معرفی دوره

موسسه ACEMI سه ساختار را برای مدیریت قرارداد طراحی نموده، که در سه سطح کارشناسی، ارشد و مشاوران ارائه می‌گردد. در سطح کارشناسی که پیش‌نیاز این دوره استراتژی قرارداد است، قراردادهای ساخت و روش‌های اجرا و تحویل پروژه، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه، مدیریت مالی، حسابداری و هزینه پروژه، مدیریت اسناد و مدارک پروژه، آنالیز تاخیرات پروژه و مدیریت ادعا و اختلافات پروژه ارائه گردیده، تا بعد از تکمیل فرآیند یادگیری و یکپارچه‌­سازی مبانی مختلف از نگاه مدیریت پروژه و حقوقی، به سطح ارشد (استراتژی قرارداد) برسیم.
در واقع در سطح کارشناسی، از مبانی، دستورالعمل‌ها، استانداردها و رویه‌های مختلف ارائه شده توسط انجمن‌ها، تشکل‌ها، شرکت‌های مشاور و بسیاری از کتب مطرح بین‌المللی در این زمینه استفاده گردید (مانند AIA و AGC و SCL و AACE و ASCE و CMAA و CII و FIDIC و NCMA و NAVIGANT و FLUOR و JCT و LONG International و ConsensusDocs و GAO و بسیاری از موارد دیگر)، تا در کنار تطبیق‌سازی این مبانی با قراردادهای داخلی (نشریه 4311، برخی قراردادهای همسان مانند EPC صنعتی و طرح و ساخت غیرصنعتی و EPC اختصاصی نفت)، به یک آموزش جامع دست یابیم.
اما اکنون به سطح ارشد مدیریت قرارداد رسیدیم و بنا داریم استراتژی جامعی برای مدیریت قرارداد در پروژه ارائه نماییم. در واقع، موسسه ACEMI با بهره‌گیری از یک استاندارد و دو راهنمای اجرایی بسیار مهم که در آمریکا ارائه شده است، در کنار یکپارچه‌سازی مبانی برنامه‌ای، مالی و تحلیل تاخیرات به صورت ماده‌های پیشنهادی قراردادی، برای اولین بار چنین دوره‌ای را در این سطح در کشور برگزار می‌نماید. موارد بکارگرفته شده در این دوره به شرح ذیل است.
1. راهنمای مدیریت قرارداد، مختص صنعت ساخت (ارائه شده توسط انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) در سال 2021)
2. نسخه سوم استاندارد مدیریت قرارداد Contract Management Standard یا همان CMS (ارائه شده توسط انجمن مدیریت قرارداد آمریکا (NCMA) در سال 2022)
3. نسخه هفتم پیکره دانشی مدیریت قرارداد Contract Management Body of Knowledge یا همان CMBOK (ارائه شده توسط انجمن مدیریت قرارداد آمریکا (NCMA) در سال 2023)
4. در انتهای این بخش، به یکپارچه‌سازی مبانی برنامه‌ریزی، مالی و تاخیرات در قالب ماده‌های قراردادی برنامه‌ریزی (Scheduling Contract Terms) و تاخیرات (Delay Contract Terms) با بررسی یک مدل نمونه نیز خواهیم پرداخت.
دوره‌ای که نه تنها برای مدیران و کارشناسان امور قرارداد یک الزام تلقی می‌گردد، بلکه به دلیل توجه ویژه به ساختارهای مدیریت پروژه‌ای، مدیران پروژه نیز باید به یادگیری این مبانی اقدام نموده تا بتوانند از یک مزیت رقابتی بزرگ با فراگیری ساختاری نوین در کشور بهره‌مند گردند.

