معرفی دوره

طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت پروژه‌ها باید به شکل بهینه‌ای صورت گیرد تا بتواند با کاهش اتلافات، هزینه‌های پروژه را کاهش دهد. در واقع پروژه‌ها میتوانند به روش اجرای مبتنی بر اصول ناب (LPDS) پیاده‌سازی شده و این اصول می‌توانند در پروژه‌ها (Lean Project Management) و بخصوص در صنعت ساخت (Lean Construction)  تحولات ساختاری و هزینه‌ای را ایجاد نمایند. بکارگیری اصول ناب می‌تواند باعث بهبود فرآیندها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها در پروژه‌ها شده و ساختار یکپارچه و نوینی را در پروژه‌ها به وجود آورد. علاوه بر این، اصول ناب یکی از الزامات پیاده‌سازی پروژه به روش BIM بوده و باید قبل از تدوین روش اجرای مبتنی بر بیم (BIM-Based Delivery System)، این ساختار را فرا گیریم. ارتباط تنگاتنگ این اصول با مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و روش انجام تجمیعی پروژه (IPD)، یک ساختار متفاوتی را ایجاد خواهد نمود، تا پروژه به شکلی متفاوت و با بالاترین سطح بهره وری طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت گردد. البته باید آگاه باشیم که پیاده‌سازی این روش در پروژه‌ها به همان شکل تولیدی ممکن نبوده و چرخه حیات Lean Project Delivery System یا روش اجرای مبتنی بر اصول ناب را ایجاد می‌نماید. چرخه‌ای که از مرحله طراحی تا بهره‌برداری ادامه داشته و تکنیک‌های زیادی از جمله برنامه ریزی Last Planner را در خود جای می‌دهد. لازم به ذکر است که "دوره فرآیند یکپارچه برنامه ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه" پیشنیاز این دوره بوده و این دوره نیز یکی از پیشنیازهای دوره جامع مدیریت BIM است

آنچه خواهید آموخت

در این دوره نه تنها مفاهیم، اصول و ابزارهای روش ناب (Lean) را فرا می‌گیرید، بلکه مختص پروژه ها کارایی و پیاده‌سازی این رویه‌ها را خواهید آموخت. این دوره ما را یک قدم دیگر به روش اجرای مبتنی بر BIM نزدیک کرده و ارتباط روش IPD و سیستم‌های مختلف پروژه با یک ساختار بهینه را به ما می‌آموزد. در واقع در این دوره:
1. مفاهیم و اصول ناب را همراه با مزایای آن‌ها فرا می‌گیرید.
2. تکنیک‌ها و روش‌های اصول ناب را فرا گرفته و یاد می‌گیرید که چگونه از این تکنیک‌های کاربردی در زندگی، صنعت و پروژه استفاده نمایید.
3. نحوه پیاده‌سازی این تکنیک‌ها در پروژه ها را فرا گرفته و می‌توانید به شیوه‌ای کاربردی اقدام به پیاده‌سازی مفاهیم اصول ناب و تکنیک‌های فراگرفته شده، در پروژه‌ها و از فاز طراحی تا انتهای فاز بهره‌برداری نمایید.
4.  ارتباط این ساختار را با مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و روش انجام تجمیعی پروژه (IPD) فرا گرفته و پیش‌نیاز ساختار مدیریت جامع BIM را یاد می‌گیرید.

