معرفی دوره

مستندات پروژه سوابقی از تاریخچه و پیشرفت پروژه، توافقات انجام شده، دستورالعمل‌های داده شده و تصمیمات اتخاذ شده را ارائه می‌دهد که می‌تواند در فرآیند مدیریت پروژه به عنوان یکی از ارکان اصلی شناخته شود. اسناد مناسب پروژه، به عنوان سوابقی از پروژه، اغلب برای حل و فصل اختلافات، دعاوی مربوط به قرارداد، واسطه‌گری دادگاه، داوری، دعاوی بیمه‌ای و‌... مورد استفاده قرار گرفته و برای ارجاع بکار برده می‌شوند. اما نباید فراموش کنیم که این ساختار باید به‌گونه‌ای استاندارد طراحی شود که نه تنها در مدیریت پروژه، بلکه در فرآیند تحلیل تاخیرات، مدیریت ادعا، حل اختلافات و البته مدیریت قرارداد فرآیندی اصولی ایجاد نماید.
بر همین اساس دوره‌ای تدوین شده است تا در 5 بخش متفاوت، فرآیند جامع مدیریت اسناد و مدارک پروژه را، هم از نگاه مفاهیم و مطالعات و هم از منظر مدل‌سازی در اکسل (Excel) و اکسس (Access)، در بخش‌های مختلف مدیریت پروژه‌ای و قراردادی آموزش دهد. تحلیل خروجی‌های گزارش در نرم‌افزار Power BI بخش نهایی است که در این دوره به آن خواهیم پرداخت.
در واقع در این دوره و در بخش اول، نگاهی جامع به آموزش اسناد و مدارک هر یک از حوزه‌های دانش خواهیم داشت. سپس در بخش دوم، به سراغ مرکز کنترل و مدیریت مستندات پروژه (DCC) رفته و علاوه بر آموزش نحوه مدیریت اسناد مهندسی (EDC)، نحوه مدیریت پیکربندی پروژه (CM) و مدیریت اسناد ساخت / اجرا نیز آموزش داده می‌شود. در نهایت و در گام سوم و چهارم، به سراغ دو عدد از پرکاربردترین نرم‌افزارهای روز مجموعه آفیس (Excel و Access) رفته و بر اساس ساختاری پروژه‌محور، از مرحله قبل از طراحی (Pre - Design) تا مرحله پس از ساخت (Post - Construction) به پیاده‌سازی مبانی آموزش داده شده در اکسل و اکسس می‌پردازیم تا در بخش نهایی گزارش‌هایی که در نرم‌افزار Power BI تدوین می‌گردد را تحلیل نماییم و شرایط جامعی را در این دوره رقم بزنیم.

آنچه خواهید آموخت

دوره‌ای که تدوین شده به صورتی اجرایی ارائه می‌شود تا شما را حتی بیشتر از نیاز فعلی صنعت ارتقاء داده و با آموزش همزمان مبانی، مفاهیم و ساختارها در دو بخش فرآیندی و نرم‌افزاری، مزیتی رقابتی در صنعت برایتان ایجاد نماید. فرآیند یادگیری شما در این دوره در 7 گام اصلی صورت می‌گیرد:
1. نحوه مدیریت اسناد و مدارک را در هر یک از حوزه‌های دانشی مدیریت پروژه فرا خواهید گرفت.
2. نحوه مدیریت اسناد مهندسی (EDC) را در مرکز کنترل و مدیریت اسناد پروژه (DCC) خواهید آموخت.
3. نحوه مدیریت پیکربندی پروژه (CM) را در مرکز کنترل و مدیریت اسناد پروژه (DCC) خواهید آموخت.
4. نحوه مدیریت اسناد ساخت / اجرا را در مرکز کنترل و مدیریت اسناد پروژه (DCC) خواهید آموخت.
5. نحوه مدل‌سازی مبانی ارائه شده را در اکسل (Excel) خواهید آموخت.
6. نحوه مدل‌سازی مبانی ارائه شده را در اکسس (Access) خواهید آموخت.
7. نحوه تحلیل گزارش‌ها را در نرم‌افزار Power BI خواهید آموخت.

وجه تمایز این دوره

- ارائه دوره به صورتی جامع در دو ساختار فرآیندی و نرم‌افزاری
- مدل‌سازی جامع مبانی ارائه شده به کمک نرم‌افزارهای مختلف Excel و Access و تحلیل گزارش‌ها در Power BI
- اولین برگزار کننده دوره مدیریت اسناد و مدارک با رویکرد یکپارچه‌سازی با ساختار آنالیز تاخیرات و مدیریت ادعا (با تمرکز بر ساختارهای حقوق ساختی) در کشور
- متمایزسازی فراگیران به دلیل آموزش نکات کلیدی و نهفته در مدل‌سازی و ایجاد دیتابیس
- ارائه ویدیوها و جزوات به صورت کامل (جزوات تنها در اختیار اعضای کانون قرار می‌گیرد)
- گروه پشتیبانی 60 روزه از زمان شروع دوره
- ارائه محتوا به صورت جامع، ساختار یافته و هدفمند در راستای نقشه راه CM

