مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی
ساختار استاندارد + نکات کلیدی برنامه‌ریزی پروژه توسط پیمانکاران در فاز قبل از اجرا/ساخت
ساختار استاندارد + نکات کلیدی برنامه‌ریزی پروژه توسط پیمانکاران در فاز قبل از اجرا/ساخت

پیمانکاری که ممکن است قبل از فاز ساخت/اجرا (Pre-Construction) وارد پروژه گردیده و خدماتی را به کارفرما ارائه نماید باید موارد مهمی را در نظر گیرد تا از خسارات احتمالی خود جلوگیری نماید. در این مقاله به ارائه ساختار استاندارد همراه با نکات کلیدی برای پیمانکاران پرداخته‌ایم.


ادامه مطلب
نقشه راه تبدیل شدن به متخصص برنامه‌ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه + دانلود سند AACE (نسخه 2022)
نقشه راه تبدیل شدن به متخصص برنامه‌ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه + دانلود سند AACE (نسخه 2022)

در این مقاله به بیان ساختار اصولی برنامه‌ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه از نگاه سند مهم AACE پرداخته و مهارت‌ها و دانشی را که باید یک متخصص برای رسیدن به مدرک PSP طی نماید، به صورت خلاصه بررسی نمودیم.


ادامه مطلب
مقایسه نرم افزارهای Primavera P6 و Microsoft Project
ایجاد ساختار شکست کار (WBS) و Timeline با استفاده از نرم افزار MindView
مقایسه نرم افزار پریماورا PPM و EPPM در مدیریت پروژه
مقایسه نرم افزار پریماورا PPM و EPPM در مدیریت پروژه

نرم‌افزار Primavera P6 EPPM نسبت به نرم‌افزار Primavera P6 PPM دارای یکسری از ویژگی‌ها و عملکردهای متفاوتی است که در این مقاله به مقایسه آن‌ها پرداخته‌ایم. ابزاری که تحت وب بوده و برای سازمان‌های بزرگ، هم از لحاظ مدیریت پروژه و هم حقوقی، حیاتی تلقی می‌گردد. 


ادامه مطلب
الزامات زمانبندی و تحلیل تاخیرات در شرایط عمومی قرارداد + فایل نمونه قراردادی
الزامات زمانبندی و تحلیل تاخیرات در شرایط عمومی قرارداد + فایل نمونه قراردادی

در این مقاله به تحلیل تفصیلی و جامع الزامات زمانبندی، تمدید زمانی (EOT)، خسارات مالی (Compensation and LD) و تحلیل تاخیرات در یک نمونه قرارداد بسیار عالی پرداخته‌ایم تا بتوانید در قراردادهای خود از آن بهره‌ گیرید.


ادامه مطلب
چارچوب پیشنهادی برنامه‌ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه برای پیمانکار
چارچوب پیشنهادی برنامه‌ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه برای پیمانکار

در این مقاله علاوه بر بررسی تفاوت برنامه‌ریزی (Project Planning)، زمانبندی (Project Scheduling) و کنترل پروژه (Project Control) به ارائه چارچوب پیشنهادی برای این سه پرداخته‌ایم تا در مقالات بعدی به تفصیل هر کدام بپردازیم.


ادامه مطلب
چکلیست مشخصات فنی برنامه زمانی در قرارداد (Schedule Specifications)
6 گام پیشنهادی از سوی انجمن پیمانکاران آمریکا (AGC) برای تدوین برنامه زمانی پیمانکاران
6 گام پیشنهادی از سوی انجمن پیمانکاران آمریکا (AGC) برای تدوین برنامه زمانی پیمانکاران

در این مقاله به فرآیند تدوین برنامه زمانبندی پیمانکاران از نگاه انجمن پیمانکاران آمریکا (AGC) پرداخته و فرآیند پیشنهادی آن را معرفی نمودیم. مرجعی که یکی از منابع اصلی آزمون مدرک انجمن AACE با نام PSP تلقی میگردد.


ادامه مطلب
روش برنامه زمانی مبنا در مقابل برنامه واقع (As-planned vs. As-built) در آنالیز تاخیرات
روش برنامه زمانی مبنا در مقابل برنامه واقع (As-planned vs. As-built) در آنالیز تاخیرات

یکی از روش‌های آنالیز تاخیرات که برای تدوین لایحه تاخیرات استفاده می‌شود، روش تحلیل برنامه زمانی مبنا در مقابل برنامه واقع (As-Planned vs. As-Built Analysis) است که خود میتواند به شیوه های مختلفی انجام شود. 


ادامه مطلب
بهینه سازی زمانبندی پروژه با وجود محدودیتهای مالی
کنترل پروژه با استفاده از تکنولوژی لیزر اسکن (Laser Scanning)
کنترل پروژه با استفاده از تکنولوژی لیزر اسکن (Laser Scanning)

از آنجا که کنترل پروژه یکی از اجزای اصلی در رسیدن به موفقیت پروژه هاست، وجود اطلاعات در لحظه و با دقت بالا از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از این تکنولوژیها که میتواند در کنترل پروژه بکارگرفته شود، تکنولوژی لیزر اسکن (Laser Scanning) است.


ادامه مطلب
بررسی انواع حالت های رایج در منحنی S-Curve
بررسی برنامه های Reschedule و Replan و Catchup Plan در ادبیات قراردادی و حقوقی پروژه