خلاصه ویدئوهای دوره‌های پیشین

چه سرفصل‌هایی در این دوره آموزش داده می‌شوند؟

1. مفاهیم، اصول و ابزارهای روش ناب (Lean)
- کلیات، تاریخچه و اصول ناب: فلسفه تولید سنتی، تولید نوین، مدیریت پروژه سنتی، مدیریت پروژه نوین، تعریف اصول ناب، تاریخچه، بررسی مبانی و مفاهیم اصول ناب، بررسی اصول 14 گانه ناب، توصیه‌های کلیدی و ...
- مفاهیم فرآیند جریان (Flow)، کشش (Pull)، کانبان (Kanban)، زمان تکت (Takt time) و بهنگام (JIT): بررسی صنعت ساخت به عنوان یک فعالیت و یک جریان، مفاهیم تولید انبوه، مشکلات موجود در تولید انبوه، تعریف جریان، تعریف کار در جریان، مفهوم جریان ادامه‌دار، ابزارهای پیاده‌سازی جریان ادامه‌دار، مبانی زمان تکت، مبانی سیستم کشش، مقایسه بین دو سیستم فشار و کشش، مبانی مربوط به سیستم بهنگام، مبانی مربوط به کانبان، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- شناسایی و تشخیص اتلاف به کمک Gemba walk: تعریف اتلاف، معرفی انواع منابع اتلاف، نحوه دسته‌بندی و شناسایی فعالیت‌ها با ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده، نحوه یافتن اتلافات، نحوه حذف اتلافات، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- مفهوم انحراف یا تغییرات به عنوان منبع اتلاف: تعریف انحرافات، بررسی انحرافات در پروژه و صنعت ساخت، شناسایی انواع دسته‌های انحرافات در تولید، اتلافات در جریان کار، نحوه استفاده از استراتژی اصول ناب برای کاهش انحرافات، استراتژی استفاده از ذخیره‌های احتیاطی برای کاهش انحرافات، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- چرخه بهبود مداوم (PDCA): معرفی چرخه بهبود مداوم، بررسی 12 گام برای ایجاد چرخه بهبود مداوم، استاندارد اجرایی برای پیاده‌سازی PDCA به صورت مفصل و همراه با معرفی و آموزش انواع تکنیک‌های کار استاندارد، روش‌های 5S و کانبان و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و روش برنامه‌ریزی کشش (PULL) و روش نقشه‌برداری جریان ارزش و دیاگرام Swim lane، آنالیز پارتو (Pareto)، تکنیک 5 چرا (5 whys)، نمودار fishbone یا همان دیاگرام Ishikawa، فرآیند کایزن به همراه بررسی فرم‌های اجرایی، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- نقشه‌برداری جریان ارزش فعلی (VSM) و تدوین جریان ارزش آتی (FVSM): بررسی سیستم مدیریت بلندمدت، سیستم مدیریت ارزش، معرفی سه بخش اصلی روش VSM، گام‌های اجرایی برای پیاده‌سازی نقشه برداری VSM، نحوه بهبود جریان ارزش، نحوه ترسیم جریان ارزش آتی FVSM، پیاده‌سازی سیستم VSM در پروژه‌ها، بررسی یک نمونه موردی، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- انتخاب بر اساس سیستم تصمیم‌گیری مزایا (CBA): معرفی سیستم‌های تصمیم‌گیری، معرفی روش دو لیسته برای تصمیم‌گیری، گام‌های اجرایی برای تدوین جدول تصمیم‌گیری با استفاده از سیستم CBA، آموزش سیستم تصمیم‌گیری در تصمیمات پیچیده با هزینه یکسان، آموزش سیستم تصمیم‌گیری در تصمیمات پیچیده با هزینه غیریکسان، آموزش مدل‌های تصمیم‌گیری در انواع حالت‌های مختلف به صورت ترسیم جدولی و گرافیکی، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- حل مشکل و گزارش‌دهی بر اساس روش A3: معرفی روش گزارش‌دهی A3، مدل تصمیم‌گیری بر اساس A3، انواع فرمت‌های فرآیند A3 همراه با گام‌های هفتگانه اجرایی این روش، ارتباط روش گزارش‌دهی A3 با چرخه بهبود مداوم PDCA، آموزش کامل نحوه پیاده‌سازی سیستم A3 در دو فرمت خاص، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- مفهوم همکاری و رقابت: اصول و مبانی رقابت و همکاری و تفاوت این دو در سازمان‌ها، شرح مفهوم رقابت، شرح مفهوم همکاری، موارد مرتبط با مدیریت در ارتباط با همکاری و رقابت، معرفی روش انجام تجمیعی پروژه (IPD)، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- سیستم Last Planner: چرایی استفاده از سیستم LPS، نحوه توسعه و تدوین سیستم LPS، هشت جزء اصلی در سیستم LPS، بررسی ساختار LPS، همراه با مثال‌های متعدد و ...

