پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخهای دسته ی خدمات آموزش

  • دلیل محدود بودن ظرفیت ثبت نام دوره ها

    دلیل محدود بودن ظرفیت ثبت نام در موسسه چیست؟

    نمایش پاسخ
  • زمان شروع ثبت نامها
  • منابع فارسی مدیریت ساخت
  • زمینه همکاری شرکت های نرم افزاری با موسسه ساخت CII
  • پادکست و TV موسسه
  • فرق بلاگ با منابع کاربردی در سایت