متن سوال

مباحث ارایه شده در دوره های موسسه ACEMI بیشتر دید پیمانکاری و مشاوره ای دارد یا کارفرمایی؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- مدیریت ساخت تعریف خاص خودش را دارد.

- برای پاسخ به این سوال باید هویت مدیر ساخت را بشناسیم. مدیر ساخت یا همان CM مدیر پروژه های صنعت ساخت است که در روشهای اجرای مختلف (Project Delivery Systems) میتونه به عنوان عامل کارفرما، مشاور، پیمانکار فعالیت نماید. پس تمرکز ما بر روی چیست؟ مدیر ساخت یا همان CM!

- یک مدیر ساخت میتواند از مرحله قبل از طراحی (Pre-Design) تا مرحله پس از ساخت (Post-Construction) اقدام به ارائه خدمات در تیمهای مختلف کارفرمایی و پیمانکاری و مشاور نماید. 

- مدیر ساخت یک عاملی است که بر اساس روشهای اجرای پروژه جایگاهش تغییر یافته، اما محدوده دانشی او عوض نمیگردد.