2. بکارگیری مفاهیم و اصول روش ناب در مدیریت پروژه (Lean Project Management)
- بررسی نحوه بکارگیری اصول روش ناب در مدیریت پروژه: بررسی پیشینه صنعت ساخت و گزارش‌های مربوط به رونق، بهره‌وری، اتلافات و نیروی انسانی در این صنعت، معرفی و بررسی اصول ناب در صنعت ساخت (Lean Construction)، بررسی اساس و مبانی Lean Construction و مقایسه آن با سیستم اصول ناب در تولید، مقایسه سیستم مدیریت سنتی در صنعت ساخت با سیستم اصول ناب در صنعت ساخت، بررسی ارزش و تاثیرات Lean Construction، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- استفاده از اصول روش ناب در مرحله طراحی (Design) پروژه: اصول و مبانی ناب در مرحله طراحی و ساخت در پروژه ها، معرفی سیستم روش اجرای ناب (LPDS)، معرفی مرحله به مرحله و گام به گام روش اجرای LPDS، آموزش فرآیند طراحی بر مبنای سیستم LPDS، آموزش Lean Design، بکارگیری ابزارها و تکنیک‌های متعددی چون BIM، سیستم LPS برای برنامه‌ریزی در فاز طراحی، روش طراحی TVD در طراحی در سیستم LPDS، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- استفاده از اصول روش ناب در مرحله ساخت/اجرا (Construction) پروژه: آموزش مرحله تامین و تدارکات در فاز ساخت/اجرا در روش LPDS، استفاده از روش کانبان در فاز ساخت/اجرا، آموزش ساختار Lean Assembly در فاز ساخت/اجرا، آموزش ساختار بکارگیری و بهره برداری در فاز ساخت/اجرا، بکارگیری سیستم LPS برای برنامه‌ریزی در فاز ساخت/اجرا، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- یکپارچگی اصول روش ناب با مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM): معرفی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، ارتباط بین اصول ناب و BIM، رویه اجرایی پیاده‌سازی BIM در ارتباط با اصول ناب، کیوسک BIM در روش اجرای LPDS در پروژه، بررسی نمونه‌های موردی استفاده از BIM در روش اجرای LPDS در پروژه ها، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- اندازه‌گیری عملکرد و میزان پیشرفت پروژه به کمک روش ناب: نحوه پیاده‌سازی یک برنامه اجرایی مناسب برای اندازه‌گیری عملکرد در روش Lean، اندازه گیری در فاز ساخت/اجرا در سیستم روش اجرای LPDS، معرفی شاخص‌های متعدد اندازه گیری و نحوه محاسبه با این شاخصها در سیستم LPDS، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- روش انجام تجمیعی پروژه (IPD) و ارتباط آن با روش ناب: بررسی تاریخچه روش اجرای IPD، بررسی چهار مرحله ایجاد ارزش در روش انجام تجمیعی پروژه (IPD)، روش‌های کاربری برای پیاده‌سازی IPD، بررسی ارتباط بین اصول ناب (Lean) و روش انجام تجمیعی پروژه (IPD) همراه با نمونه‌های موردی، به همراه مثال‌های متعدد و ...
- استفاده از سیستم Last Planner برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه: مبانی تکمیلی و پیشرفته در استفاده از سیستم LPS برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، بررسی انواع شاخص‌های سیستم LPS برای کنترل پروژه، تعریف شاخص‌های جدید و پیشرفته LPS برای کنترل پروژه، نحوه بکارگیری چارجوب مناسب برای بکارگیری شاخص‌های جدید و پیشرفته LPS در کنترل پروژه، تاثیرات بکارگیری سیستم LPS در مدیریت زمان، هزینه و کیفیت در زمان کنترل پروژه، همراه با مثال‌های متعدد و ...
- مطالعه موردی استفاده و پیاده‌سازی روش ناب در پروژه‌ها توسط شرکت‌های متفاوت: بررسی چندین مطالعه موردی برای اثبات اثربخشی کامل سیستم اصول ناب در پروژه ها 