آنچه خواهید آموخت

شاید بتوان گفت این رویه تدوین شده برای مدیریت قرارداد در صنعت ساخت، یکی از جامع‌ترین رویه‌ها در کشورمان بوده، که با ترکیب ساختارهای مدیریت پروژه و قرارداد، برای اولین بار به این شکل ارائه می‌شود. در این دوره:
1. ساختار کلی و استاندارد اصلی مدیریت قرارداد را از منظر چرخه حیات، فازها، حوزه­ها، شایستگی­ها و وظایف مدیر قرارداد فرا خواهید گرفت.
2. نحوه تدوین ساختار قرارداد را در پروژه‌ها و با توجه به استاندارد مدیریت قرارداد، در بخش‌های مختلف Pre-Award و Award و Post-Award، همراه با شایستگی­های مورد‌نیاز رهبران و مدیران قرارداد، فرا خواهید گرفت.
3. به عنوان مدیر پروژه، با تمامی مسئولیت‌ها و وظایف، از مرحله قبل از طراحی (Pre-Design) تا مرحله پس از ساخت (Post-Construction) آشنا شده و چگونگی مدیریت قرارداد را با بررسی چکلیست‌های متعدد فرا خواهید گرفت.
4. با بررسی نمونه پیشنهادی قراردادی در بخش‌های برنامه‌ریزی پروژه (Scheduling Terms) و تاخیرات (Delay Contract Terms)، چگونگی یکپارچه‌سازی مبانی برنامه‌ریزی، مالی و تاخیرات را فرا خواهید گرفت.

وجه تمایز این دوره

- اولین موسسه‌ای که مدیریت قرارداد را بر اساس آخرین نسخه استاندارد (CMS) (سال 2022) و راهنمای مدیریت قرارداد (CMBOK) (سال 2023) در کشور آموزش می‌دهد.
- اولین موسسه‌ای که راهنمای مدیریت قرارداد را با رویکرد صنعت ساخت و بر اساس آخرین نسخه از راهنمای انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) (سال 2021) در کشور آموزش می‌دهد.
- اولین موسسه‌ای که یک نمونه ساختار یافته از مشخصات فنی برنامه زمان‌بندی قرارداد را با رویکرد یکپارچه‌سازی زمان‌بندی، مالی و تاخیرات آموزش می‌دهد.
- برگزاری دوره بر اساس جدیدترین نسخه از راهنماها و استانداردهای مدیریت قرارداد که بعضا دسترسی به بسیاری از آنها در کشور سخت و یا ناممکن است.
- اولین برگزارکننده دوره جامع مدیریت قرارداد در کشور و عرصه بین‌الملل که مبانی برنامه‌ریزی، مدیریت مالی، مدیریت اسناد، آنالیز تاخیرات، مدیریت ادعا و مدیریت قرارداد را یکپارچه نموده است.
- متمایزسازی فراگیران به دلیل آموزش به‌روزترین منابع، استانداردها، سندها و مراجع آنالیز تاخیرات در دنیا که بعضا دسترسی به برخی از آنها در کشور سخت و یا ناممکن است.
- ارائه ویدئوها و جزوات به صورت کامل
- گروه پشتیبانی 60 روزه از زمان شروع دوره
- ارائه محتوا به صورت جامع، ساختار یافته و هدفمند در راستای نقشه راه CM

زمانبندی ثبت‌نام دوره

- تکمیل و ارسال فرم درخواست و تعهدنامه از سوی متقاضیان: از 2 دی تا 9 دی
- بررسی و انتخاب متقاضیان (انجام مصاحبه در صورت نیاز): از 9 تا 15 دی
- ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در دوره: از 16 دی تا 23 دی
- جلسه آنلاین معارفه ثبت‌نام‌کنندگان: 28 دی

چه سرفصل‌هایی در این دوره آموزش داده می‌شوند؟

1. ساختار کلی و استاندارد اصلی مدیریت قرارداد (Contract Management Standard)
- چرخه حیات مدیریت قرارداد (Contract Life Cycle): بررسی اصول کلی مدیریت قرارداد برای مدیران قرارداد و ارائه فرآیند استاندارد در تمام چرخه مدیریت قرارداد
- فازهای چرخه حیات مدیریت قرارداد (Contract Life Cycle Phases): بررسی فازهای Pre-Award و Award و Post-Award در زمینه مدیریت قرارداد
- حوزه­ های اصلی در فازهای چرخه حیات مدیریت قرارداد (Domains): بررسی محدوده های ارائه شده مدیریت قرارداد در هر فاز برای ایجاد نتایج اثربخش مدیریت قرارداد
- صلاحیت­ها و شایستگیهای مورد نیاز در حوزه ­های اصلی در فازهای چرخه حیات مدیریت قرارداد (Competencies): بررسی فرآیندهای تایید شده در هر حوزه (Domains)، به همراه ارزیابی همزمان وظایف شغلی برای کسب نتایج قابل قبول در زمینه مدیریت قرارداد
- وظایف مدیران قراراداد (Job Tasks): بررسی وظایف مدیران قرارداد برای کسب حداکثری نتایج در فرآیند تدوین شده 