خلاصه ویدئوهای دوره‌های پیشین

لایو معرفی دوره با حضور اساتیدچه سرفصل‌هایی در این دوره آموزش داده می‌شوند؟

1. اسناد و مدارک در هر یک از حوزه‌های دانش
- مدیریت پکپارچگی: منشور پروژه (Project Charter)، درخواست‌های تغییر (Change Requests)
- مدیریت محدوده پروژه: بیانیه حوزه (Scope Statement)، ساختار شکست کار (Work Breakdown Structure)
- مدیریت زمان پروژه: لیست فعالیت‌ها (Activity List)، برآورد مدت فعالیت‌ها (Activity Duration Estimates)
- مدیریت هزینه پروژه: برآورد هزینه فعالیت (Activity Cost Estimates)، مبنای تخمین‌ها (Basis of Estimates)
- مدیریت کیفیت پروژه: برنامه بهبود فرآیند (Process Improvement Plan)، معیارهای کیفیت (Quality Metrics)
- مدیریت منابع انسانی: تخصیص کارکنان پروژه (Project staff assignments)، ارزیابی عملکرد تیم (Team performance assessments) و....
- مدیریت ارتباطات پروژه: برنامه مدیریت ارتباطات پروژه (Communications management plan)، ارتباطات پروژه (Project communications) و...
- مدیریت ریسک پروژه: برنامه مدیریت ریسک (Risk management plan)، ثبت ریسک (Risk register) و....
- مدیریت تدارکات پروژه: بیانیه تدارکات کار (Procurement statement of work)، معیارهای انتخاب منبع (Source selection criteria)، تصمیم‌گیری خرید یا ساخت (Make-or-buy decisions) و...
- مدیریت ذی‌نفعان: آنالیز ذی‌نفعان (Stakeholder Analysis)، ثبت ذی‌نفعان (Stakeholder register)، ثبت وقایع (Issue log) و...

2. مدیریت اسناد مهندسی و اجرا (Document Control Center یا همان DCC)
الف. مدیریت اسناد مهندسی (Engineering Document Control)
- سیاست های اجرای EDC
- لیست مدارک مهندسی
- دیسیپلین های مدارک مهندسی
- طبقه بندی مدارک مهندسی
- اسناد در فاز قبل از طراحی (Pre-Design)
- اسناد در فاز طراحی (Design)
- سند گردش مدارک مهندسی
- سیستم اندازه گیری پیشرفت مدارک مهندسی
ب. مدیریت پیکربندی پروژه (Configuration Management)
- تعریف مدیریت پیکربندی پروژه و نقش آن در مدیریت اسناد
- معرفی نردبان مدیری پیکربندی پروژه
- دیسیپلین های مدیریت پیکربندی پروژه
- اسناد مربوط به محصول پروژه
- انواع اسناد تغییرات پروژه
ج. مدیریت اسناد ساخت / اجرا
- اسناد در فاز مناقصه / تدارکات (Bidding/Procurement)
- اسناد در فاز ساخت / اجرا (Construction)
- اسناد در فاز پس از ساخت (Post-Construction)

3. پیاده سازی مبانی ارائه شده در بخشهای قبل در نرم افزار اکسل (Excel)
- مروری بر فعالیت‌هایی که باید در طول پروژه مستند شوند و پیاده سازی:
- فرم های فاز قبل از طراحی (Pre-design)
- فرم های فاز طراحی (Design)
- فرم های فاز مناقصه / تدارکات (Bidding/Procurement)
- فرم های فاز ساخت / اجرا (Construction)
- فرم های فاز پس از ساخت (Post-Construction)
- نحوه ایجاد یک MDR به صورت تعاملی و اتوماتیک
- نحوه ماکرونویسی و پویاسازی گزارشات و مستندات پروژه
- نحوه ایجاد یک گزارش روزانه پروژه به صورت کاملا اتوماتیک و پویا
- ایجاد نمودارهای داشبوردی جهت استفاده از گزارشات پیشرفت اسناد و مدارک مهندسی
- تهیه گزارشات پیشرفت بر مبنای فعالیت های انجام شده در فاز مهندسی

4. پیاده سازی مبانی ارائه شده در بخشهای قبل در نرم افزار اکسس (Access)
- مقدمه ای بر نرم افزار Access
- ایجاد جداول ساختار یافته در نرم افزار Access
- ایجاد ارتباط و یکپارچه سازی جداول مختلف به کمک نرم افزار Access
- نحوه گزارش گیری و کار با ابزارهای مربوطه با نرم افزار Access
- ایجاد دیتابیس و بانک های اطلاعاتی در نرم افزار Access
- ایجاد فرم ها و مستندات در نرم افزار Access
- ایجاد Sub-forms، Tab orders و جستجو در داده های بانک اطلاعاتی و گزارشات Access
- گزارشات نهایی از مستندات و مدارک در نرم افزار Access

5. تحلیل خروجی­های گزارش در نرم افزار Power BI

ثبت‌نام در این دوره و برگزاری آن به چه صورتی انجام می‌شود؟

1. ثبت نام در دوره چگونه و چه زمانی انجام می شود؟
ثبت نام در دوره‌ها به صورت آنلاین و از طریق وبسایت موسسه و صفحه اختصاصی هر دوره انجام می‌شود. زمان آغاز ثبت‌نام هر دوره از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌شود و کانتر آغاز ثبت نام در وبسایت موسسه فعال می‌گردد.

2. چرا باید شماره موبایل خود را تایید و کارت شناسایی معتبر آپلود نمایم؟
برای ثبت‌نام در دوره‌ها باید هم شماره موبایل خود را تایید نموده و هم یک کارت شناسایی معتبر آپلود کرده باشید. این‌کار تنها یکبار انجام شده و نیاز نیست برای هربار ثبت‌نام این کار را تکرار کنید. پس از آپلود کارت شناسایی همکاران ما در اسرع وقت (بین 24 الی 48 ساعت) نسبت به تایید آن اقدام میکنند. پس از آپلود کارت شناسایی میتوانید ادامه مراحل ثبت نام خود را طی کنید ولی در صورت عدم تایید کارت شناسایی، احتمال لغو ثبت‌نام شما وجود دارد. پس حتما نسبت به آپلود مدارک معتبر خود دقت کنید.
از آنجایی که برای دوره‌های تقویمی گواهینامه صادر می‌شود وبرای صدور گواهینامه به تایید هویت واقعی فراگیران نیاز است، باید شماره موبایل و کارت شناسایی معتبر شما تایید گردد. دلیل دیگر آنست که ویدئوهای دوره‌ها در اختیار فراگیران قرار گرفته و بر روی ویدئوها واترمارک قرار می‌گیرد. در صورتی‌که ثبت‌نام‌کننده هویتی واقعی نداشته باشد، این واترمارک نیز می‌تواند غیرواقعی بوده و مشکلاتی را ایجاد نماید. از این‌رو، این موضوع هم به نفع کاربران و هم موسسه است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای ثبت‌نام در سایت و دوره‌ها مراجعه نمایید.