ثبت‌نام در این دوره و برگزاری آن به چه صورتی انجام می‌شود؟

1. ثبت نام در دوره چگونه انجام می شود؟
- این دوره‌ به صورت آنلاین بوده و شما پس از ثبت‌نام در آن میتوانید در هر جلسه آنلاین شده و از آموزش‌ها برخوردار شوید. لازم به ذکر است که برای ثبت‌نام در دوره‌ها باید هم شماره موبایل خود را تایید نموده و هم یک کارت شناسایی معتبر آپلود نموده باشید. این‌کار تنها باید یکبار انجام شده و نیاز نیست برای هر ثبت‌نام مجدد این اقدام صورت گیرد. 

2. چرا باید کارت شناسایی معتبر را آپلود و شماره موبایل خود را تایید نمایم؟
- دوره‌های تقویمی موسسه به صورت آنلاین بوده و برای این دوره‌ها عموما گواهینامه صادر می‌شود. از آنجا که برای صدور گواهینامه نیاز به تایید هویت واقعی است، باید شماره موبایل و کارت شناسایی معتبر شما تایید گردد. دلیل دیگر آنست که ویدئوهای دوره‌ها در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار گرفته و بر روی ویدئوها واترمارک قرار می‌گیرد. در صورتی‌که ثبت‌نام‌کننده هویتی واقعی نداشته باشد، این واترمارک نیز می‌تواند غیرواقعی بوده و مشکلاتی را ایجاد نماید. از این‌رو، این موضوع هم به نفع کاربران و هم موسسه است. 

3. در صورت عدم تایید کارت شناسایی میتوانم در دوره ثبت‌نام کنم؟
- برای ثبت نام در دوره حتما باید کارت شناسایی خود را آپلود نمایید و همکاران ما در اسرع وقت (بین 24 الی 48 ساعت) نسبت به تایید آن اقدام میکنند. برای ثبت‌نام در دوره، تایید کارت شناسایی الزامی نیست (تنها بارگذاری آن کفایت می‌نماید)، ولی در صورت عدم تایید کارت شناسایی، احتمال لغو ثبت‌نام شما وجود دارد. پس حتما نسبت به آپلود مدارک معتبر خود دقت کنید.

4. در صورتی که پیامک تایید شماره موبایل را دریافت نکردم، از چه روشی میتوانم شماره موبایل خود را تایید نمایم؟
- شما میتوانید با ما از طریق شماره‌های تماس موسسه و یا چت آنلاین در ارتباط بوده تا طریقه فعال‌سازی شماره موبایل را از روشی دیگر طی نماییم. 

5. آیا برای ثبت‌نام در این دوره تخفیف ارائه می‌شود؟
- اگرچه اعتقاد داریم قیمت دوره‌­های موسسه به نسبت کیفیت، جامعیت و ویژگی­های منحصربه‌­فردی که در اختیارتان قرار می­دهد بسیار کمتر از ارزش واقعی آ­ن­ها است، اما علاوه بر
الف. برگزاری جامع هر دوره با تعداد ساعت بسیار بالا که نه فقط در ایران، بلکه در عرصه بین­‌الملل کم­‌نظیر است؛
ب. محتوای تخصصی که در ایران یافت نمی­شود و بسیار ناب است؛
ج. کیفیت و نظم برگزاری کلاس­ها؛
د. در اختیار قراردادن ویدئوها و جزوات دوره‌­ها به صورت کامل؛
تخفیف­‌های ویژه‌­ای توسط موسسه نیز برای همدلی در این شرایط اقتصادی در نظر گرفته شده است.

6. این تخفیف‌ها شامل چه مواردی هستند؟
الف. تخفیف ویژه اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، می­توانید از قیمت‌های ویژه اعضای کانون بهره‌­مند شده و با قیمت کمتری در دوره‌­ها ثبت‌نام نمایید. این تخفیف به صورت جداگانه از تخفیف ثبت‌­نام زودهنگام (24 ساعته) ارائه شده و می­تواند با این تخفیف جمع شود.
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، علاوه بر بهره­‌مندی از قیمت‌های ویژه اعضای کانون، از شارژ حساب کاربری خود بهره‌­مند می­شوید تا بتوانید در آینده نیز از این امتیاز که تبدیل به کد تخفیف اعضای کانون می­شود، بهره‌­مند شوید.

