متن سوال

رشته ام صنایع است و حدود دو ماه هست که در بخش کنترل پروژه مشغول به کار شده ام؛ در حال حاضر فقط گزارش روزانه ها، هفتگی و برنامه زمانبندی ارائه داده ام. سوالم این است که باید تعدیل، صورتجلسات و لایحه تاخیرات و...، را هم یک مهندس کنترل پروژه ارائه دهد؟ یعنی موارد مذکور جزو وظایف مسئول کنترل پروژه میباشد؟
فایل آموزشی ای وجود دارد تا در اختیارم بگذارید که با آن بتوانم فراگیری این مهارت ها را شروع کنم؟

پاسخ سوال

- یک بخش از آنالیز تاخیرات و تدوین لایحه تاخیرات، تجربه و یک بخش دانش است.

- موضوعی که در بسیاری از پروژه ها در داخل ایران به عنوان لایحه تاخیرات مطرح شده به شکل صحیحی انجام نگردیده و توسط بسیاری از دادگاههای دنیا رد میگردد.

- روشی که به عنوان impacted as planned یا روش مقایسه برنامه "چون ساخت" با بیسلاین استفاده میگیرد نیز در اکثر دادگاه های دنیا رد میشود. ولی در ایران به عنوان رایجترین روش استفاده میگردند! این موضوع به این دلیل است که دانش کافی وجود ندارد. 

- روش های آنالیز تاخیرات از سال ۱۹۸۰ مطرح شده و در پروژه ها جاری شده اند. برای بحث برآورد زمانی و مالی تاخیرات، روش های متعددی وجود دارد که در پروتکل های مختلفی از جمله SCL و دستورالعمل AACE و... مطرح شده است.

- شاید کمتر کسی در ایران دانش کافی از نحوه تحلیل تاخیرات همزمان یا concurrent delay داشته باشد، ولی برای همه این ها قاعده و قانون وجود دارد.

- این ها در دادگاه های دنیا مطرح است و لزوما تجربی نیست. این موارد تجربی نیست. 

- تجربه یک جاهایی سعی و خطاست و در بسیاری از موارد لزوما درست نیست. مثل مباحث مالی کشور که نمیدانیم job cost ledger و equipment ledger چیست و در پیاده سازی BIM دچار مشکل خواهیم شد. ساختارهای این نرم افزارها بر اساس این مبنای علمی چیدمان شده اند.

- برای بحث زمانبندی هم باید بدانیم lag چطور ایجاد میشود؟ چرا lag منفی بد است؟ چرا lead بد میباشد؟ چرا اساسا برنامه نباید تا حد ممکن lag داشته باشد؟ چرا ممکن است یک فعالیت با شناوری منفی باشد اما روی مسیر بحرانی قرار نگیرد؟ چرا امکان دارد فعالیتی شناوری مثبت داشته باشد اما روی مسیر بحرانی هم باشد؟ مدیریت ذخیره احتیاطی contingency برنامه به چه نحوی مدلسازی میشود؟ چه داکیومنت هایی برای مشخصات فنی برنامه زمانبندی باید تهیه شود و در قرارداد ذکر شود تا از کلیم (ادعا و اختلاف) جلوگیری کند؟ منظور از آنالیز ساخت پذیری برنامه زمانبندی دقیقا چیست؟ شرکت Arcadis برای همه این ها داکیومنت دارد که شاید علنی منتشر نشده باشد. خیلی موضوعات هست که تا فرآیند علمی پیدا نکند هر چقدر هم تجربی باشد باز هم بهینه نیست و نتیجه اش شرایط موجود میشود. برای تمامی این موارد در موسسه به شکل ساختاریافته ای دوره های مشخصی تدوین شده است (نقشه راه).