متن سوال

فردی که تجربه کار در پروژهای عمرانی داشته باشد (مثلا انبار دار یا سرپرست کارگاه) آیا وقتی به حیطه مدیریت پروژه ورود میکند، با توجه به تجربه اش موفق تر خواهد بود، یا برعکس، آن تجربه یا ساختار ذهنی که پیدا کرده است مانعی برای رشد او خواهد شد؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- بحث علاقه به یادگیری لزوما با تجربه ارتباطی ندارد. ممکن است فردی با تجربه بسیار بالا بیشتر حتی از فردی بدون تجربه مشتاقتر به یادگیری باشد.

- اگر تجربه در محیط کار زیاد شود این به معنای آن نیست که دیگر نیازی به کسب تجربه وجود ندارد.

- شخصی که تجربه دارد و در کنار آن این الگوی فرهنگی علاقه به یادگیری را دارد، طبیعتا نسبت به افراد مبتدی در آن حیطه رشد بیشتری را تجربه میکند.

- البته که نه تجربه تنها کمک کننده بوده و نه دانش تنها، این دو در کنار یکدیگر کامل میگردند.