متن سوال

توضیحاتی از ضرورت مدیریت هزینه فرصت در انتخاب پرتفولیوی پروژه میدهید؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- تنها هزینه فرصت (Opportunity cost) معیار انتخاب در پرتفولیوی پروژه ها نبوده و موارد متعدد دیگری چون IRR و ERR و NPV و B/C و ... مهم هستند.

- نوع پروژه (دولتی و خصوصی) هم در تعیین شاخصها مهم هستند.

- مواردی که در مقاله ارسالی بررسی شد بخشی از این موارد بوده و تنها به مدلسازی هزینه فرصت و شبکه جریان نقدینگی برای بهینه سازی در مدل ریاضی پرداخته است. 

- مدلهای ریاضی نسبت به مدلهای Metaheuristic دقت بالاتر و البته انعطاف پذیری پایین تری دارند.

- در دوره ارزیابی اقتصادی پروژه ما از نگاه اجرایی به آموزش مبانی و البته مدلسازیها در اکسل میپردازیم.