3. آیا برای ثبت‌نام در این دوره تخفیف ارائه می‌شود؟
اگرچه اعتقاد داریم قیمت دوره‌­های موسسه به نسبت کیفیت، جامعیت و ویژگی­های منحصربه‌­فردی که در اختیارتان قرار می­دهد بسیار کمتر از ارزش واقعی آ­ن­ها است، اما علاوه بر
- برگزاری جامع هر دوره با تعداد ساعت بسیار بالا که نه فقط در ایران، بلکه در عرصه بین­‌الملل کم­‌نظیر است؛
- محتوای تخصصی که در ایران یافت نمی­شود و بسیار ناب است؛
- کیفیت و نظم برگزاری کلاس­ها؛
- ارائه ویدیوها و جزوات به صورت کامل (جزوات تنها در اختیار اعضای کانون قرار می‌گیرد)
تخفیف­‌های ویژه‌­ای توسط موسسه نیز برای همدلی در این شرایط اقتصادی در نظر گرفته شده است.

4. این تخفیف‌ها شامل چه مواردی هستند؟
الف. تخفیف ویژه اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، می­توانید از قیمت‌های ویژه اعضای کانون بهره‌­مند شده و با قیمت کمتری در دوره‌­ها ثبت‌نام نمایید.
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، علاوه بر بهره­‌مندی از قیمت‌های ویژه اعضای کانون، از تخفیف امتیازی بهره‌­مند می­شوید تا بتوانید در آینده نیز از این امتیاز که تبدیل به کد تخفیف اعضای کانون می­شود، بهره‌­مند شوید.
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، می‌توانید یک هفته زودتر از آغاز ثبت‌نام عمومی، با مراجعه به صفحه دوره در وبسایت موسسه، در دوره ثبت نام کنید.

ب. تخفیف ثبت­‌نام زودهنگام (24 ساعته)
اگر در شبکه­‌های مجازی موسسه (لینکدین، تلگرام، اینستاگرام) عضو باشید، قبل از شروع ثبت‌نام برخی از دوره‌­ها تخفیفی برای ثبت‌­نام زودهنگام در اختیارتان قرار می­گیرد که 24 ساعت فرصت دارید تا از این تخفیف دلچسب استفاده نمایید. این تخفیف نیز به صورت جداگانه ارائه شده و می­‌تواند با تخفیف اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI جمع شود.

5. نحوه برگزاری دوره چگونه است؟
- این دوره به صورت آنلاین برگزار می‌شود. در روز برگزاری هر جلسه لینک ورود به جلسه از طرف وبرنو برایتان ایمیل خواهد شد. اگر ایمیل را در Inbox خود نیافتید، حتما پوشه Spam و Promotion و Social ایمیل خود را چک نموده و آن را به Inbox منتقل نمایید. در صورت عدم دریافت ایمیل حاوی لینک ورود به وبینار تا ساعت 15 روز برگزاری وبینار با شماره‌های موسسه تماس بگیرید و یا از طریق پشتیبانی آنلاین سایت به ما اطلاع دهید.
- شما می‌توانید با اندروید ۸ به بالا، یا با آخرین نسخه مرورگر کروم، و یا آیفون با آخرین نسخه سافاری، در وبینارها شرکت کنید، اما بهترین راه شرکت در رویدادها، استفاده از لپتاپ و مرورگر کروم است.
- محتوای جلسات آنلاین تا 24 ساعت بعد از برگزاری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
- حتما پیش از شروع دوره راهنمای ورود به وبینارها را بررسی کنید.

6. آیا جزوات و ویدئوها در اختیار فراگیران قرار می گیرد؟
محتوای دوره‌ها که در اختیار فراگیران دوره‌ها قرار می‌گیرد شامل انواع زیر است:
1. جزوات (اسلایدها)
2. فایل‌ها (ورکشاپ‌ها، فایل‌های ضمیمه و...)
3. ویدئوهای ضبط شده
بر اساس سیاست‌های برنامه‌ریزی شده در موسسه، اعضای کانون دانش‌پژوهان به هر 3 نوع محتوای ارائه شده دسترسی داشته اما سایر فراگیرانی که عضو کانون دانش‌پژوهان نیستند، تنها به ویدئوهای ضبط شده و فایل‌ها دسترسی دارند.
برای کسب جزئیات بیشتر درباره نحوه ارائه محتوای دوره، حتما راهنمای دسترسی به محتوای دوره‌ها را مطالعه کنید.

چه گواهینامه‌هایی برای این دوره صادر می‌شود؟

1. انواع گواهینامه‌ها
- دو گواهینامه حضور (Certificate of Participation) و گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) برای این دوره صادر می شود.

الف. گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) به رنگ طلایی

ب. گواهینامه حضور  (Certificate of Participation)به رنگ نقره ای

2. نحوه اخذ گواهینامه‌ها
- برای دریافت گواهینامه حضور باید ۶۰ درصد مدت دوره و بیشتر در دوره حضور داشته باشید.
- برای دریافت گواهینامه حرفه ای میبایست علاوه بر کسب گواهینامه حضور، در آزمون دوره نیز نمره قبولی دریافت نمایید.
- آزمونها به صورت آنلاین برگزار می گردند. لینک آزمون هر دوره تا حدود 2 الی 3 ماه پس از اتمام دوره در پنل کاربری فعال می شود و ایمیل اطلاع رسانی دریافت خواهید کرد.
- برای تعیین سطح گواهینامه حرفه ای، در صورت کسب نمره 90 الی 100، گواهی با سطح "A"، نمره 80 الی 89.9 سطح "B" و 70 الی 79.9 سطح "C" اخذ خواهید نمود و نمره کمتر از 70 به معنای عدم قبولی می باشد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر، نقشه راه مدیریت ساخت (CM) و گواهینامه‌ها را مطالعه کنید.

