معرفی دوره

با توجه به گسترش روزافزون تعداد پروژه‌ها در عرصه بین‌الملل و وجود شرایط رقابتی گسترده بین سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، لزوم به کار‌گیری روش‌های استاندارد در خصوص مدیریت پروژه‌ها امری مهم تلقی گردیده، که یکی از خطوط راهنما در حوزه مدیریت پروژه، راهنمای مدیریت پروژه PMBOK است. هم‌چنین، با توجه به تعدد پروژه‌های حوزه ساخت در کشور و وجود الحاقیه ساخت به همراه نسخه PMBOK، انضمام نمودن موارد کاربردی به دوره مدیریت پروژه براساس PMBOK، بر تشریح و تبیین موارد می افزاید. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است، آنست که این استاندارد بدون در نظر گرفتن مبانی تخصصی محدوده‌های دانشی مختلف (استانداردها و دستورالعمل‌ها و فرآیندهای تخصصی که برای مدیریت هزینه، ریسک، زمان، تاخیرات، مدیریت ادعا و بسیاری از موارد دیگر در موسسه ACEMI ارائه شده است)، کارایی لازم را نداشته و برای افزایش بهره‌مندی از این ساختار فرآیندی، باید با توجه به سطح تخصصی مبانی مختلف، این مبانی یکپارچه گردند. امری که قرار است موسسه ACEMI برای اولین بار و در راستای یکپارچه‌سازی مبانی آموزشی ارائه شده، انجام داده و در این مسیر به چالش‌ها و ضعف‌های استاندارد نیز اشاره می‌نماید. در واقع، این دوره که در موسسه ACEMI برگزار می‌گردد از سه منظر مستثنی است. اول، آموزش الحاقیه ساخت PMBOK یا همان PMBOK Construction Extension؛ دوم مقایسه مبانی ارائه شده در الحاقیه ساخت PMBOK با استاندارد مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) و سوم، یکپارچه‌سازی مبانی تخصصی مدیریت پروژه در قالب استاندارد موجود، همراه با بررسی ضعف‌های ساختاری که به استاندارد وارد است. باید اشاره نمود که استانداردها و راهنماهای بسیار دیگری نیز وجود دارد که موسسه ACEMI در نقشه راه آموزشی خود به آموزش آن‌ها بر اساس یک ساختار سلسله‌مراتبی می‌پردازد.

وجه تمایز این دوره در موسسه ACEMI

۱. آموزش جامع نسخه هفتم PMBOK
۲. آموزش جامع الحاقیه ساخت PMBOK به نام Construction Extension
۳. بررسی نکات مهم از استاندارد مدیریت ساخت CMAA برای مقایسه با PMBOK
۴. بررسی نکات مهم از نسخه ششم PMBOK برای مقایسه با نسخه هفتم PMBOK
۵. یکپارچگی و Tailoring مبانی ارائه شده با دوره های موسسه ACEMI

آنچه خواهید آموخت

در این دوره علاوه بر آموزش استاندارد PMBOK به عنوان یک راهنمای کلی در حوزه مدیریت پروژه، بخش‌های اصلی الحاقیه ساخت (PMBOK Construction Extension) از قبیل انواع پروژه‌های ساخت، روش‌های اجرا و تحویل پروژه، بازارهای جهانی و پروژه‌های آتی در حوزه ساخت، موارد کلیدی در مدیریت قرارداد، هزینه و مالی نیز تشریح می‌گردد. هم‌چنین، حوزه‌های عملکردی مختلف شامل ذی‌نفعان، تیم پروژه، چرخه حیات، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه، تحویل دادنی‌ها، به همراه بخش اندازه گیری‌ها به صورت تفصیلی تببین می‌گردد. در انتها، لزوم متناسب سازی (Tailoring) با سازمان و مدل‌های مختلف تشریح گردیده و این مبانی تخصصی آموزش داده شده در موسسه ACEMI با یکدیگر و در قالب استاندارد یکپارچه می‌شوند. در واقع در این دوره:
1. با استاندارد مدیریت پروژه و نقاط ضعف و قوت آن آشنا می‌شوید.
2. با راهنمای پیکره دانش PMBOK آشنا شده و یکپارچه‌سازی محدوده‌های دانشی مدیریت پروژه را بر اساس آنچه در دوره‌های موسسه ACEMI آموزش دیده‌اید، فرا خواهید گرفت.
3. با الحاقیه ساخت PMBOK که به PMBOK Construction Extension معروف است آشنا شده و نقاط ضعف و قوت آن را در قیاس با مبانی تخصصی ارائه شده در صنعت ساخت (استاندارد CMAA) فرا خواهید گرفت.
4. نحوه متناسب‌سازی (Tailoring) مبانی ارائه شده و دانش‌های تخصصی مدیریت هزینه، مالی، برنامه، ریسک و ... را با فرآیندهای ارائه شده و همراه با بررسی نقاط ضعف و قوت این راهنما خواهید آموخت.

