پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخهای دسته ی مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی

 • افزایش مدت زمان برنامه مصوب

  بنده چند وقت پیش یک سوال در رابطه یک مشکل در تحلیل به روش IAP خدمت شما مطرح کردم وپیشنهاد شما اضافه کردن تکه هایی به برنامه زمانبندی مطابق با Procedure مهندسی بود (من به تعداد هر نسخه یا Revision یک فعالیت با مدت زمانی که در Procedure مهندسی تعریف شده اضافه کردم) سوالم این است که اگه بخاطر این اضافه کردن فعالیت به مدت زمان برنامه مبنا اضافه شود مشکلی ندارد؟ و اینکه باید برای آپدیت کردن برنامه مبنا، برنامه هدف جدید را بروزرسانی کنیم؟
   

  نمایش پاسخ
 • برنامه ریزی مجدد یا جبرانی به صرف تصحیح برنامه
 • استفاده از رابطه SF برای تمدید زمانی EOT در شرایط خاص
 • وظایف مسئول برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه
 • فعالیت بدون پیشنیاز و/یا پسنیاز و موضوع جبران تاخیر در MSP
 • زمان بازنگری برنامه زمانبندی
 • تغییر در برنامه زمانبندی در نرم افزار MSP
 • کاهش زمان فعالیتهای بحرانی در MSP
 • تدوین برنامه زمابندی با تعداد فعالیت زیاد
 • دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • پیشنیاز دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه