متن سوال

تفاوت ارزیابی اقتصادی پروژه با اقتصاد مهندسی (بررسی پروژه با توجه به نرخ بازگشت سرمایه، تحلیل حساسیت، عدم قطعیت ها، استهلاک و جداول آن کامفار و....) در چیست و کدامیک مدل دقیق تری می باشد.

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی: 
- در بحث اقتصادی، اقتصاد مهندسی شاکله بحث ارزیابی اقتصادی پروژه را تشکیل میدهد

- ولی داخل پروژه ها است که تفاوت ایجاد میشود، مثلا پروژه سدسازی کاملا بحثسش با پروژه صنعتی جدا است. 

- یا به طور مثال تمایز زیادی در مفاهیم و تبدیل شاخص ها در پروژه های دولتی ساخت نسبت به ساختارهای عمومی اقتصادی وجود دارد. 

- اما مفاهیم اصلی تغییری نمیکند، تنها جنس نگاه به مسئله متفاوت میشود و به همین دلیل جنس ارزیابی را از نوع پروژه با جنس نگاه تولیدی متمایز میکند.

- به همین دلیل تاکید ما این است که برای حضور در دوره ارزیابی اقتصادی پروژه، باید دوره مدیریت مالی پروژه را گذرانده باشید.