مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در پروژه‌های روگذرشهری ایران
بررسی ریسک ها و نحوه تامین مالی در قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی (PPP)
مدلی برای مدیریت ریسک پروژه های صنعت ساخت
مدلی برای مدیریت ریسک پروژه های صنعت ساخت

مدیریت ریسک یکی از مهمترین موضوعات در صنعت ساخت است. ریسک هایی که باعث شده‌اند تا صنعت ساخت به یکی از پر ریسکترین صنایع تبدیل شده و با نرخ شکست بالاتری همراه باشد. در این مقاله به بررسی مدلی دیگر از مدیریت ریسک میپردازیم. 


ادامه مطلب
ارائه فرآیند مدیریت ریسک برای پروژه های صنعت ساخت