3. نحوه اعتبارسنجی گواهینامه
- یکی از ویژگی هایی که گواهینامه‌های موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور (ACEMI) دارند و آن را از سایر گواهینامه ها متمایز میکند، قابلیت اعتبارسنجی آن ها است. هر یک از گواهینامه های موسسه برای هر یک از شرکت کنندگان با یک کد یکتا صادر می گردند و با جستجوی کد رهگیری در وبسایت، موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی اعلام می کند که فرد گواهینامه دوره را اخذ کرده و گواهینامه معتبر می باشد. پیشنهاد میکنیم صفحه اعتبارسنجی گواهینامه‌ها را مشاهده نمایید. 

4. نحوه صدور گواهینامه‌ها
- چنانچه شرایط دریافت گواهینامه ها را داشته باشید، فایل گواهینامه در پنل کاربری شما بارگذاری می شود و پس از بارگذاری از طرف موسسه ایمیل دریافت می کنید.
- فایل PDF گواهینامه ها تا یک هفته پس از اتمام دوره صادر شده و در پنل کاربری در وبسایت موسسه قرار می گیرد.
- اگر تمایل به دریافت گواهینامه به صورت چاپی با هولوگرام اختصاصی موسسه داشته باشید، میتواند از طریق پروفایل خود (بخش "گواهینامه‌ها") اقدام به ثبت درخواست و پرداخت هزینه ارسال نمایید.
- برای اطلاعات بیشتر راهنمای دسترسی به گواهینامه ها را مطالعه کنید.

این دوره به چه صورتی پشتیبانی می‌شود؟

از روز برگزاری دوره به مدت ۶۰ روز شامل پشتیبانی می‌شوید. به "پنل کاربری" خود مراجعه کنید و در قسمت "پشتیبانی علمی دوره‌ها" سوالات خود را بپرسید. برای دوره های بلندمدت (بیشتر از 12 ساعت) علاوه بر ارتباط از طریق پنل، گروه پشتیبانی تلگرامی ایجاد می‌شود و لینک آن از طریق ایمیل ارسال می‌گردد و در پنل کاربری نیز درج می شود. با عضویت در این گروه می‌توانید سوالات خود را از استاد بپرسید و از راهنمایی‌های استاد و سایر مطالب آن نیز بهره‌مند شوید.

گواهینامه حرفه ای CM
گواهینامه حضور CM

نظرات
 • سعید پرتوی

  3 ماه پیش

  سلام و عرض ادب خدمت تیم وزین ACEMI. قبل از ثبت نام دوره ، دو دل بودم که ثبت نام کنم چون با خودم میگفتم که رویه ها رو تو این چند سال یاد گرفتیم و نقاط ضعفشون رو در آوردیم، اما از بخش دوم همون جلسه اول راضی بودم که ثبت نام کردم، چون یکسری فرایندهای استاندارد و روش های جمع آوری داکیومنتها رو فهمیدم چکار باید کرد که تا روز آخر دوره تضمین قراردادهامون بتونیم براحتی و بدون سردگمی ازشون استفاده کنیم. قسمت نرم افزاری هم به تناسب دوره هم بد نبود و دستمون اومد که باید کجا چکار کنیم. مثل همیشه بدرخشید.

  پاسخ
 • پشتیبان

  3 ماه پیش

  امیدوار هستیم همیشه در مسیر موفقیت و سربلندی گام بردارید. از نظر ارزشمند شما سپاس گزاریم.

  پاسخ
 • شهرام دارابی کلهر

  4 ماه پیش

  درود فراوان دوره بسیار سودمند بود خصوصا نحوه ارایه مطالب بسیار حرفه ای انجام شد

  پاسخ
 • پشتیبان

  4 ماه پیش

  از اینکه نظر خود را با ما و سایر بازدیدکنندگان در میان گذاشتید، سپاسگزاریم.

  پاسخ
 • ایمان نوروزی

  4 ماه پیش

  سلام وقت بخیر من سال گذشته در دوره اسناد شرکت کردم و اطلاعات جامع در مورد اسناد رو در بر میگرفت و امیدوارم که دوره امسال قویتر و با سطح کیفی بالاتری داشته باشه ممنون از مجموعه acemi

  پاسخ
 • پشتیبان

  4 ماه پیش

  با عرض سلام

  سپاس از نظر ارزشمند شما، در دوره 1402، مواردی به دوره مدیریت اسناد در جهت یکپارچه‌سازی با دوره Power BI افزوده شده تا دوره جامع‌تری به نسبت سایر دوره‌های مشابه ارائه شده در سطح کشور ارائه گردد.

