دلایل بروز دعاوی پیمانکاران در قراردادهای بین المللی طرح و ساخت (EPC/DB)

نوع منبع: مقاله
نویسندگان: Shen, Tang, Yu, Duffield, Hui, Wei, and Fang - نویسنده چکیده: دکتر سید محمدرضا علوی پور
چکیده

قراردادهای طرح و ساخت سالهاست که رشد زیادی در بین روشهای اجرای پروژه داشته و کارفرمایان زیادی هستند که ترجیح میدهند از این روش اجرا در پروژه هایشان استفاده نمایند. اگرچه روش طرح و ساخت نسبت به بسیاری از روشهای دیگر از جمله روش طرح، مناقصه و ساخت (DBB) برتریهایی در زمینه های هزینه و زمان دارد، اما میتواند با ریسکهای بیشتری نسبت به روشهای دیگر مواجه باشد. این موضوع باعث شده است تا عموما روش طرح و ساخت در مقایسه با بسیاری از روشها، با دعاوی بیشتری مواجه بوده و نیاز به مدیریت ادعاء دقیقتری داشته باشد. این موضوع بدان جهت است که به طور کلی در قراردادهای طرح و ساخت، قرارداد بر اساس طراحیهای ابتدایی و conceptual امضاء شده و این موضوع باعث میشود بسیاری از الزامات کارفرما در مرحله عقد قرارداد به صورت شفاف تعیین نگردند. طبیعتا این موضوع باعث ایجاد تغییرات و change order های بیشتری در طول پروژه گردیده، که احتمالا باعث وقوع دعاوی خواهد شد. حال اگر به این موارد ریسکهای خارجی که میتوانند برای پروژه های بین المللی و با توجه به شرایط سیاسی بوجود آیند را اضافه نماییم، شرایط نامناسبتری را تجربه خواهیم نمود. موضوعی که باعث بروز دعاوی بین المللی زیادی گردیده است. البته باید به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از منابع این موضوع را بیان نموده اند که مدیریت یکپارچه ای که در قراردادهای طرح و ساخت و به علت همکاری طراحان و پیمانکاران و تامین کنندگان ایجاد میشود، میتواند باعث کاهش خطاها و مشکلات ارتباطی گردد. موضوعی که در نهایت باعث کاهش دعاوی ناشی از خطاها و مشکلات ارتباطی خواهد شد. پس در واقع، قراردادهای طرح و ساخت از یک منظر باعث افزایش دعاوی و از منظری دیگر باعث کاهش ادعاءها میگردند. برای همین امر است که این نیاز وجود دارد تا مطالعات بیشتری بر روی دعاوی قراردادهای طرح و ساخت و روشهای مدیریت آن صورت گیرد. از همین رو، Shen و همکارانش در سال 2017 مطالعه ای را انجام داده اند تا بتوانند دلایل بروز دعاوی پیمانکاران را در قراردادهای طرح و ساخت بین المللی مدلسازی نموده و به صورت تجربی مطالعه نمایند. این مطالعه سعی کرده است بین محدوده های دانش قرارداد، مدیریت ریسک، رفتار سازمانی و روش اجرای طرح و ساخت در قراردادهای بین المللی ارتباط برقرار کرده و با استفاده از مدلسازی صورت گرفته، دلایل اصلی که باعث بروز این دعاوی در قراردادهای طرح و ساخت میشوند را بیابد. توصیه میکنم این مقاله خوب را از لینک زیر مطالعه بفرمایید.


  • دانلود نسخه کامل:
  • نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.
    برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.