیامک تایید شماره موبایل را دریافت نکردم، از چه روشی میتوانم شماره موبایل خود را تایید نمایم؟
- شما میتوانید با ما از طریق شماره‌های تماس موسسه و یا چت آنلاین در ارتباط بوده تا طریقه فعال‌سازی شماره موبایل را از روشی دیگر طی نماییم. 

5. آیا برای ثبت‌نام در این دوره تخفیف ارائه می‌شود؟
- اگرچه اعتقاد داریم قیمت دوره‌­های موسسه به نسبت کیفیت، جامعیت و ویژگی­های منحصربه‌­فردی که در اختیارتان قرار می­دهد بسیار کمتر از ارزش واقعی آ­ن­ها است، اما علاوه بر
الف. برگزاری جامع هر دوره با تعداد ساعت بسیار بالا که نه فقط در ایران، بلکه در عرصه بین­‌الملل کم­‌نظیر است؛
ب. محتوای تخصصی که در ایران یافت نمی­شود و بسیار ناب است؛
ج. کیفیت و نظم برگزاری کلاس­ها؛
د. در اختیار قراردادن ویدئوها و جزوات دوره‌­ها به صورت کامل؛
تخفیف­‌های ویژه‌­ای توسط موسسه نیز برای همدلی در این شرایط اقتصادی در نظر گرفته شده است.

6. این تخفیف‌ها شامل چه مواردی هستند؟
الف. تخفیف ویژه اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، می­توانید از قیمت‌های ویژه اعضای کانون بهره‌­مند شده و با قیمت کمتری در دوره‌­ها ثبت‌نام نمایید. این تخفیف به صورت جداگانه از تخفیف ثبت‌­نام زودهنگام (24 ساعته) ارائه شده و می­تواند با این تخفیف جمع شود.
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، علاوه بر بهره­‌مندی از قیمت‌های ویژه اعضای کانون، از شارژ حساب کاربری خود بهره‌­مند می­شوید تا بتوانید در آینده نیز از این امتیاز که تبدیل به کد تخفیف اعضای کانون می­شود، بهره‌­مند شوید.

نکته مهم: ضمنا باید اشاره شود که اعضای کانون یک مزیت ویژه برای ثبت‌نام زودهنگام در دوره‌های موسسه دارند. اعضای کانون می‌توانند در بازه یک‌هفته‌ای از شروع ثبت‌نام هر دوره، با دفتر موسسه تماس گرفته و زودتر در دوره‌های آموزشی (قبل از تکمیل ظرفیت) ثبت‌نام نمایند.

ب. تخفیف ثبت­‌نام زودهنگام (24 ساعته)
- اگر در شبکه­‌های مجازی موسسه (لینکدین، تلگرام، اینستاگرام) عضو باشید، قبل از شروع ثبت‌نام برخی از دوره‌­ها تخفیفی به جهت ثبت‌­نام زودهنگام در اختیارتان قرار می­گیرد که 24 ساعت فرصت دارید تا از این تخفیف دلچسب استفاده نمایید. این تخفیف نیز به صورت جداگانه ارائه شده و می­تواند با تخفیف اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI جمع شود. 

7. نحوه ورود به وبینار چگونه است؟
- در روز برگزاری هر جلسه لینک ورود به وبینار از طرف وبرنو برایتان ایمیل خواهد شد. اگر ایمیل را در Inbox خود نیافتید، حتما پوشه Spam و Promotion و Social ایمیل خود را چک نموده و آن را به Inbox منتقل نمایید. در صورت عدم دریافت ایمیل حاوی لینک ورود به وبینار تا ساعت 17 روز برگزاری وبینار با شماره های موسسه تماس بگیرید و یا از طریق پشتیبانی آنلاین سایت به ما اطلاع دهید.
- شما می‌توانید با اندروید ۸ به بالا، یا با آخرین نسخه مرورگر کروم، و یا آیفون با آخرین نسخه سافاری، در وبینارها شرکت کنید، اما بهترین راه شرکت در رویدادها، استفاده از لپتاپ و مرورگر کروم است.
- در ویدئوی آموزشی ورود به وبینار به صورت کامل همه نکات توضیح داده شده اند. توصیه میکنیم حتما این ویدئو را ببینید.