  پاسخ
 • Bahman Tamadon

  4 ماه پیش

  یک تجربه: اشتباهی که بعضا همکاران - حتی با تجربه کاری بالا-و دانشجویان در انتخاب دوره‌ها مرتکب می‌شوند این است که تصور می‌کنند به دلیل سادگی یا عدم ارتباط مستقیم با حوزه کاری یا به دلیل تجربه بالا در کاربری نرم‌افزار‌های تخصصی، به برخی دوره‌ها در نقشه راه که ارتباط موضوعی و سلسله مراتبی با هم دارند،نیاز ندارند و از آن دوره‌ها صرفنظر می‌کنند. به طور مثال از کنار دوره‌هایی مثل کنترل اسناد، یا دوره‌های نرم‌افزاری می‌گذرند و غالبا این ذهنیت رو دارند که بعد از سال‌ها کاربری ماهرانه با نرم‌افزارهای تخصصی نیازی به گذراندن این دوره‌ها نیست یا سالهاست در ساختار صنعت به ویژه نفت و گاز، DCC وجود دارد چه نیازی به شرکت در آن دوره است؟، مضافا که در پروژه‌های متعدد کلیت کار و شرح وظایف DCC مرور شده چرا باید مطالب تکراری را شنید، و مایلند لزوما مبانی خاصی را یاد بگیرند که احتمالا در آن ضعف دارند یا به این نیت دوره یا دوره‌های خاصی رو انتخاب می‌کنند تا عمق دانششون رو بالا ببرند، اما پاسخ به این سوال که چرا باید چنین دوره‌هایی را بگذرانیم،خیلی ساده است به همان علت که غالبا به طور مثال با آنالیز تاخیرات شروع کردیم و بعدتر فهمیدیم حجم عمده‌ای از بد‌فهمی ما در عدم رعایت نقشه راه است و دوباره برگشتیم و از دوره برنامه ریزی شروع کردیم، این پیوستگی و یکپارچه‌گی دوره‌ها محصول تبعیت از ساختار استاندارد و اسناد و دستورالعمل‌های ارزیابی شده‌ و مورد محک قرار گرفته‌ی موسسات مرتبط با مباحث مدیریت ساخت است که ارتباط موضوعی با هم دارند، آنچه در دوره مدیریت اسناد یاد می‌گیریم با تدریس جذاب مهندس کردانی عزیز دارای ظرائفی‌ست که عموما در ایران نادیده گرفته می‌شه و از آنسو در بخش جمع‌آوری اسناد کلیم با مشکل مواجه می‌شیم این قاعده در خصوص نرم‌افزارهای تخصصی هم مصداق داره

  پاسخ
 • پشتیبان

  4 ماه پیش

  همراهی شما و نظرات ارزشمند شما باعث بیشتر شدن انگیزه و تلاش ما برای ارائه آموزش‌ها و خدمات بهتر برای شما عزیزان و تمامی فعالان این حوزه در کشورمان می‌شود. سپاس از اینکه همراه ما بوده‌اید و هستید.

  پاسخ
 • سیده کوثر احمدی

  8 ماه پیش

  دوره ای بسیار کاربردی که قابلیت مدیریت اسناد و پیاده سازی در اکسل رو آموزش میده که میشه عنوان کرد حلقه گمشده شرکت ها هست و علی الخصوص هنگام آنالیز تاخیرات گذشته نگر مشکلات زیادی ایجاد میشود . واقعا مدیریت اسناد می‌تونه وجه تمایز برای شرکت ایجاد کند . سپاس فراوان از مدرس دوره .

  پاسخ
 • پشتیبان

  8 ماه پیش

  سپاس از همراهی گرم و صمیمانه شما سرکار خانم احمدی عزیز؛ امیدواریم همواره در مسیر موفقیت و سربلندی باشید.

  پاسخ
 • پژمان سوخته زاری

  8 ماه پیش

  دوره ای بسیار عالی مانند دیگر دوره های موسسه که با تسلط زیاد مهندس کردانی و ارائه آن تمامی فرآیند مسیر مستند سازی پروژه ها را به راحتی می توان یاد گرفت و همچنین به نحوی آموزش های کاربردی اکسل هم چاشنی دوره بود که تمایز این دوره را نمایان میکند. با تشکر از مهندس کردانی

  پاسخ
 • پشتیبان

  8 ماه پیش

  از لطف و همراهیتان همیشگیتان سپاسگزاریم. با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما.

  پاسخ
 • علیرضا حمزه

  سلام. دوره ای بسیار کاربردی بود، مخصوصا پیاده سازی اسناد در اکسل که به صورت تخصصی آموزش داده شد و بسیار جذاب و کاربردی بود.ممنونم از مهندس کردانی عزیز و تیم موسسه دکتر علوی پور.

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و امیدواریم همواره در مسیر موفقیت گام بردارید.

  پاسخ
 • فرهاد فرهمندي

  دوره ایی بسیار عالی و کاربردی. هم آموزش مستند سازی بود و هم به نوعی آموزش استفاده ازتوابع خاصی در اکسل. گستردگی مطالب بسیار زیاد و تسلط استاد به مطالب عالی.

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه در این دوره همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم و امیدوار هستیم همواره در مسیر موفقیت و سربلندی گام بردارید.

  پاسخ
 • سيد پوريا خيريه

  مطالب بسیار بروز و کاربردی بودن.پیشنهاد میشه یک تمرین در قالب گروه های سه نفره داده بشه و یک جلسه بعد از آن داشته باشیم جهت رفع اشکال و انجام تمرین توسط مدرس.

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک گذاشتید سپاسگزاریم. حتما پیشنهاد شما با استاد مربوطه در میان گذاشته میشود.

  پاسخ
 • غلامرضا غرة الحمید

  با سلام مطالب درس بسیار متنوع و جدید و بروز بود و تسلط بالای استاد در طرح مطالب ستودنی و اینکه با این حجم از مطالب و تنوع جداول بسیار مسلط و جامع مطرح شد و همبستگی مطالب بسیار عالی بود تسلط استاد در نرم افزار اکسل قابل گفتن نیست و خیلی عالی آموزش ترفندهای خاص را مطرح کردند ممنون و متشکر از استاد کردانی عزیز

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه در این دوره همراه ما بودید سپاسگزاریم و امیدوار هستیم همواره درمسیرتان با موفقیت گام بردارید.

  پاسخ
 • سيد پوريا خيريه

  دوره فوق العاده عالی بود. مخصوصاً بخش پیاده سازی فرم ها و ... در اکسل که با تجربه و تخصص مهندس کردانی عزیز بسیار جذاب و شیرین بود. کاش حداقل دو جلسه برای پیاده سازی در اکسل اختصاص پیدا کنه

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه در این دوره با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و امیدواریم در مسیرتان سربلند و پیروز باشید.

  پاسخ
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.


