متن سوال

تا زمان برگزاری دوره PMO چه آموزش ها و مباحثی مفید است؟ علاوه بر این، بنده دوره PMBOK را گذرانده ام و تا حدودی با مفاهیم آشنا هستم، اما این اولین تجربه پیاده سازی برای من است. ضمن اینکه در دوره PMBOK راجع به دفتر مدیریت پروژه خیلی بحث نشده است.

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- برای پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) باید ابتدا محدوده های مرتبط را فرا بگیرید.

- اینگونه نیست که صرفا بتوانید با یادگیری PMBOK اقدام به پیاده سازی این دفتر نمایید و ابتدا باید محدوده های دانشی مثل مدیریت هزینه، مدیریت قرارداد، مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی و ... را فرا بگیرید. یکی از مهمترین ضعفهای PMBOK نپرداختن به حوزه های مهم صنعت ساخت مثل مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و پایداری (Sustainability) و ... است که در دوره دفتر مدیریت پروژه (PMO) موسسه این موضوعات کاملا مرتفع شده است.