چه سرفصل‌هایی در این دوره آموزش داده می‌شوند؟

1. تاریخچه، ساختار، تغییرات و مقایسه PMBOK با استانداردهای دیگر
- تاریخچه مدیریت عمومی پروژه، نقدهایی بر نویسندگان نسخه 7، نظرات موافق و مخالف PMBOK، تاریخچه مدیریت تخصصی پروژه، تاریخچه مدیریت ساخت، ساختار مدیریت ساخت در قیاس با مدیریت عمومی پروژه، معرفی PMI، معرفی مدرک PMP و مقایسه آن با CCM، معرفی PMBOK، تاریخچه تکامل PMBOK، بررسی نظرات منتقدان PMBOK، فرآیند تدوین نسخه جدید PMBOK، تغییرات نسخه جدید و ساختار نسخه 7 به همراه بررسی دلایل تغییرات، مقایسه PMBOK 7 و 6 با یکدیگر، مقایسه PMBOK با استاندارد مدیریت ساخت انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA)، مقایسه PMBOK نسخه 7 با الحاقیه ساخت PMBOK، مقایسه الحاقیه ساخت PMBOK با استاندارد انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA)

2. استاندارد مدیریت پروژه
- مقدمه، استاندارد مدیریت پروژه (نسخه ششم PMBOK)، مقایسه استاندارد مدیریت پروژه نسخه ششم PMBOK با استاندارد مدیریت ساخت انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) در سال 2021، استاندارد مدیریت پروژه (نسخه هفتم PMBOK)، بررسی بخش سیستمی برای تحویل ارزش و اصول مدیریت پروژه در نسخه 7، بررسی اصول 12 گانه ارائه شده در نسخه هفتم PMBOK، نتیجه‌گیری از تغییرات جدید نسخه 7 نسبت به نسخه‌های قدیمی

3. بررسی مقدماتی راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK + الحاقیه ساخت PMBOK Construction Extension
- بررسی ساختار نسخه ششم راهنمای مدیریت پروژه PMBOK و مقایسه آن با ساختار نسخه هفتم PMBOK، بررسی ساختار نسخه هفتم راهنمای مدیریت پروژه PMBOK، بررسی اهداف، محتوی و ساختار الحاقیه ساخت، بررسی ارتباط پروژه، طرح، سبد و سایر ملاحظات در پروژه های صنعت ساخت از نگاه الحاقیه ساخت PMBOK، بررسی انواع پروژه های حوزه ساخت، نقش مدیر پروژه در صنعت ساخت (پیشرفت ها، اثرات اجتماعی و بازارهای جهانی در مدیریت پروژه در صنعت ساخت از نگاه الحاقیه ساخت PMBOK

