متن سوال

تکمیل فرآیند آموزش و نقشه راه تدوین شده در موسسه ACEMI چقدر زمان میبرد؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- در داخل پرسش و پاسخها در دسته نقشه راه، سوالات زیاد و مرتبطی است که پیشنهاد میکنیم ابتدا آنها را مطالعه نمایید. 

- بحث آموزش انتهایی ندارد و به صرف اینکه وارد دوره ای شوید و مدرک دریافت کنید، برای ورود به دنیای کار کفایت نمیکند.

- دوره های موسسه کاملا جامع و کاربردی و بر اساس جدیدترین مبانی در دنیا تدوین شده تا شما را آماده ورود به بازار کار نماید.

- این دوره ها از سطح های مهارت نرم، مهارت سخت، مهارت نرم، منتورینگ و مشاوران تدوین شده که شما با توجه به اینکه قصد دارید در چه سطحی و چه حوزه ای فعالیت کنید انتخاب میکنید.

- برنامه موسسه آنست که این مسیر را تا سال 1404 تکمیل نماید.