متن سوال

داشتن مدرک PMP به ما در این راه کمک بیشتری میکند یا گذراندن دوره های موسسه ACEMI؟

پاسخ سوال
چکیده پاسخ صوتی:

- داشتن مدرک باعث میشود که رزومه شما قویتر و بهتر باشد، اما در کنارش بخش مهمتر از رزومه، تخصص شماست. 

- اگر وارد مصاحبه تخصصی شوید و سوالات چالشی و تخصصی مربوط به پروژه و مسائل آن بپرسند باید توانایی این را داشته باشید تا بصورت تخصصی و حرفه ای پاسخ دهید.

- حتما این مقاله را در سایت موسسه بخوانید. 

- در دوره های موسسه تمام دروس در برگیرنده سوالات تخصصی و چالشی و حل مسئله در پروژه ها میباشد تا در کنار مدرک تخصص هم پیدا کنید.