8. جزوات و ویدئوها در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد؟
- این دوره به صورت کامل ضبط می گردد، پس اگر به هر دلیلی نمیتوانید یا نتوانستید در زمان برگزاری کلاس به صورت آنلاین حضور پیدا کنید، با خیال راحت ثبت نام کنید زیرا ویدئوهای ضبط شده این دوره در اختیار شما قرار می گیرد.
- برای این دوره علاوه بر ویدئوها، جزوات نیز در پنل کاربری در وبسایت موسسه بارگذاری می شوند و میتوانید دانلود کنید.
- در راهنمای دانلود فایلها و مشاهده ویدئوها، به طور کامل مراحل دانلود فایلها و ویدئوها را توضیح داده ایم.

چه گواهینامه‌هایی برای این دوره صادر می‌شود؟

1. انواع گواهینامه‌ها
- دو گواهینامه حضور (Certificate of Participation) و گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) برای این دوره صادر می شود.

الف. گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) به رنگ طلایی
 

ب. گواهینامه حضور  (Certificate of Participation)به رنگ نقره ای

2. نحوه اخذ گواهینامه‌ها
- برای دریافت گواهینامه حضور باید ۶۰ درصد مدت دوره و بیشتر در دوره حضور داشته باشید.
- برای دریافت گواهینامه حرفه ای میبایست علاوه بر کسب گواهینامه حضور، در آزمون دوره نیز نمره قبولی دریافت نمایید.
- آزمونها به صورت آنلاین برگزار می گردند. لینک آزمون هر دوره تا حدود 2 الی 3 ماه پس از اتمام دوره در پنل کاربری فعال می شود و ایمیل اطلاع رسانی دریافت خواهید کرد.
- برای تعیین سطح گواهینامه حرفه ای، در صورت کسب نمره 90 الی 100، گواهی با سطح "A"، نمره 80 الی 89.9 سطح "B" و 70 الی 79.9 سطح "C" اخذ خواهید نمود و نمره کمتر از 70 به معنای عدم قبولی می باشد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای آموزش و گواهینامه ها را مطالعه کنید.

3. نحوه اعتبارسنجی گواهینامه
- یکی از ویژگی هایی که گواهینامه‌های موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور (ACEMI) دارند و آن را از سایر گواهینامه ها متمایز میکند، قابلیت اعتبارسنجی آن ها است. هر یک از گواهینامه های موسسه برای هر یک از شرکت کنندگان با یک کد یکتا صادر می گردند و با جستجوی کد رهگیری در وبسایت، موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی اعلام می کند که فرد گواهینامه دوره را اخذ کرده و گواهینامه معتبر می باشد. پیشنهاد میکنیم صفحه اعتبارسنجی گواهینامه‌ها را مشاهده نمایید. 

4. نحوه صدور گواهینامه‌ها
- چنانچه شرایط دریافت گواهینامه ها را داشته باشید، فایل گواهینامه در پنل کاربری شما بارگذاری می شود و پس از بارگذاری از طرف موسسه ایمیل دریافت می کنید.
- فایل PDF گواهینامه ها تا یک هفته پس از اتمام دوره صادر شده و در پنل کاربری در وبسایت موسسه قرار می گیرد.
- اگر تمایل به دریافت گواهینامه به صورت چاپی با هولوگرام اختصاصی موسسه داشته باشید، میتواند از طریق پروفایل خود (بخش "گواهینامه‌ها") اقدام به ثبت درخواست و پرداخت هزینه ارسال نمایید.
- برای اطلاعات بیشتر راهنمای دسترسی به گواهینامه ها را مطالعه کنید.

این دوره به چه صورتی پشتیبانی می‌شود؟

از روز برگزاری دوره به مدت ۶۰ روز شامل پشتیبانی می‌شوید. به "پنل کاربری" خود مراجعه کنید و در قسمت "پشتیبانی علمی دوره‌ها" سوالات خود را بپرسید. برای دوره های بلندمدت (بیشتر از 12 ساعت) علاوه بر ارتباط از طریق پنل، گروه پشتیبانی تلگرامی ایجاد می‌شود و لینک آن از طریق ایمیل ارسال می‌گردد و در پنل کاربری نیز درج می شود. با عضویت در این گروه می‌توانید سوالات خود را از استاد بپرسید و از راهنمایی‌های استاد و سایر مطالب آن نیز بهره‌مند شوید.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.