متن سوال

کدام مدرک مدیریت پروژه بهتر است؟ با کدام مدرک حرفه ای تر میشویم؟

پاسخ سوال

خلاصه پاسخ صوتی:
- داشتن مدرک به معنای متخصص بودن نیست (این مقاله را از اینجا بخوانید).

- حرفه ای شدن یعنی در زمینه های مختلف دانشی تخصص یافته و بتوانیم مشکلی را حل نماییم. 

- چه بسیار افرادی هستند که مدارک زیادی داشته اما از حل یک مشکل عاجز هستند. 

- برای حرفه ای شدن باید مسیر مدون و مشخصی را طی نمایید که در موسسه ACEMI به صورت یک نقشه راه تدوین شده است. 

- مدارک مدیریت پروژه تمامی نداشته و این مسیر میتواند باعث سردرگمی بیشتری نیز شود.