وظایف و مسئولیتهای مدیر ساخت چیست؟ (شناسایی روند انتظارات مشاوران، پیمانکاران، کارفرمایان، اساتید و مدیران ساخت از این وظایف)

نوع منبع: مقاله
نویسندگان: Arditi, Alavipour and The Committee on Management Practices in Construction (ASCE Construction Institute)
چکیده

این تحقیق با همکاری پروفسور Arditi و کمیته مدیریتی صنعت ساخت (بخش مدیریت ساخت انجمن ASCE و انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA)) در دانشگاه Illinois Tech آمریکا انجام شده است. مدت زیادیست که سعی میکنم تا بر این موضوع تاکید نمایم که مدیریت پروژه های ساخت با مدیریت پروژه سایر صنایع تفاوتهایی دارد و تکیه تنها بر مفاهیم عمومی مدیریت پروژه نمیتواند منجر به نتیجه بهینه برای مدیریت پروژه های صنعت ساخت گردد. به همین منظور باید اشاره نمود که بحث مدیریت ساخت از سال 1960 در کشور آمریکا به صورت رسمی مطرح شد و در سال 1972 انجمنهای مختلف در این کشور از جمله انجمن معماران (AIA)، پیمانکاران (AGC) و بخش مدیریتی انجمن مهندسان عمران (MPIC) شروع به فرآیندسازی و تدوین فرمهای قراردادی برای مدیریت ساخت و مدیر ساخت نمودند. روندی که در نهایت باعث تاسیس انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) در سال 1982 گردید. انجمنی که اولین استاندارد عملی خود را در سال 1986 برای مدیریت صنعت ساخت منتشر نمود. این انجمن با هدف تدوین فرایند مدیریت ساخت، تدوین خدمات مدیر ساخت، هویت بخشی به مدیر ساخت در پروژه ها، تایید صلاحیت مدیران ساخت و تدوین استانداردهای مدیریتی مختص این صنعت تاسیس شد و تا کنون با همکاری بخش مدیریتی انجمن مهندسان عمران آمریکا در بخش صنعت ساخت کارهای فراوانی نیز انجام داده است. نکته ای که شاید در کشورمان ملموس نباشد آنست که مدیر ساخت تنها مدیر فاز اجرا و ساخت در پروژه نبوده و در واقع وظایفش در موارد متعددی قبل از شروع پروژه ها میتواند آغاز شده و حتی در فاز بهره برداری نیز ادامه یابد. وظایفی در زمینه مدیریت پروژه، مدیریت بودجه و هزینه، مدیریت زمان و برنامه زمانبندی، مدیریت کیفیت، مدیریت قرارداد، مدیریت طرح و برنامه، مدیریت پایداری، مدیریت ریسک، مدیریت ارزش، مدیریت منابع، مدیریت اطلاعات، مدیریت بیم (BIM) و مدیریت تصمیم گیری. البته وظایف اصلی مدیر ساخت به دسته های کمتری تقسیم بندی میشود که همچنان در برخی از این موارد اختلافهایی بین مشاوران، طراحان، پیمانکاران، کارفرمایان، اساتید و مدیران ساخت وجود دارد. در این مطالعه که بودجه تحقیقاتی آن از سوی بخش مدیریتی انجمن مهندسان آمریکا (MPIC) و انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) تامین گردید، مطالعه ای که در سال 2006 انجام شده بود را با همکاری پروفسور Arditi تکمیل نموده و سعی کردیم نتایج کاملی را از انتظارات موجود از مدیر ساخت برای این پروژه ها را تحلیل نماییم. پیشنهاد میکنم این تحقیق را که از مجموع 2200 شرکت تراز اول در صنعت ساخت آمریکا انجام شده است مطالعه نمایید.


  • دانلود نسخه کامل:
  • نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.
    برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.