متن سوال

بنده چند وقت پیش یک سوال در رابطه یک مشکل در تحلیل به روش IAP خدمت شما مطرح کردم وپیشنهاد شما اضافه کردن تکه هایی به برنامه زمانبندی مطابق با Procedure مهندسی بود (من به تعداد هر نسخه یا Revision یک فعالیت با مدت زمانی که در Procedure مهندسی تعریف شده اضافه کردم) سوالم این است که اگه بخاطر این اضافه کردن فعالیت به مدت زمان برنامه مبنا اضافه شود مشکلی ندارد؟ و اینکه باید برای آپدیت کردن برنامه مبنا، برنامه هدف جدید را بروزرسانی کنیم؟

 

پاسخ سوال