ب. تخفیف ثبت­‌نام زودهنگام (24 ساعته)
- اگر در شبکه­‌های مجازی موسسه (لینکدین، تلگرام، اینستاگرام) عضو باشید، قبل از شروع ثبت‌نام برخی از دوره‌­ها تخفیفی به جهت ثبت‌­نام زودهنگام در اختیارتان قرار می­گیرد که 24 ساعت فرصت دارید تا از این تخفیف دلچسب استفاده نمایید. این تخفیف نیز به صورت جداگانه ارائه شده و می­تواند با تخفیف اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI جمع شود. 

نکته مهم: ضمنا باید اشاره شود که اعضای کانون یک مزیت ویژه برای ثبت‌نام زودهنگام در دوره‌های موسسه دارند. اعضای کانون می‌توانند در بازه یک‌هفته‌ای از شروع ثبت‌نام هر دوره، با دفتر موسسه تماس گرفته و زودتر در دوره‌های آموزشی (قبل از تکمیل ظرفیت) ثبت‌نام نمایند.

7. نحوه ورود به وبینار چگونه است؟
- در روز برگزاری هر جلسه لینک ورود به وبینار از طرف وبرنو برایتان ایمیل خواهد شد. اگر ایمیل را در Inbox خود نیافتید، حتما پوشه Spam و Promotion و Social ایمیل خود را چک نموده و آن را به Inbox منتقل نمایید. در صورت عدم دریافت ایمیل حاوی لینک ورود به وبینار تا ساعت 17 روز برگزاری وبینار با شماره های موسسه تماس بگیرید و یا از طریق پشتیبانی آنلاین سایت به ما اطلاع دهید.
- شما می‌توانید با اندروید ۸ به بالا، یا با آخرین نسخه مرورگر کروم، و یا آیفون با آخرین نسخه سافاری، در وبینارها شرکت کنید، اما بهترین راه شرکت در رویدادها، استفاده از لپتاپ و مرورگر کروم است.
- در ویدئوی آموزشی ورود به وبینار به صورت کامل همه نکات توضیح داده شده اند. توصیه میکنیم حتما این ویدئو را ببینید.

8. جزوات و ویدئوها در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد؟
- این دوره به صورت کامل ضبط می گردد، پس اگر به هر دلیلی نمیتوانید یا نتوانستید در زمان برگزاری کلاس به صورت آنلاین حضور پیدا کنید، با خیال راحت ثبت نام کنید زیرا ویدئوهای ضبط شده این دوره در اختیار شما قرار می گیرد.
- برای این دوره علاوه بر ویدئوها، جزوات نیز در پنل کاربری در وبسایت موسسه بارگذاری می شوند و میتوانید دانلود کنید.
- در راهنمای دانلود فایلها و مشاهده ویدئوها، به طور کامل مراحل دانلود فایلها و ویدئوها را توضیح داده ایم.

چه گواهینامه‌هایی برای این دوره صادر می‌شود؟

1. انواع گواهینامه‌ها
- دو گواهینامه حضور (Certificate of Participation) و گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) برای این دوره صادر می شود.

الف. گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) به رنگ طلایی
 

ب. گواهینامه حضور  (Certificate of Participation)به رنگ نقره ای

2. نحوه اخذ گواهینامه‌ها
- برای دریافت گواهینامه حضور باید ۶۰ درصد مدت دوره و بیشتر در دوره حضور داشته باشید.
- برای دریافت گواهینامه حرفه ای میبایست علاوه بر کسب گواهینامه حضور، در آزمون دوره نیز نمره قبولی دریافت نمایید.
- آزمونها به صورت آنلاین برگزار می گردند. لینک آزمون هر دوره تا حدود 2 الی 3 ماه پس از اتمام دوره در پنل کاربری فعال می شود و ایمیل اطلاع رسانی دریافت خواهید کرد.
- برای تعیین سطح گواهینامه حرفه ای، در صورت کسب نمره 90 الی 100، گواهی با سطح "A"، نمره 80 الی 89.9 سطح "B" و 70 الی 79.9 سطح "C" اخذ خواهید نمود و نمره کمتر از 70 به معنای عدم قبولی می باشد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای آموزش و گواهینامه ها را مطالعه کنید.

