متن سوال

یک سوال کلی دارم در خصوص چرخه حیات BIM
چرخه حیات BIM در مقام قیاس و انطباق با چرخه حیات پروژه چگونه است؟
الف- آیا شروع هردو همزمان است؟ و یا با تقدم یکی و تاخر دیگری همراه است؟ در این صورت این تفاوت نسبت به یکدیگر چگونه خواهد بود؟
ب- پاسخ سوالات فوق هرچه باشد به لحاظ زمان های پایان به چه صورت است؟

قطعا وابسته به نوع پروژه و ویژگی های آن شرایط، قیاس متفاوت خواهد بود. اما از منظر کلی این موضوع را چگونه میتوان توضیح داد؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- برای پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) نیاز است، فعالیتمان از مرحله قبل از طراحی شروع گردد و این یکی از رویکردهایی است که انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) برای تمامی موارد مدیریت هزینه، زمان، کیفیت و ... ارائه نموده است. 

- در واقع  با این رویکرد نه فقط در BIM، بلکه در انواع ساختار ها با آن مواجه هستیم. یعنی چرخه حیات BIM باید با چرخه حیات پروژه های ساخت و صرف نظر از نوع پروژه و ساختار و متودولوژِی هایی که وجود دارد منطبق گردد.

- معمولا در مرحله قبل از طراحی به جهت پیاده سازی BIM، مدیرساختنقشه اجرائی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BEP) را تدوین میکند و سپس برنامه مدیریت پروژه (PMP) خود را به روزرسانی مینماید. 

- هدف از پیاده سازی BIM آنست که بتوان از آن در بخش های مهمی همانند: مدیریت ادعا، هزینه، زمان و ... استفاده کرد. از این رو ارتباط بین تمامی حوزه ها با BIM باید مشخص شود و هدف اصلی از پیاده سازی BIM در مرحله قبل از طراحی ایجاد ارتباط مناسب و ساختار یکپارچه است. در نتیجه، شروع پیاده سازی و برنامه ریزی این موارد میتواند به طور همزمان آغاز گردد و از مرحله ای که فعالیت خود را برای برنامه مدیریت پروژه آغاز میکنید برای BIM نیز طراحی و ساختار سازی آن توسط مدیر ساخت در مرحله قبل از طراحی آغاز گردد.

- از لحاظ اصول و استاندارد، BIM میتواند باعث ایجاد روش اجرا و تحویل متفاوتی شود که این تفاوت را میتوان در تفکر ناب (Lean) مشاهده نمود. ارتباط بین BIM و lean از آن جایی آغاز میگردد که lean باعث تغییر ساختار اجرای پروژه ها شده و مارا مجبور میکند که دید خود را نسبت به پروژه ها، نگاهی متفاوت باشد.

- به طور کلی، به جهت پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز BIM، در مرحله قبل از طراحی فعالیت ما برای BIM نیز آغاز میگردد. هرچند BIM را میتوان در مراحل بعدی نیز پیاده سازی نمود، اما باید توجه داشت که اثربخشی و تاثیرگذاری مناسب خود را نخواهد داشت و انتظاری که از BIM داریم کاهش می یابد.

- در نقشه راه جامع موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور، محدوده دانشی جداگانه ای تحت عنوان مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) طراحی شده است که پیشنیاز همه آنها، دوره نقشه راهی به نام BIM در مدیریت و کنترل پروژه است. بعد از آنکه این مبانی پایه ای را فرا گرفتید، برای تکمیل دانش خود در زمینه  BIMدر مدیریت پروژه، باید دوره های برنامه ریزی پروژه و مدیریت مالی و هزینه پروژه  را فرا گرفته گرفته نحوه یکپارچه سازی این مبانی را به کمک نرم افزار های Navisworks و Synchro بیاموزید. سپس در دوره آموزش مدیریت BIM در پروژه و دوره استراتژی مدیریت BIM نحوه پیاده سازیBIM  از نگاه مدیریت پروژه را طی یک فرآیند کامل خواهید آموخت. جهت مشاهده دوره های آموزشی موسسه می توانید به بخش تقویم آموزشی مهندسی و مدیریت ساخت در سایت موسسهACEMI  مراجعه نمایید.
 

در بزرگترین و تخصصی‎‎‎‎‎‎‎ترین رویداد مدیریت ساخت کشور
منتظر دیدار شما هستیم!

در دومین سمپوزیوم بین‌المللی مدیریت ساخت (ICMS)، که حدود 1000 شرکت‌کننده از مهندسان، پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران، کارشناسان، مدیران، اساتید، مدرسان و مدیران عامل صنعت ساخت با هدف ایجاد بزرگ‌ترین اکوسیستم تخصصی در صنعت ساخت گرد هم می‌آیند، منتظر دیدار شما هستیم.

ارتباط با موسسه
info@dralavipour.com
ساعات کار

شنبه الی چهارشنبه: ۱۷-۹ و پنجشنبه ۱۲-۸