پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخها

 • الزامات پیش از ورود به بازار کار در زمینه مدیریت پروژه

  من دانشجوی کارشناسی صنایع هستم و به مبانی و نرم افزار های مدیریت پروژه مسلط میباشم. برای آشنایی بیشتر با محیط کار، فوت وفن های کار و کسب تجربه، به دنبال کارآموزی در بخش مدیریت پروژه هستم. من را در این زمینه راهنمایی میفرمایید؟
   

  نمایش پاسخ
 • ارتباط دوره مالی با دوره BIM
 • هزینه فرصت (Opportunity Cost) در انتخاب پرتفولیو
 • تقسیم بندی محتوا برای اهداف پیمانکاری، کارفرمایی و مشاوره ای در موسسه ACEMI
 • نیاز پروژه ها به استاندارد های PMBOK و دیگر استانداردها
 • دوره مدیریت مالی و ارتباط آن با مدیریت ارزش کسب شده (EVM)
 • منابع فارسی مدیریت ساخت
 • انطباق پذیری راهنمای PMBOK با پروژه های ساخت
 • مدیریت منابع انسانی در پروژه های ساخت
 • طراحی ساختار مدیریت تغییر (Change Order) بر اساس PMBOK
 • مسیر متخصص شدن در مدیریت ساخت و پروژه
 • زمینه همکاری شرکت های نرم افزاری با موسسه ساخت CII
 • تفاوت مدیریت ساخت با مدیریت پروژه
 • دیتابیس های مورد نیاز برای پروژه تحقیقاتی در مورد مالی و هزینه
 • بازار کار مدیریت ساخت در کشور
 • آموزش مباحث برنامه ای و مدیریت هزینه
 • شرایط اصلاح برنامه مصوب
 • برنامه ریزی مجدد یا جبرانی به صرف تصحیح برنامه
 • لایحه تاخیرات با استفاده از تحلیل برنامه مصوب
 • گرفتن مدرک PMP برای اپلای