متن سوال

من دانشجوی کارشناسی صنایع هستم و به مبانی و نرم افزار های مدیریت پروژه مسلط میباشم. برای آشنایی بیشتر با محیط کار، فوت وفن های کار و کسب تجربه، به دنبال کارآموزی در بخش مدیریت پروژه هستم. من را در این زمینه راهنمایی میفرمایید؟

 

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- قبل از شروع کارآموزی حتما باید مبانی مدیریت پروژه را به خوبی فرا گیرید.

- مبانی مدیریت پروژه صرفا چند نرم افزار و دوره نبوده و شامل مبانی وسیعی در زمینه برنامه ریزی پروژه، مدیریت مالی، حسابداری و هزینه، نرم افزارهای MSP و P6، ارزیابی اقتصادی پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت اسناد و مدارک، آنالیز تاخیرات و ... بوده که تمامی این موارد میتوانند به صورت ساختار یافته با مدیریت ادعا و مبانی حقوقی ارتباط بسیار زیادی داشته باشند. 

- این موارد چیزی نیست که صرفا با تجربه فرا گرفته شود و توصیه میشود ابتدا به یادگیری آنها پرداخته و سپس فرآیند کاری خود را با قدرت آغاز نمایید.