4. بررسی تفصیلی راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK + الحاقیه ساخت PMBOK Construction Extension
- بررسی حوزه‎های عملکردی پروژه در نسخه هفتم PMBOK
- حوزه 1: بررسی حوزه عملکردی ذینفعان پروژه در نسخه هفتم (مشارکت ذینفعان، ارتباط با سایر حوزه‌ها و بررسی نتایج) + بررسی مدیریت ذینفعان پروژه از نگاه الحاقیه ساخت (بررسی مدیریت ذینفعان در فاز آغازین، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل در پروژه‌های ساخت)
- حوزه 2: بررسی حوزه عملکردی تیم در نسخه هفتم (مدیریت تیم پروژه و رهبری، فرهنگ تیم پروژه، تیم‌هایی با عملکرد پربازده، مهارت‎های رهبری، متناسب‌سازی رویکردهای رهبری، ارتباط با سایر حوزه‌ها، بررسی نتایج)
- حوزه 3: حوزه عملکردی چرخه حیات و رویکرد توسعه ای در نسخه هفتم (ارتباط توسعه، ریتم و چرخه حیات پروژه، رویکردهای توسعه و ملاحظات آن، چرخه حیات، ارتباط با سایر حوزه‌ها، بررسی نتایج) + بررسی محیط پروژه‌های ساخت از نگاه الحاقیه ساخت (روشهای اجرا و تحویل پروژه (Project Delivery Systems)، فاکتورهای محیطی اثرگذار و چرخه حیات پروژه‌های ساخت)
- حوزه 4: حوزه عملکردی برنامه ریزی در نسخه هفتم (متغیرهای برنامه ریزی، ساختار تیم سازی، ارتباطات، منابع، تدارکات، تغییرات، شاخصها و منطبقسازی با عملکرد سایر حوزه ها به کمک بررسی نتایج) + بررسی مدیریت محدوده پروژه از نگاه الحاقیه ساخت + بررسی مدیریت برنامه زمانی پروژه از نگاه الحاقیه ساخت + بررسی مدیریت هزینه پروژه از نگاه الحاقیه ساخت + بررسی مدیریت منابع پروژه از نگاه الحاقیه ساخت + بررسی مدیریت ارتباطات پروژه از نگاه الحاقیه ساخت + بررسی مدیریت مالی پروژه از نگاه الحاقیه ساخت
- حوزه 5: حوزه عملکردی تحویل دادنی‌ها در نسخه هفتم (فرآیندهای پروژه، متعادل‌سازی محدودیت‌ها، متمرکزسازی تیم پروژه، مدیریت مشارکت و ارتباطات، مدیریت منابع فیزیکی، مدیریت تدارکات، مدیریت کار جدید و تغییرات، مدیریت دانش، ارتباط با حوزه‌های دیگر، بررسی نتایج) + بررسی مدیریت تدارکات از نگاه الحاقیه ساخت
- حوزه 6: حوزه عملکردی تحویل شدنی‌ها در نسخه هفتم (ارزش، تحویل شدنی‌ها، کیفیت، بررسی نتایج از منظر بهینه و غیربهینه بودن، ارتباط با سایر حوزه‌های عملکردی، بررسی نتایج) + بررسی مدیریت کیفیت از نگاه الحاقیه ساخت
- حوزه 7: حوزه ارزیابی عملکرد در نسخه هفتم (بکارگیری معیارهای موثر، موارد قابل اندازه‌گیری، نحوه ارائه گزارشات، موانع اندازه‌گیری، عارضه‌یابی عملکرد، رشد و بهبود عملکرد، ارتباط با سایر حوزه‌های عملکردی، بررسی نتایج)
- حوزه 8: حوزه عدم قطعیت در عملکرد در نسخه هفتم (عدم قطعیت به صورت کلی، ابهام، پیچیدگی، نوسان، ریسک، ارتباط با سایر حوزه‌های عملکردی، بررسی نتایج)

5. متناسب سازی (Tailoring)
- چرایی متناسب سازی، موارد قابل متناسب‌سازی، فرآیند متناسب سازی و متناسب سازی حوزه های عملکردی

6. مدل ها، روش ها و Artifacts
- مدل های و روش های متداول، استفاده از Artifacts متداول، نحوه بکارگیری مدل‌ها، روش‌ها و Artifactها در راستای حوزه‌های عملکردی

ثبت‌نام در این دوره و برگزاری آن به چه صورتی انجام می‌شود؟

1. ثبت نام در دوره چگونه انجام می شود؟
- این دوره‌ به صورت آنلاین بوده و شما پس از ثبت‌نام در آن میتوانید در هر جلسه آنلاین شده و از آموزش‌ها برخوردار شوید. لازم به ذکر است که برای ثبت‌نام در دوره‌ها باید هم شماره موبایل خود را تایید نموده و هم یک کارت شناسایی معتبر آپلود نموده باشید. این‌کار تنها باید یکبار انجام شده و نیاز نیست برای هر ثبت‌نام مجدد این اقدام صورت گیرد. 

2. چرا باید کارت شناسایی معتبر را آپلود و شماره موبایل خود را تایید نمایم؟
- دوره‌های تقویمی موسسه به صورت آنلاین بوده و برای این دوره‌ها عموما گواهینامه صادر می‌شود. از آنجا که برای صدور گواهینامه نیاز به تایید هویت واقعی است، باید شماره موبایل و کارت شناسایی معتبر شما تایید گردد. دلیل دیگر آنست که ویدئوهای دوره‌ها در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار گرفته و بر روی ویدئوها واترمارک قرار می‌گیرد. در صورتی‌که ثبت‌نام‌کننده هویتی واقعی نداشته باشد، این واترمارک نیز می‌تواند غیرواقعی بوده و مشکلاتی را ایجاد نماید. از این‌رو، این موضوع هم به نفع کاربران و هم موسسه است. 