2. پیکره دانش مدیریت قرارداد (Contract Management Body of Knowledge)
- چارچوب اصلی مدیریت قرارداد: اهداف، تعاریف، چرخه حیات، ذینفعان، روندهای محیطی و اثرات آن بر روی الزامات کسب و کار، شاخصهای عملکردی، حرفه مدیر قرارداد، محدوده‌­های دانشی مورد نیاز برای مدیر قرارداد و ...
- بررسی پیکره اصلی CMBOK: سیستم شایستگی CMBOK، بررسی چارجوب اصلی و ارتباط CMS با CMBOK و ...
- شایستگی­های رهبری در مدیریت قرارداد: تعریف رهبری، مدل شایستگی رهبری CMBOK، شایستگی­ها، کاراکتر، مشارکت تیمی، نگرش و اهداف در مدیریت قرارداد و ...
- شایستگی­های مدیریتی در مدیریت قرارداد: تعریف مدیریت، مدیریت کسب و کار (یکپارچه‌­سازی برنامه‌­ریزی، مدیریت مالی، ارزیابی اقتصادی، آنالیزهای مالی، مدیریت اطلاعات، بازاریابی، مدیریت عملیات)، مدیریت پروژه (ارتباط بین ساختارهای مدیریت پروژه و مدیریت قرارداد بر اساس چارچوب استاندارد CMS)، مدیریت ریسک، مدیریت مالی و مدیریت زنجیره تامین در قالب ساختار قرارداد و بر اساس چارچوب CMS و ...
- فاز Pre-Award از چرخه حیات مدیریت قرارداد: تعریف فاز Pre-Award، درخواست برنامه و پیشنهادات، آماده­‌سازی پیشنهاد و ...
- فاز Award از چرخه حیات مدیریت قرارداد: تعریف فاز Award، آنالیز قیمت و هزینه، برنامه مذاکرات، انتخاب منابع و مراجع، مدیریت اختلاف نظرات و ...
- فاز Post-Award از چرخه حیات مدیریت قرارداد: تعریف فاز Post-Award، مدیریت قرارداد، تضمین کیفیت، مدیریت قراردادهای فرعی و پیمانکاران جزء، مدیریت تغییرات، اختتام قرارداد و ...
- فراگیری شایستگی­ها: یادگیری مداوم، شایستگی­های فردی، مزیت رقابتی سازمانی و ... 

