متن سوال

در خصوص مدیریت ارزش کسب شده (EVM) میشود اطلاعات کاربردی در اینترنت پیدا کرد ولی درباره کش فلو (شبکه جریان نقدینگی) مورد خاصی پیدا نکردم. امکان دارد راهنمایی کنید؟

پاسخ سوال
- شبکه جریان نقدینگی جدای از مدیریت مالی، حسابداری و هزینه پروژه نیست.
- شما باید ابتدا ساختار کدگذاری هزینه، دفتر کل هزینه پروژه (job cost ledger)، دفتر کل ماشین آلات (equipment ledger) و تفکیک هزینه ها را بر اساس سیستم material و labor و equipment و subcontractor و project overhead و general overhead یاد بگیرید.
- لازم است که بدانید نحوه تخصیص بالاسریها باید به چه صورتی انجام شود.
- باید بدانید شبکه جریان نقدینگی سازمان و پروژه با هم متفاوت است و کدام سربار به کدام شبکه جریان تخصیص پیدا میکند.
- همچنین باید بدانید ما یک cost داریم، یک payment داریم، یک value داریم و یک receipt داریم. اینها در مدلسازی مهم است.
- لازم است  بدانید یک cash flow قبل payment دارید و یک cash flow بعد از آن.
- اینها برای مدلسازی تامین مالی و محاسبه کمبود نقدینگی بسیار مهم است.
- همچنین باید بدانید شبکه جریان نقدینگی سازمان دربرگیرنده خیلی از پارامترهاست که در شبکه جریان نقدینگی پروژه نباید بیاید.
- این مبانی وجود دارد ولی بعید میدانیم به فارسی موجود باشد و ما در دوره مدیریت مالی این مبانی را به صورت مفصل آموزش میدهیم.