متن سوال

کدام انجمن و مدرک مدیریت پروژه از همه بهتر است؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- در گروه پرسش و پاسخ تلگرامی موسسه، لیست و وظایف انجمن هایی که بر مدیریت ساخت پروژه در دنیا فعالیت میکنند قرار داده ایم (درباره برخی از این انجمها از اینجا بخوانید).

- نمیتوان گفت کدامیک از این انجمن ها عملکرد بهتری از سایرین دارد؛ شاید عده ای از لحاظ نتورکینگ و بیزینس پلن بهتر عمل کرده باشند ولی تعداد بسیار دیگری نیز وجود دارند که در حوزه های دیگر قویتر هستند.

- اگر هر کدام از این انجمن ها داکیومنت مفیدی برای شما دارند از آن استفاده کنید؛ اما وسیله تبلیغ آنها نشوید که کدامیک بهتر هستند.

- در مصاحبه های استخدامی تخصصی، دانش شما میتواند به شما در پاسخ به سوالات چالشی کمک کند نه صرفا داشتن مدرک (این مقاله را از اینجا بخوانید).

- در قدم اول دانش بسیار مهم است و مدرک در پس دانش میایند. پس دانش مهم تر است نه اینکه مدرک شما از کدام انجمن باشد.