پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخها

 • مهندسی مالی یا مدیریت پروژه

  بنده ارشد مهندسی مالی قبول شدم و کارم کنترل پروژه است!
  اما اطلاعی ندارم مالی تا چه اندازه  به پروژه نزدیک است و آیا به عقیده شما  در مقطع ارشد شروع به تحصیل کنم یا خیر؟

  نمایش پاسخ
 • تدوین قرارداد کم ریسک از منظر ادعا (کلیم)
 • توضیح درباره محدوده خدمات مشاوره
 • تحلیل تاخیرات از نگاه کارفرما بدون برنامه زمانی یکپارچه
 • استانداردهای نرم افزارها در مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
 • پیشنیازی دوره ها در نقشه راه
 • تخصص یافتن در مدیریت ادعا و تاخیرات
 • تحلیل خسارات مالی تاخیرات در لایحه تاخیرات
 • مدیریت ریسک در پروژه های ساخت
 • اجایل در صنعت ساخت و احداث
 • تفاوت ارزیابی اقتصادی پروژه با اقتصادی مهندسی
 • تفاوت مدیریت پروژه و مدیریت تولید
 • مدیریت پروژه در صنعت ساخت و تولید
 • دوره های مورد نیاز برای رشته مدیریت ساخت و سازه
 • پیش نیاز دوره مدیریت مالی
 • دوره های موسسه از دید کدام عامل ارائه میشود؟
 • پیشنیاز دوره دفتر مدیریت پروژه (PMO)
 • دوره دفتر مدیریت پروژه (PMO)
 • چشم انداز و ضرورت شرکت در دوره مالی
 • ورود به بازار کار مدیریت پروژه برای افراد تازه کار