پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخهای دسته ی مدیریت مالی و هزینه

 • ایرادات فهرست بها

  فهرست بهای جدیدی با عنوان فهرست بهای فضای سبز و منظر تدوین شده و در مرحله ویرایش نهایی قرار دارد؛ بنده عضوی از کمیته فنی تدوین کننده هستم و اگر ممکن هست نظر و پیشنهاد خودتان را درباره موضوع زیر مطرح کنید:
  - با توجه به اینکه رویه سازمان مدیریت در تمامی فهارست بها یکسان است؛ در ارتباط با فهارست بها چه چیزی را به عنوان کمبود مشاهده می کنید که اگر اضافه شود و یا تغییر کند می تواند کمک کننده و یا تقویت کننده و مناسب تر باشد. هدف عدم تکرار کاستی های موجود در فهرست بهای جدید می باشد.

  نمایش پاسخ
 • هزینه فرصت (Opportunity Cost) در انتخاب پرتفولیو
 • دوره مدیریت مالی و ارتباط آن با مدیریت ارزش کسب شده (EVM)
 • دیتابیس های مورد نیاز برای پروژه تحقیقاتی در مورد مالی و هزینه
 • شبکه جریان نقدینگی (Cash flow)
 • اهمیت مدیریت مالی و تدوین جریان نقدینگی
 • تفاوت ارزیابی اقتصادی پروژه با اقتصادی مهندسی
 • پیش نیاز دوره مدیریت مالی
 • چشم انداز و ضرورت شرکت در دوره مالی