3. در صورت عدم تایید کارت شناسایی میتوانم در دوره ثبت‌نام کنم؟
- برای ثبت نام در دوره حتما باید کارت شناسایی خود را آپلود نمایید و همکاران ما در اسرع وقت (بین 24 الی 48 ساعت) نسبت به تایید آن اقدام میکنند. برای ثبت‌نام در دوره، تایید کارت شناسایی الزامی نیست (تنها بارگذاری آن کفایت می‌نماید)، ولی در صورت عدم تایید کارت شناسایی، احتمال لغو ثبت‌نام شما وجود دارد. پس حتما نسبت به آپلود مدارک معتبر خود دقت کنید.

4. در صورتی که پیامک تایید شماره موبایل را دریافت نکردم، از چه روشی میتوانم شماره موبایل خود را تایید نمایم؟
- شما میتوانید با ما از طریق شماره‌های تماس موسسه و یا چت آنلاین در ارتباط بوده تا طریقه فعال‌سازی شماره موبایل را از روشی دیگر طی نماییم. 

5. آیا برای ثبت‌نام در این دوره تخفیف ارائه می‌شود؟
- اگرچه اعتقاد داریم قیمت دوره‌­های موسسه به نسبت کیفیت، جامعیت و ویژگی­های منحصربه‌­فردی که در اختیارتان قرار می­دهد بسیار کمتر از ارزش واقعی آ­ن­ها است، اما علاوه بر
الف. برگزاری جامع هر دوره با تعداد ساعت بسیار بالا که نه فقط در ایران، بلکه در عرصه بین­‌الملل کم­‌نظیر است؛
ب. محتوای تخصصی که در ایران یافت نمی­شود و بسیار ناب است؛
ج. کیفیت و نظم برگزاری کلاس­ها؛
د. در اختیار قراردادن ویدئوها و جزوات دوره‌­ها به صورت کامل؛
تخفیف­‌های ویژه‌­ای توسط موسسه نیز برای همدلی در این شرایط اقتصادی در نظر گرفته شده است.

6. این تخفیف‌ها شامل چه مواردی هستند؟
الف. تخفیف ویژه اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، می­توانید از قیمت‌های ویژه اعضای کانون بهره‌­مند شده و با قیمت کمتری در دوره‌­ها ثبت‌نام نمایید. این تخفیف به صورت جداگانه از تخفیف ثبت‌­نام زودهنگام (24 ساعته) ارائه شده و می­تواند با این تخفیف جمع شود.
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، علاوه بر بهره­‌مندی از قیمت‌های ویژه اعضای کانون، از شارژ حساب کاربری خود بهره‌­مند می­شوید تا بتوانید در آینده نیز از این امتیاز که تبدیل به کد تخفیف اعضای کانون می­شود، بهره‌­مند شوید.

نکته مهم: ضمنا باید اشاره شود که اعضای کانون یک مزیت ویژه برای ثبت‌نام زودهنگام در دوره‌های موسسه دارند. اعضای کانون می‌توانند در بازه یک‌هفته‌ای از شروع ثبت‌نام هر دوره، با دفتر موسسه تماس گرفته و زودتر در دوره‌های آموزشی (قبل از تکمیل ظرفیت) ثبت‌نام نمایند.

ب. تخفیف ثبت­‌نام زودهنگام (24 ساعته)
- اگر در شبکه­‌های مجازی موسسه (لینکدین، تلگرام، اینستاگرام) عضو باشید، قبل از شروع ثبت‌نام برخی از دوره‌­ها تخفیفی به جهت ثبت‌­نام زودهنگام در اختیارتان قرار می­گیرد که 24 ساعت فرصت دارید تا از این تخفیف دلچسب استفاده نمایید. این تخفیف نیز به صورت جداگانه ارائه شده و می­تواند با تخفیف اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI جمع شود. 

7. نحوه ورود به وبینار چگونه است؟
- در روز برگزاری هر جلسه لینک ورود به وبینار از طرف وبرنو برایتان ایمیل خواهد شد. اگر ایمیل را در Inbox خود نیافتید، حتما پوشه Spam و Promotion و Social ایمیل خود را چک نموده و آن را به Inbox منتقل نمایید. در صورت عدم دریافت ایمیل حاوی لینک ورود به وبینار تا ساعت 17 روز برگزاری وبینار با شماره های موسسه تماس بگیرید و یا از طریق پشتیبانی آنلاین سایت به ما اطلاع دهید.
- شما می‌توانید با اندروید ۸ به بالا، یا با آخرین نسخه مرورگر کروم، و یا آیفون با آخرین نسخه سافاری، در وبینارها شرکت کنید، اما بهترین راه شرکت در رویدادها، استفاده از لپتاپ و مرورگر کروم است.
- در ویدئوی آموزشی ورود به وبینار به صورت کامل همه نکات توضیح داده شده اند. توصیه میکنیم حتما این ویدئو را ببینید.