3. نحوه اعتبارسنجی گواهینامه
- یکی از ویژگی هایی که گواهینامه‌های موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور (ACEMI) دارند و آن را از سایر گواهینامه ها متمایز میکند، قابلیت اعتبارسنجی آن ها است. هر یک از گواهینامه های موسسه برای هر یک از شرکت کنندگان با یک کد یکتا صادر می گردند و با جستجوی کد رهگیری در وبسایت، موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی اعلام می کند که فرد گواهینامه دوره را اخذ کرده و گواهینامه معتبر می باشد. پیشنهاد میکنیم صفحه اعتبارسنجی گواهینامه‌ها را مشاهده نمایید. 

4. نحوه صدور گواهینامه‌ها
- چنانچه شرایط دریافت گواهینامه ها را داشته باشید، فایل گواهینامه در پنل کاربری شما بارگذاری می شود و پس از بارگذاری از طرف موسسه ایمیل دریافت می کنید.
- فایل PDF گواهینامه ها تا یک هفته پس از اتمام دوره صادر شده و در پنل کاربری در وبسایت موسسه قرار می گیرد.
- اگر تمایل به دریافت گواهینامه به صورت چاپی با هولوگرام اختصاصی موسسه داشته باشید، میتواند از طریق پروفایل خود (بخش "گواهینامه‌ها") اقدام به ثبت درخواست و پرداخت هزینه ارسال نمایید.
- برای اطلاعات بیشتر راهنمای دسترسی به گواهینامه ها را مطالعه کنید.

این دوره به چه صورتی پشتیبانی می‌شود؟

از روز برگزاری دوره به مدت ۶۰ روز شامل پشتیبانی می‌شوید. به "پنل کاربری" خود مراجعه کنید و در قسمت "پشتیبانی علمی دوره‌ها" سوالات خود را بپرسید. برای دوره های بلندمدت (بیشتر از 12 ساعت) علاوه بر ارتباط از طریق پنل، گروه پشتیبانی تلگرامی ایجاد می‌شود و لینک آن از طریق ایمیل ارسال می‌گردد و در پنل کاربری نیز درج می شود. با عضویت در این گروه می‌توانید سوالات خود را از استاد بپرسید و از راهنمایی‌های استاد و سایر مطالب آن نیز بهره‌مند شوید.

نظرات
 • امیر عندلیب

  با سلام. از ویژگی های منحصر به فرد جناب دکتر علوی پور موسس و مدیر موسسه و مدرس محترم دوره ها که باعث این همه استقبال از دوره ها شده است می توانم به موارد زیر اشاره کنم : 1- سطح دانش ایشان 2- میزان تجربه ایشان در حوزه اجرا و مدیریت ساخت 3- تجربه کار تحقیقاتی در بالاترین سطح آکادمیک 4- ارتباط ایشان با مشهورترین نام آوران حوزه مدیریت ساخت در دنیا 5- بکارگیری مجرب ترین متخصصین در حوزه آموزش موسسه 6- تدوین نقشه راه 7- دید وسیع و اشراف از بالا به مسیر راه 8- آپدیت بودن و عدم اتکا فقط به دانش آموخته های زمان خود 9- مستند حرف زدن 10- آموزش غیر مستقیم زبان تخصصی مدیریت ساخت در حین آموزش به گونه ای که شما واقعا تصور حضور در یک کلاس در بهترین دانشگاههای دنیا را زمان تدریش ایشان دارید و اما ویژگی قوق العاده ممتاز ایشان که به گمانم هم وزن تمام موارد فوق هست : آدم حسابی بودن ایشان و شخصیت بزرگ ایشان است که 1- هیچ کس از دانشجوی ترم 1 کارشناسی تا مقطع دکتری در کلاس ایشان کوچکترین بی احترامی یا آزرده خاطری ندارند و به شعور و شخصیت همه احترام می گذارند. بنابراین همه در کلاس ایشان احساس دوستی و صمیمیت دارند حتی در کلاس های آنلاین که دوستان همدیگر را ندیدند 2- پاسخگو بودن ایشان در کوتاهترین زمان از طریق فضای مجازی و حقیقی 3- استقبال ایشان از همفکری دوستان حتی در کوچکترین موارد جزئی و عدم موضع گیری در برابر انتقادات و پیشنهادت و برعکس پیگیری سریع جهت رفع موارد و در انتها کادر اداری موسسه که بسیار منظم و پاسخگو هستند و مراتب تشکر خود را نسبت به جناب دکتر علوی پور، کادر آموزشی و اداری ایشان ابراز می دارم.

