متن سوال

نظر شما در مورد ادعایی مبنی بر اینکه برنامه با بیشتر از  ۸۰۰  فعالیت کارآمد نیست و امکان برنامه ریزی وجود ندارد چیست؟ (از فرمایشات یکی از اساتید دانشگاه شریف تحصیل کرده آمریکا)

پاسخ سوال

- در ارتباط با تعداد فعالیت، ای کاش این استاد عزیز باشند تا بیشتر با ایشون مباحثه نماییم. در حال حاضر ما پروژه های بسیاری را میتوانیم به ایشان نشان دهیم (حتی در امریکا) که تا سطح 10 هزار و 20 هزار و... فعالیت دارند.

- درست است که مدیریتش سخت میشود اما اگر پروژه ای ابعاد بزرگی داشته باشد کم کردن فعالیت میتواند شما را  از حیث انالیز تاخیرات و کلیم ها دچار مشکل نماید.

- برخی از این تفکرات به دلیل عدم درک یکپارچگی بین مبانی برنامه، ادعا، تاخیرات، مبانی حقوقی و هزینه ای است که این باعث میشود بسیاری از عزیزان در محیط خلاء فکر نمایند. 

- درست است که وقتی پروژه مشارکتی باشد، شاید این موضوع اهمیت نداشته باشد (البته شاید)، اما این موضوع شدیدا وابسته به روش اجرا و تحویل پروژه و میزان اختلافات احتمالی است.

- ما به شخصه جایی که تضاد منافع وجود داشته باشد، مثلا روش سه عاملی (DBB)، اصلا موافق این موضوع که برنامه به شکل کلی تدوین گردید نیستیم.

- در این زمان شما در بخش مدلسازی FRAGNET ها در تاخیرات عملا گرفتار میشوید.