نظرات
 • سعید پرتوی

  3 ماه پیش

  سلام و عرض ادب خدمت تیم وزین ACEMI. قبل از ثبت نام دوره ، دو دل بودم که ثبت نام کنم چون با خودم میگفتم که رویه ها رو تو این چند سال یاد گرفتیم و نقاط ضعفشون رو در آوردیم، اما از بخش دوم همون جلسه اول راضی بودم که ثبت نام کردم، چون یکسری فرایندهای استاندارد و روش های جمع آوری داکیومنتها رو فهمیدم چکار باید کرد که تا روز آخر دوره تضمین قراردادهامون بتونیم براحتی و بدون سردگمی ازشون استفاده کنیم. قسمت نرم افزاری هم به تناسب دوره هم بد نبود و دستمون اومد که باید کجا چکار کنیم. مثل همیشه بدرخشید.

  پاسخ
 • پشتیبان

  3 ماه پیش

  امیدوار هستیم همیشه در مسیر موفقیت و سربلندی گام بردارید. از نظر ارزشمند شما سپاس گزاریم.

  پاسخ
 • شهرام دارابی کلهر

  4 ماه پیش

  درود فراوان دوره بسیار سودمند بود خصوصا نحوه ارایه مطالب بسیار حرفه ای انجام شد

  پاسخ
 • پشتیبان

  4 ماه پیش

  از اینکه نظر خود را با ما و سایر بازدیدکنندگان در میان گذاشتید، سپاسگزاریم.

  پاسخ
 • ایمان نوروزی

  4 ماه پیش

  سلام وقت بخیر من سال گذشته در دوره اسناد شرکت کردم و اطلاعات جامع در مورد اسناد رو در بر میگرفت و امیدوارم که دوره امسال قویتر و با سطح کیفی بالاتری داشته باشه ممنون از مجموعه acemi

  پاسخ
 • پشتیبان

  4 ماه پیش

  با عرض سلام

  سپاس از نظر ارزشمند شما، در دوره 1402، مواردی به دوره مدیریت اسناد در جهت یکپارچه‌سازی با دوره Power BI افزوده شده تا دوره جامع‌تری به نسبت سایر دوره‌های مشابه ارائه شده در سطح کشور ارائه گردد.

  پاسخ
 • Bahman Tamadon

  4 ماه پیش

  یک تجربه: اشتباهی که بعضا همکاران - حتی با تجربه کاری بالا-و دانشجویان در انتخاب دوره‌ها مرتکب می‌شوند این است که تصور می‌کنند به دلیل سادگی یا عدم ارتباط مستقیم با حوزه کاری یا به دلیل تجربه بالا در کاربری نرم‌افزار‌های تخصصی، به برخی دوره‌ها در نقشه راه که ارتباط موضوعی و سلسله مراتبی با هم دارند،نیاز ندارند و از آن دوره‌ها صرفنظر می‌کنند. به طور مثال از کنار دوره‌هایی مثل کنترل اسناد، یا دوره‌های نرم‌افزاری می‌گذرند و غالبا این ذهنیت رو دارند که بعد از سال‌ها کاربری ماهرانه با نرم‌افزارهای تخصصی نیازی به گذراندن این دوره‌ها نیست یا سالهاست در ساختار صنعت به ویژه نفت و گاز، DCC وجود دارد چه نیازی به شرکت در آن دوره است؟، مضافا که در پروژه‌های متعدد کلیت کار و شرح وظایف DCC مرور شده چرا باید مطالب تکراری را شنید، و مایلند لزوما مبانی خاصی را یاد بگیرند که احتمالا در آن ضعف دارند یا به این نیت دوره یا دوره‌های خاصی رو انتخاب می‌کنند تا عمق دانششون رو بالا ببرند، اما پاسخ به این سوال که چرا باید چنین دوره‌هایی را بگذرانیم،خیلی ساده است به همان علت که غالبا به طور مثال با آنالیز تاخیرات شروع کردیم و بعدتر فهمیدیم حجم عمده‌ای از بد‌فهمی ما در عدم رعایت نقشه راه است و دوباره برگشتیم و از دوره برنامه ریزی شروع کردیم، این پیوستگی و یکپارچه‌گی دوره‌ها محصول تبعیت از ساختار استاندارد و اسناد و دستورالعمل‌های ارزیابی شده‌ و مورد محک قرار گرفته‌ی موسسات مرتبط با مباحث مدیریت ساخت است که ارتباط موضوعی با هم دارند، آنچه در دوره مدیریت اسناد یاد می‌گیریم با تدریس جذاب مهندس کردانی عزیز دارای ظرائفی‌ست که عموما در ایران نادیده گرفته می‌شه و از آنسو در بخش جمع‌آوری اسناد کلیم با مشکل مواجه می‌شیم این قاعده در خصوص نرم‌افزارهای تخصصی هم مصداق داره

  پاسخ
 • پشتیبان

  4 ماه پیش

  همراهی شما و نظرات ارزشمند شما باعث بیشتر شدن انگیزه و تلاش ما برای ارائه آموزش‌ها و خدمات بهتر برای شما عزیزان و تمامی فعالان این حوزه در کشورمان می‌شود. سپاس از اینکه همراه ما بوده‌اید و هستید.

  پاسخ
 • سیده کوثر احمدی

  8 ماه پیش

  دوره ای بسیار کاربردی که قابلیت مدیریت اسناد و پیاده سازی در اکسل رو آموزش میده که میشه عنوان کرد حلقه گمشده شرکت ها هست و علی الخصوص هنگام آنالیز تاخیرات گذشته نگر مشکلات زیادی ایجاد میشود . واقعا مدیریت اسناد می‌تونه وجه تمایز برای شرکت ایجاد کند . سپاس فراوان از مدرس دوره .

  پاسخ
 • پشتیبان

  8 ماه پیش

  سپاس از همراهی گرم و صمیمانه شما سرکار خانم احمدی عزیز؛ امیدواریم همواره در مسیر موفقیت و سربلندی باشید.

  پاسخ
 • پژمان سوخته زاری

  8 ماه پیش

  دوره ای بسیار عالی مانند دیگر دوره های موسسه که با تسلط زیاد مهندس کردانی و ارائه آن تمامی فرآیند مسیر مستند سازی پروژه ها را به راحتی می توان یاد گرفت و همچنین به نحوی آموزش های کاربردی اکسل هم چاشنی دوره بود که تمایز این دوره را نمایان میکند. با تشکر از مهندس کردانی

  پاسخ
 • پشتیبان

  8 ماه پیش

  از لطف و همراهیتان همیشگیتان سپاسگزاریم. با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما.