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه با این میزان دقت و حوصله نظر ارزشمندتان را با ما به اشتراک گذاشتید و در این دوره نیز همراه ما بودید سپاسگزاریم، امیدواریم همواره در مسیرتان با موفقیت گام بردارید.

  پاسخ
 • فرهاد فرهمندي

  دوره ایی منسجم و عالی که با تسلط فوق العاده و صبر و حوصله بسیار زیاد و تدریس متعهدانه جناب دکتر علوی پور , بسیار جذاب و گیرا برگزار شد. مباحثی که رعایت کردن آنها به شدت احتمال موفقیت هر پروژه ایی را افزایش می دهد. موارد مطرح شده در این دوره حتی می تواند در زندگی روزمره هم کاربرد داشته باشد. از نکات بارز این دوره , انسجام و ارتباط بسیار تنگاتنگ آن دوره فرآیند جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه هست.

  پاسخ
 • پشتیبان

  سپاس از اینکه نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک قرار دادید، امیدواریم همواره در مسیر پیش رویتان موفق و سربلند باشید.

  پاسخ
 • آزاد عنایتی

  باسلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی و سایر اساتید و اعضای محترم موسسه ACEMI دوره به اصطلاح لین یکی از اون دوره هایی بودش که 6 ماه انتظار کشیدم الانم که دوره در حال برگزاریه مثل همیشه آقای دکتر علوی پور سنگ تمام گذاشتن برامون کاش میشد وقت بود حضوری پروژه ها رو بصورت تیمی انجام می دادیم انگیزه بیشتری داشتیم و عملی تر یاد می گرفتیم حداقل استاد با عملکردم خوشحال میشد متاسفانه نتونستیم با این همه حجم مطالب و کلاس فشرده جلو بیایم. امیدوارم بعداً که ویدیوهارو میبینیم کامل یاد بگیریم. ممنون از زحمات ناب موسسه

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه در این دوره نیز همراه ما بودید سپاسگزاریم، قطعا نظر ارزشمند و همراهی شما قوت قلبی برای مجموعه میباشد. امیدوار هستیم همواره در مسیر موفقیت گام بردارید.

  پاسخ
 • فرهاد فرهمندي

  دوره ای بسیار عالی و فوق العاده منسجم هستش. مواردی که در این دوره تدریس شد به واقع در جریان زندگی روزمره هم کاربرد فراوانی داره. جالترین بخش این دوره انسجام و ارتباط تنگاتنگ آن با دوره های برنامه ریزی , تاخیرات هست. به جرات می توان گفت که اگر مواردی که مطرح شد در پروژه ها رعایت شود , به شدت باعث بالا رفتن احتمال موفقیت پروژه خواهد شد. مضافا اینکه حس مسئولیت پذیری جناب دکتر علوی پور در ارایه مطالب و صبر و حوصله مثال زدنی ایشان برای پاسخ به سئوالات در کنار تسلط فوق العاده شون به بحث های مطح شده , باعث شد که گذشته از جدید بودن مباحث , این دوره بسیار جذاب برگزار شود.

  پاسخ
 • پشتیبان

  از لطف و همراهیتان سپاسگزاریم. با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما.

  پاسخ
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.