متن سوال

 آیا ممکن است درباره ساختار دوره اصولی ناب (Lean) در مدیریت پروژه بیشتر توضیح دهید؟ 

پاسخ سوال

مبانی Lean project management نقش بسیار مهمی در آینده مدیریت پروژه خواهند داشت. تفکر Lean حتی در زندگی شخصی نیز مهم میباشد و این تکنیک ها بعضا آنقدر کاربردی هستند، که وقتی به فرهنگ تبدیل شوند، بازدهی کار و زندگی را نیز افزایش میدهند. این دوره در کشورمان، برای اولین بار توسط موسسه ACEMI به شکلی کاربردی و در 50 ساعت تدوین شده و از دو بخش اصلی تشکیل شده است: ابتدا تمامی مبانی و مفاهیم Lean را با مثال های مختلف مرور خواهیم نمود تا پس از تسلط بر روی این تکنیک ها، وارد پروژه و چرخه حیات آن شده و نحوه پیاده سازی این تکنیک ها و جایگاه آنها در پروژه را همراه با Case study  Case studyهای مختلف بررسی کنیم. در دوره اصول ناب شاکله ذهنی شما در بسیاری از موارد تغییر خواهد کرد. اینکه چگونه برای اولین بار روش ناب شرکت تویوتا در سال 1980 ذهنیت ها را تغییر داد و تویوتا با همین اصول توانست با فورد و جنرال موتورز، تنها با سیستم مدیریت متفاوت رقابت کند، یک بحث است؛ و بحث دیگر این میباشد که چطور این مبانی وارد صنعت ساخت شده اند، یک بحث دیگر است. نمیشود به BIM فکر کنید و درباره Lean دانش نداشته باشید.