8. جزوات و ویدئوها در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد؟
- این دوره به صورت کامل ضبط می گردد، پس اگر به هر دلیلی نمیتوانید یا نتوانستید در زمان برگزاری کلاس به صورت آنلاین حضور پیدا کنید، با خیال راحت ثبت نام کنید زیرا ویدئوهای ضبط شده این دوره در اختیار شما قرار می گیرد.
- برای این دوره علاوه بر ویدئوها، جزوات نیز در پنل کاربری در وبسایت موسسه بارگذاری می شوند و میتوانید دانلود کنید.
- در راهنمای دانلود فایلها و مشاهده ویدئوها، به طور کامل مراحل دانلود فایلها و ویدئوها را توضیح داده ایم.

چه گواهینامه‌هایی برای این دوره صادر می‌شود؟

1. انواع گواهینامه‌ها
- دو گواهینامه حضور (Certificate of Participation) و گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) برای این دوره صادر می شود.

الف. گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) به رنگ طلایی
 

ب. گواهینامه حضور  (Certificate of Participation)به رنگ نقره ای

2. نحوه اخذ گواهینامه‌ها
- برای دریافت گواهینامه حضور باید ۶۰ درصد مدت دوره و بیشتر در دوره حضور داشته باشید.
- برای دریافت گواهینامه حرفه ای میبایست علاوه بر کسب گواهینامه حضور، در آزمون دوره نیز نمره قبولی دریافت نمایید.
- آزمونها به صورت آنلاین برگزار می گردند. لینک آزمون هر دوره تا حدود 2 الی 3 ماه پس از اتمام دوره در پنل کاربری فعال می شود و ایمیل اطلاع رسانی دریافت خواهید کرد.
- برای تعیین سطح گواهینامه حرفه ای، در صورت کسب نمره 90 الی 100، گواهی با سطح "A"، نمره 80 الی 89.9 سطح "B" و 70 الی 79.9 سطح "C" اخذ خواهید نمود و نمره کمتر از 70 به معنای عدم قبولی می باشد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای آموزش و گواهینامه ها را مطالعه کنید.

3. نحوه اعتبارسنجی گواهینامه
- یکی از ویژگی هایی که گواهینامه‌های موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور (ACEMI) دارند و آن را از سایر گواهینامه ها متمایز میکند، قابلیت اعتبارسنجی آن ها است. هر یک از گواهینامه های موسسه برای هر یک از شرکت کنندگان با یک کد یکتا صادر می گردند و با جستجوی کد رهگیری در وبسایت، موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی اعلام می کند که فرد گواهینامه دوره را اخذ کرده و گواهینامه معتبر می باشد. پیشنهاد میکنیم صفحه اعتبارسنجی گواهینامه‌ها را مشاهده نمایید. 

4. نحوه صدور گواهینامه‌ها
- چنانچه شرایط دریافت گواهینامه ها را داشته باشید، فایل گواهینامه در پنل کاربری شما بارگذاری می شود و پس از بارگذاری از طرف موسسه ایمیل دریافت می کنید.
- فایل PDF گواهینامه ها تا یک هفته پس از اتمام دوره صادر شده و در پنل کاربری در وبسایت موسسه قرار می گیرد.
- اگر تمایل به دریافت گواهینامه به صورت چاپی با هولوگرام اختصاصی موسسه داشته باشید، میتواند از طریق پروفایل خود (بخش "گواهینامه‌ها") اقدام به ثبت درخواست و پرداخت هزینه ارسال نمایید.
- برای اطلاعات بیشتر راهنمای دسترسی به گواهینامه ها را مطالعه کنید.

این دوره به چه صورتی پشتیبانی می‌شود؟

از روز برگزاری دوره به مدت ۶۰ روز شامل پشتیبانی می‌شوید. به "پنل کاربری" خود مراجعه کنید و در قسمت "پشتیبانی علمی دوره‌ها" سوالات خود را بپرسید. برای دوره های بلندمدت (بیشتر از 12 ساعت) علاوه بر ارتباط از طریق پنل، گروه پشتیبانی تلگرامی ایجاد می‌شود و لینک آن از طریق ایمیل ارسال می‌گردد و در پنل کاربری نیز درج می شود. با عضویت در این گروه می‌توانید سوالات خود را از استاد بپرسید و از راهنمایی‌های استاد و سایر مطالب آن نیز بهره‌مند شوید.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.