  پاسخ
 • علیرضا حمزه

  سلام. دوره ای بسیار کاربردی بود، مخصوصا پیاده سازی اسناد در اکسل که به صورت تخصصی آموزش داده شد و بسیار جذاب و کاربردی بود.ممنونم از مهندس کردانی عزیز و تیم موسسه دکتر علوی پور.

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و امیدواریم همواره در مسیر موفقیت گام بردارید.

  پاسخ
 • فرهاد فرهمندي

  دوره ایی بسیار عالی و کاربردی. هم آموزش مستند سازی بود و هم به نوعی آموزش استفاده ازتوابع خاصی در اکسل. گستردگی مطالب بسیار زیاد و تسلط استاد به مطالب عالی.

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه در این دوره همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم و امیدوار هستیم همواره در مسیر موفقیت و سربلندی گام بردارید.

  پاسخ
 • سيد پوريا خيريه

  مطالب بسیار بروز و کاربردی بودن.پیشنهاد میشه یک تمرین در قالب گروه های سه نفره داده بشه و یک جلسه بعد از آن داشته باشیم جهت رفع اشکال و انجام تمرین توسط مدرس.

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک گذاشتید سپاسگزاریم. حتما پیشنهاد شما با استاد مربوطه در میان گذاشته میشود.

  پاسخ
 • غلامرضا غرة الحمید

  با سلام مطالب درس بسیار متنوع و جدید و بروز بود و تسلط بالای استاد در طرح مطالب ستودنی و اینکه با این حجم از مطالب و تنوع جداول بسیار مسلط و جامع مطرح شد و همبستگی مطالب بسیار عالی بود تسلط استاد در نرم افزار اکسل قابل گفتن نیست و خیلی عالی آموزش ترفندهای خاص را مطرح کردند ممنون و متشکر از استاد کردانی عزیز

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه در این دوره همراه ما بودید سپاسگزاریم و امیدوار هستیم همواره درمسیرتان با موفقیت گام بردارید.

  پاسخ
 • سيد پوريا خيريه

  دوره فوق العاده عالی بود. مخصوصاً بخش پیاده سازی فرم ها و ... در اکسل که با تجربه و تخصص مهندس کردانی عزیز بسیار جذاب و شیرین بود. کاش حداقل دو جلسه برای پیاده سازی در اکسل اختصاص پیدا کنه

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه در این دوره با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و امیدواریم در مسیرتان سربلند و پیروز باشید.

  پاسخ
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.

نظرات
 • سعید پرتوی

  3 ماه پیش

  سلام و عرض ادب خدمت تیم وزین ACEMI. قبل از ثبت نام دوره ، دو دل بودم که ثبت نام کنم چون با خودم میگفتم که رویه ها رو تو این چند سال یاد گرفتیم و نقاط ضعفشون رو در آوردیم، اما از بخش دوم همون جلسه اول راضی بودم که ثبت نام کردم، چون یکسری فرایندهای استاندارد و روش های جمع آوری داکیومنتها رو فهمیدم چکار باید کرد که تا روز آخر دوره تضمین قراردادهامون بتونیم براحتی و بدون سردگمی ازشون استفاده کنیم. قسمت نرم افزاری هم به تناسب دوره هم بد نبود و دستمون اومد که باید کجا چکار کنیم. مثل همیشه بدرخشید.

  پاسخ
 • پشتیبان

  3 ماه پیش

  امیدوار هستیم همیشه در مسیر موفقیت و سربلندی گام بردارید. از نظر ارزشمند شما سپاس گزاریم.

  پاسخ
 • شهرام دارابی کلهر

  4 ماه پیش

  درود فراوان دوره بسیار سودمند بود خصوصا نحوه ارایه مطالب بسیار حرفه ای انجام شد

  پاسخ
 • پشتیبان

  4 ماه پیش

  از اینکه نظر خود را با ما و سایر بازدیدکنندگان در میان گذاشتید، سپاسگزاریم.

  پاسخ
 • ایمان نوروزی

  4 ماه پیش

  سلام وقت بخیر من سال گذشته در دوره اسناد شرکت کردم و اطلاعات جامع در مورد اسناد رو در بر میگرفت و امیدوارم که دوره امسال قویتر و با سطح کیفی بالاتری داشته باشه ممنون از مجموعه acemi

  پاسخ
 • پشتیبان

  4 ماه پیش

  با عرض سلام

  سپاس از نظر ارزشمند شما، در دوره 1402، مواردی به دوره مدیریت اسناد در جهت یکپارچه‌سازی با دوره Power BI افزوده شده تا دوره جامع‌تری به نسبت سایر دوره‌های مشابه ارائه شده در سطح کشور ارائه گردد.