3. راهنمای مدیریت قرارداد مختص مدیران پروژه (Contract Administration Guidelines)
- تعاریف اولیه و مفاهیم: اهداف مدیریت قرارداد، فرمهای قراردادی همسان، مدیریت قرارداد و ...
- مدیریت قرارداد در فاز قبل از طراحی (Pre-Design): برنامه مدیریت پروژه PMP، انتخاب روش‌های اجرای پروژه (PDS)، مدیریت اطلاعات (PMIS)، مدیریت پایداری (Sustainability)، الزامات کارفرما (OPR)، مطالعات مفهومی (Conceptual)، مطالعات هزینه، مطالعات برنامه زمانبندی (Master و Milestone)، انتخاب طراحان و مشاوران طراحی، انتخاب مشاوران قرارداد و ...
- مدیریت قرارداد در فاز طراحی (Design): مدیریت قراردادهای طراحی، مدیریت برنامه زمانی Master، سیستم مدیریت کیفیت (QMS)، ارزیابی‌های طراحی، ارزیابی‌های پایداری، تدوین نقشه­‌های و شرایط فنی قرارداد، ارزیابی شرایط فنی و الزامات تدوین شده، ارزیابی ساخت­‌پذیری نقشه‌­ها، ارزیابی قابلیت بهره‌­برداری، ارزیابی مهندسی ارزش، تدوین بسته قرارداد، بودجه‌­بندی فاز به فاز، تدوین برنامه زمانی Pre-Bid Construction و ...
- مدیریت قرارداد در فاز تدارکات/مناقصه (Procurement/Bidding): تدوین لیست مناقصه­‌گران، ایجاد کمپین، پیش ارزیابی، تبلیغات، توزیع اسناد، الحاقیه‌­ها، کنفرانس‌های پیش از مناقصه، مدیریت اطلاعات در فاز مناقصه، برگزاری و ارزیابی در حین مناقصه، جلسات پیش از Award قرارداد، اعلان شروع به کار (Notice to Proceed)، مدیریت برنامه زمانی و گزارشات هزینه و ...
- مدیریت قرارداد در فاز ساخت/اجرا (Construction): جلسات پیش از شروع ساخت/اجرا، الزامات و شرایط خصوصی قرارداد، برنامه اجرایی مدیریت قرارداد، مستندسازی شرایط اولیه قرارداد، مجوزها، ضمانتنامه ها، فرآیند مدیریت ارتباطات، جلسات، فرآیند مستندسازی حین اجرا، مدیریت اطلاعات، مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی، گزارشات روزانه سایت پروژه، مدیریت تغییرات، کنترل هزینه، مدیریت برنامه زمانبندی، مدیریت پرداختها و صورت وضعیتها، ارزیابی وضعیت گزارشات، ارزیابی ادعاها، ارزیابی خسارات، ارزیابی مستندات، ارزیابی Punch-listها، تست و بررسی نهایی جهت بهره­‌برداری و راه اندازی و ...
- مدیریت قرارداد در فاز پس از ساخت (Post-Construction): چکلیست بهره­‌برداری و برنامه زمانبندی، دستورالعمل اجرا و نگهداری، آموزش نیروهای فاز بهره­‌برداری، مدیریت قطعات و دوره ضمانت، مجوزهای نهایی، مستندسازی پروژه پایدار، حل ادعاها و اختلافات، اختتام قرارداد و پرداخت نهایی، گزارشات اختتام پروژه، اختتام پروژه و ...
- نمونه چکلیستها: چکلیستهای مدیریت قرارداد از مرحله قبل از طراحی تا مرحله پس از ساخت، چکلیستهای PMP و CPM و PPM، چکلیستهای مدیریت جلسات در فازهای مختلف طراحی تا پس از ساخت،
- نمونه­‌های موردی از اسناد مناقصه در عرصه بین‌­الملل: تبلیغات، اطلاعات برای مناقصه­‌گران، فرمهای مناقصه، اظهارنامه تایید صلاحیت پیمانکاران، اعلان اعطای قرارداد (Notice of Award)، ضمانت­نامه اجرا، ضمانت‌نامه پرداخت و ...
- نمونه ابزارهای رایج پروژه: نقشهای تیم پروژه، جداول RACI، جداول Document Log و Submittal و برنامه زمانبندی در فاز طراحی، گزارشات روزانه پروژه، صورت جلسات، اختتامیه فاز طراحی، اختتامیه پروژه، بررسی وضعیت مواد و مصالح، لیست Follow-up و Change order Log و ...

4. نمونه قراردادی برای برنامه زمانی و تاخیرات
- بررسی یک نمونه الزامات قراردادی برنامه زمانبندی (Schedule Contract Terms)
- بررسی یک نمونه الزامات قراردادی تاخیرات (Delay Contract Terms)

ثبت‌نام در این دوره و برگزاری آن به چه صورتی انجام می‌شود؟

1. ثبت نام در دوره چگونه و چه زمانی انجام می شود؟
ثبت نام در دوره‌ها به صورت آنلاین و از طریق وبسایت موسسه و صفحه اختصاصی هر دوره انجام می‌شود. زمان آغاز ثبت‌نام هر دوره از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌شود و کانتر آغاز ثبت نام در وبسایت موسسه فعال می‌گردد.

2. چرا باید شماره موبایل خود را تایید و کارت شناسایی معتبر آپلود نمایم؟
برای ثبت‌نام در دوره‌ها باید هم شماره موبایل خود را تایید نموده و هم یک کارت شناسایی معتبر آپلود کرده باشید. این‌کار تنها یکبار انجام شده و نیاز نیست برای هربار ثبت‌نام این کار را تکرار کنید. پس از آپلود کارت شناسایی همکاران ما در اسرع وقت (بین 24 الی 48 ساعت) نسبت به تایید آن اقدام میکنند. پس از آپلود کارت شناسایی میتوانید ادامه مراحل ثبت نام خود را طی کنید ولی در صورت عدم تایید کارت شناسایی، احتمال لغو ثبت‌نام شما وجود دارد. پس حتما نسبت به آپلود مدارک معتبر خود دقت کنید.
از آنجایی که برای دوره‌های تقویمی گواهینامه صادر می‌شود وبرای صدور گواهینامه به تایید هویت واقعی فراگیران نیاز است، باید شماره موبایل و کارت شناسایی معتبر شما تایید گردد. دلیل دیگر آنست که ویدئوهای دوره‌ها در اختیار فراگیران قرار گرفته و بر روی ویدئوها واترمارک قرار می‌گیرد. در صورتی‌که ثبت‌نام‌کننده هویتی واقعی نداشته باشد، این واترمارک نیز می‌تواند غیرواقعی بوده و مشکلاتی را ایجاد نماید. از این‌رو، این موضوع هم به نفع کاربران و هم موسسه است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای ثبت‌نام در سایت و دوره‌ها مراجعه نمایید.