  پاسخ
 • Bahman Tamadon

  4 ماه پیش

  یک تجربه: اشتباهی که بعضا همکاران - حتی با تجربه کاری بالا-و دانشجویان در انتخاب دوره‌ها مرتکب می‌شوند این است که تصور می‌کنند به دلیل سادگی یا عدم ارتباط مستقیم با حوزه کاری یا به دلیل تجربه بالا در کاربری نرم‌افزار‌های تخصصی، به برخی دوره‌ها در نقشه راه که ارتباط موضوعی و سلسله مراتبی با هم دارند،نیاز ندارند و از آن دوره‌ها صرفنظر می‌کنند. به طور مثال از کنار دوره‌هایی مثل کنترل اسناد، یا دوره‌های نرم‌افزاری می‌گذرند و غالبا این ذهنیت رو دارند که بعد از سال‌ها کاربری ماهرانه با نرم‌افزارهای تخصصی نیازی به گذراندن این دوره‌ها نیست یا سالهاست در ساختار صنعت به ویژه نفت و گاز، DCC وجود دارد چه نیازی به شرکت در آن دوره است؟، مضافا که در پروژه‌های متعدد کلیت کار و شرح وظایف DCC مرور شده چرا باید مطالب تکراری را شنید، و مایلند لزوما مبانی خاصی را یاد بگیرند که احتمالا در آن ضعف دارند یا به این نیت دوره یا دوره‌های خاصی رو انتخاب می‌کنند تا عمق دانششون رو بالا ببرند، اما پاسخ به این سوال که چرا باید چنین دوره‌هایی را بگذرانیم،خیلی ساده است به همان علت که غالبا به طور مثال با آنالیز تاخیرات شروع کردیم و بعدتر فهمیدیم حجم عمده‌ای از بد‌فهمی ما در عدم رعایت نقشه راه است و دوباره برگشتیم و از دوره برنامه ریزی شروع کردیم، این پیوستگی و یکپارچه‌گی دوره‌ها محصول تبعیت از ساختار استاندارد و اسناد و دستورالعمل‌های ارزیابی شده‌ و مورد محک قرار گرفته‌ی موسسات مرتبط با مباحث مدیریت ساخت است که ارتباط موضوعی با هم دارند، آنچه در دوره مدیریت اسناد یاد می‌گیریم با تدریس جذاب مهندس کردانی عزیز دارای ظرائفی‌ست که عموما در ایران نادیده گرفته می‌شه و از آنسو در بخش جمع‌آوری اسناد کلیم با مشکل مواجه می‌شیم این قاعده در خصوص نرم‌افزارهای تخصصی هم مصداق داره

  پاسخ
 • پشتیبان

  4 ماه پیش

  همراهی شما و نظرات ارزشمند شما باعث بیشتر شدن انگیزه و تلاش ما برای ارائه آموزش‌ها و خدمات بهتر برای شما عزیزان و تمامی فعالان این حوزه در کشورمان می‌شود. سپاس از اینکه همراه ما بوده‌اید و هستید.

  پاسخ
 • سیده کوثر احمدی

  8 ماه پیش

  دوره ای بسیار کاربردی که قابلیت مدیریت اسناد و پیاده سازی در اکسل رو آموزش میده که میشه عنوان کرد حلقه گمشده شرکت ها هست و علی الخصوص هنگام آنالیز تاخیرات گذشته نگر مشکلات زیادی ایجاد میشود . واقعا مدیریت اسناد می‌تونه وجه تمایز برای شرکت ایجاد کند . سپاس فراوان از مدرس دوره .

  پاسخ
 • پشتیبان

  8 ماه پیش

  سپاس از همراهی گرم و صمیمانه شما سرکار خانم احمدی عزیز؛ امیدواریم همواره در مسیر موفقیت و سربلندی باشید.

  پاسخ
 • پژمان سوخته زاری

  8 ماه پیش

  دوره ای بسیار عالی مانند دیگر دوره های موسسه که با تسلط زیاد مهندس کردانی و ارائه آن تمامی فرآیند مسیر مستند سازی پروژه ها را به راحتی می توان یاد گرفت و همچنین به نحوی آموزش های کاربردی اکسل هم چاشنی دوره بود که تمایز این دوره را نمایان میکند. با تشکر از مهندس کردانی

  پاسخ
 • پشتیبان

  8 ماه پیش

  از لطف و همراهیتان همیشگیتان سپاسگزاریم. با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما.

  پاسخ
 • علیرضا حمزه

  سلام. دوره ای بسیار کاربردی بود، مخصوصا پیاده سازی اسناد در اکسل که به صورت تخصصی آموزش داده شد و بسیار جذاب و کاربردی بود.ممنونم از مهندس کردانی عزیز و تیم موسسه دکتر علوی پور.

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و امیدواریم همواره در مسیر موفقیت گام بردارید.

  پاسخ
 • فرهاد فرهمندي

  دوره ایی بسیار عالی و کاربردی. هم آموزش مستند سازی بود و هم به نوعی آموزش استفاده ازتوابع خاصی در اکسل. گستردگی مطالب بسیار زیاد و تسلط استاد به مطالب عالی.

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه در این دوره همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم و امیدوار هستیم همواره در مسیر موفقیت و سربلندی گام بردارید.

  پاسخ
 • سيد پوريا خيريه

  مطالب بسیار بروز و کاربردی بودن.پیشنهاد میشه یک تمرین در قالب گروه های سه نفره داده بشه و یک جلسه بعد از آن داشته باشیم جهت رفع اشکال و انجام تمرین توسط مدرس.

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه نظر ارزشمند خود را با ما به اشتراک گذاشتید سپاسگزاریم. حتما پیشنهاد شما با استاد مربوطه در میان گذاشته میشود.

  پاسخ
 • غلامرضا غرة الحمید

  با سلام مطالب درس بسیار متنوع و جدید و بروز بود و تسلط بالای استاد در طرح مطالب ستودنی و اینکه با این حجم از مطالب و تنوع جداول بسیار مسلط و جامع مطرح شد و همبستگی مطالب بسیار عالی بود تسلط استاد در نرم افزار اکسل قابل گفتن نیست و خیلی عالی آموزش ترفندهای خاص را مطرح کردند ممنون و متشکر از استاد کردانی عزیز

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه در این دوره همراه ما بودید سپاسگزاریم و امیدوار هستیم همواره درمسیرتان با موفقیت گام بردارید.

  پاسخ
 • سيد پوريا خيريه

  دوره فوق العاده عالی بود. مخصوصاً بخش پیاده سازی فرم ها و ... در اکسل که با تجربه و تخصص مهندس کردانی عزیز بسیار جذاب و شیرین بود. کاش حداقل دو جلسه برای پیاده سازی در اکسل اختصاص پیدا کنه

  پاسخ
 • پشتیبان

  از اینکه در این دوره با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم و امیدواریم در مسیرتان سربلند و پیروز باشید.

  پاسخ
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.