3. آیا برای ثبت‌نام در این دوره تخفیف ارائه می‌شود؟
اگرچه اعتقاد داریم قیمت دوره‌­های موسسه به نسبت کیفیت، جامعیت و ویژگی­های منحصربه‌­فردی که در اختیارتان قرار می­دهد بسیار کمتر از ارزش واقعی آ­ن­ها است، اما علاوه بر
- برگزاری جامع هر دوره با تعداد ساعت بسیار بالا که نه فقط در ایران، بلکه در عرصه بین­‌الملل کم­‌نظیر است؛
- محتوای تخصصی که در ایران یافت نمی­شود و بسیار ناب است؛
- کیفیت و نظم برگزاری کلاس­ها؛
- ارائه ویدیوها و جزوات به صورت کامل (جزوات تنها در اختیار اعضای کانون قرار می‌گیرد)
تخفیف­‌های ویژه‌­ای توسط موسسه نیز برای همدلی در این شرایط اقتصادی در نظر گرفته شده است.

4. این تخفیف‌ها شامل چه مواردی هستند؟
الف. تخفیف ویژه اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، می­توانید از قیمت‌های ویژه اعضای کانون بهره‌­مند شده و با قیمت کمتری در دوره‌­ها ثبت‌نام نمایید.
- اگر عضو کانون موسسه ACEMI باشید، علاوه بر بهره­‌مندی از قیمت‌های ویژه اعضای کانون، از تخفیف امتیازی بهره‌­مند می­شوید تا بتوانید در آینده نیز از این امتیاز که تبدیل به کد تخفیف اعضای کانون می­شود، بهره‌­مند شوید.
ب. تخفیف ثبت­‌نام زودهنگام (24 ساعته)
اگر در شبکه­‌های مجازی موسسه (لینکدین، تلگرام، اینستاگرام) عضو باشید، قبل از شروع ثبت‌نام برخی از دوره‌­ها تخفیفی برای ثبت‌­نام زودهنگام در اختیارتان قرار می­گیرد که 24 ساعت فرصت دارید تا از این تخفیف دلچسب استفاده نمایید. این تخفیف نیز به صورت جداگانه ارائه شده و می­‌تواند با تخفیف اعضای کانون دانش‌­پژوهان ACEMI جمع شود.

5. نحوه برگزاری دوره چگونه است؟
- این دوره به صورت آنلاین برگزار می‌شود. در روز برگزاری هر جلسه لینک ورود به جلسه از طرف وبرنو برایتان ایمیل خواهد شد. اگر ایمیل را در Inbox خود نیافتید، حتما پوشه Spam و Promotion و Social ایمیل خود را چک نموده و آن را به Inbox منتقل نمایید. در صورت عدم دریافت ایمیل حاوی لینک ورود به وبینار تا ساعت 15 روز برگزاری وبینار با شماره‌های موسسه تماس بگیرید و یا از طریق پشتیبانی آنلاین سایت به ما اطلاع دهید.
- شما می‌توانید با اندروید ۸ به بالا، یا با آخرین نسخه مرورگر کروم، و یا آیفون با آخرین نسخه سافاری، در وبینارها شرکت کنید، اما بهترین راه شرکت در رویدادها، استفاده از لپتاپ و مرورگر کروم است.
- محتوای جلسات آنلاین تا 24 ساعت بعد از برگزاری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
- حتما پیش از شروع دوره راهنمای ورود به وبینارها را بررسی کنید.

6. آیا جزوات و ویدئوها در اختیار فراگیران قرار می گیرد؟
محتوای دوره‌ها که در اختیار فراگیران دوره‌ها قرار می‌گیرد شامل انواع زیر است:
1. جزوات (اسلایدها)
2. فایل‌ها (ورکشاپ‌ها، فایل‌های ضمیمه و...)
3. ویدئوهای ضبط شده
برای کسب جزئیات بیشتر درباره نحوه ارائه محتوای دوره، حتما راهنمای دسترسی به محتوای دوره‌ها را مطالعه کنید.

چه گواهینامه‌هایی برای این دوره صادر می‌شود؟

1. انواع گواهینامه‌ها
- دو گواهینامه حضور (Certificate of Participation) و گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) برای این دوره صادر می شود.

الف. گواهینامه حرفه ای (Professional Certification) به رنگ طلایی

ب. گواهینامه حضور  (Certificate of Participation)به رنگ نقره ای

2. نحوه اخذ گواهینامه‌ها
- برای دریافت گواهینامه حضور باید ۶۰ درصد مدت دوره و بیشتر در دوره حضور داشته باشید.
- برای دریافت گواهینامه حرفه ای میبایست علاوه بر کسب گواهینامه حضور، در آزمون دوره نیز نمره قبولی دریافت نمایید.
- آزمونها به صورت آنلاین برگزار می گردند. لینک آزمون هر دوره تا حدود 2 الی 3 ماه پس از اتمام دوره در پنل کاربری فعال می شود و ایمیل اطلاع رسانی دریافت خواهید کرد.
- برای تعیین سطح گواهینامه حرفه ای، در صورت کسب نمره 90 الی 100، گواهی با سطح "A"، نمره 80 الی 89.9 سطح "B" و 70 الی 79.9 سطح "C" اخذ خواهید نمود و نمره کمتر از 70 به معنای عدم قبولی می باشد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر، نقشه راه مدیریت ساخت (CM) و گواهینامه‌ها را مطالعه کنید.

3. نحوه اعتبارسنجی گواهینامه
- یکی از ویژگی هایی که گواهینامه‌های موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور (ACEMI) دارند و آن را از سایر گواهینامه ها متمایز میکند، قابلیت اعتبارسنجی آن ها است. هر یک از گواهینامه های موسسه برای هر یک از شرکت کنندگان با یک کد یکتا صادر می گردند و با جستجوی کد رهگیری در وبسایت، موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی اعلام می کند که فرد گواهینامه دوره را اخذ کرده و گواهینامه معتبر می باشد. پیشنهاد میکنیم صفحه اعتبارسنجی گواهینامه‌ها را مشاهده نمایید. 

4. نحوه صدور گواهینامه‌ها
- چنانچه شرایط دریافت گواهینامه ها را داشته باشید، فایل گواهینامه در پنل کاربری شما بارگذاری می شود و پس از بارگذاری از طرف موسسه ایمیل دریافت می کنید.
- فایل PDF گواهینامه ها تا یک هفته پس از اتمام دوره صادر شده و در پنل کاربری در وبسایت موسسه قرار می گیرد.
- اگر تمایل به دریافت گواهینامه به صورت چاپی با هولوگرام اختصاصی موسسه داشته باشید، میتواند از طریق پروفایل خود (بخش "گواهینامه‌ها") اقدام به ثبت درخواست و پرداخت هزینه ارسال نمایید.
- برای اطلاعات بیشتر راهنمای دسترسی به گواهینامه ها را مطالعه کنید.

این دوره به چه صورتی پشتیبانی می‌شود؟

از روز برگزاری دوره به مدت ۶۰ روز شامل پشتیبانی می‌شوید. به "پنل کاربری" خود مراجعه کنید و در قسمت "پشتیبانی علمی دوره‌ها" سوالات خود را بپرسید. برای دوره های بلندمدت (بیشتر از 12 ساعت) علاوه بر ارتباط از طریق پنل، گروه پشتیبانی تلگرامی ایجاد می‌شود و لینک آن از طریق ایمیل ارسال می‌گردد و در پنل کاربری نیز درج می شود. با عضویت در این گروه می‌توانید سوالات خود را از استاد بپرسید و از راهنمایی‌های استاد و سایر مطالب آن نیز بهره‌مند شوید.

تاکنون شرکت کننده ای موفق به اخذ گواهینامه های این دوره نشده است.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.


نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.