مدیر برنامه‌ریزی، مدیر BIM، مدیر ادعا یا مدیر قرارداد؛ کدام یک درآمد بیشتری دارد؟

مدیر برنامه‌ریزی، مدیر BIM، مدیر ادعا یا مدیر قرارداد؛ کدام یک درآمد بیشتری دارد؟

یکی از سوالات پرچالش میزان درآمد سمت‌های مختلف مدیریت پروژه در صنعت ساخت است. صنعتی که به لحاظ بزرگی، ریسک، هزینه، درآمد و حتی نرخ ورشکستگی از صنایع هم‌تراز خود فاصله زیادی داشته و همین موضوع باعث تفاوت‌های فراوانی برای متخصصان این صنعت گردیده است. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی 4 سمت شغلی پرطرفدار زیر پرداخته و به این مقایسه بپردازیم که کدام یک درآمد بیشتری دارد.
1. مدیر برنامه‌ریزی پروژه (Construction Project Planner)
2. مدیر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM Manager)
3. مدیر ادعا (Construction Claim Manager)
4. مدیر قرارداد (Contract Manager)

در ابتدا بهتر است نتیجه نظرسنجی از مخاطبان موسسه را مشاهده کنیم که در شکل 1 قرار داده شده است. در این نظرسنجی به باور عموم، مدیر ادعا در صدر قرار گرفته و مدیر قرارداد، مدیر برنامه‌ریزی و مدیر BIM در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 

شکل 1. نتیجه نظرسنجی از متخصصان مدیریت پروژه

حال قصد داریم به بررسی این موارد از منظر اطلاعات واقعی بپردازیم. 

نکته مهم: اطلاعات استخراج شده بر اساس گزارشات سایت معتبر Glassdoor بوده که بر اساس آخرین به‌روزرسانی سال 2022 در کشور آمریکا ارائه گردیده است. ممکن است این اعداد و محدوده‌های اعلامی در سایت‌ها و کشورهای مختلف متفاوت باشد. 

1. مدیر برنامه‌ریزی پروژه (Construction Project Planner)

بر اساس شکل 2، میانگین حقوق متخصص برنامه‌ریزی پروژه در آمریکا حدود 84 هزار دلار به صورت سالیانه بوده و این عدد تا سقف 125 هزار دلار نیز گزارش شده است. اگرچه سقف پرداختی مدیر برنامه‌ریزی پروژه، عدد 125 هزار دلار است، اما محتمل‌ترین عدد برای پرداخت، محدوده 69 الی 104 هزار دلاری است. 


شکل 2. میانگین و محدوده حقوق مدیر برنامه‌ریزی پروژه (Construction Project Planner)

چگونه می‌توان به سقف 125 هزار دلاری یا حتی بیشتر در زمینه مدیریت برنامه‌ریزی پروژه رسید؟ 

موضوعی که باید به یاد داشته باشید، ارتقای دانش و مهارت خود برای رسیدن به سقف 125 هزار دلاریست. شکل 3 به شما نشان می‌دهد که در صورت تمایل به دستیابی به رشد شغلی در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، باید از چه نقشه راهی پیروی کنید تا وارد محدوده‌هایی شوید که به صورت طبیعی متخصصان برنامه‌ریزی پروژه کمتر به آن ورود می‌کنند. تفاوت در پرداخت از تفاوت در دانش، مهارت و تخصص نشئت می‌گیرد. 

شکل 3. راهنمای مسیر شغلی متخصص برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

2. مدیر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM Manager)

بر اساس شکل 4، مدیر BIM آنچنان که باید از مزایا و حقوق بالایی برخوردار نیست. موضوعی که باعث شده BIM در بخش انتهایی این لیست قرار گرفته و اگرچه سقف پرداختی آن می‌تواند با پرداختی به مدیر برنامه‌ریزی یکسان باشد، اما می‌تواند کم‌ترین حقوق (54 هزار دلار) را در این لیست مورد بررسی دریافت نماید. اگرچه میانگین حقوق مدیر BIM حدود 81 هزار دلار گزارش شده، اما محتمل‌ترین عدد پرداختی چیزی در حدود 66 الی 102 هزار دلار است. 

شکل 4. میانگین و محدوده حقوق مدیر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM Manager)

چگونه می‌توان به سقف 125 هزار دلاری یا حتی بیشتر در زمینه مدیریت BIM رسید؟ 

در این بخش نیز باید به سراغ وجه تمایزی روید که مدیران BIM کمتر از آن برخوردار هستند. وجه تمایزی که بخصوص در بخش مدیریت پروژه و یکپارچه‌سازی آن با BIM وجود داشته، اما اغلب مدیران BIM از آن غافل هستند. نقشه راه شغلی BIM (شکل 5)، می‌تواند مسیر مشخصی را به شما برای ایجاد این وجه تمایز نشان دهد. 

شکل 5. راهنمای مسیر شغلی متخصص مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)

3. مدیر ادعا (Construction Claim Manager)

بر اساس شکل 6، مدیر ادعا در پروژه‌های صنعت ساخت دارای میانگین بالاتری نسبت به موارد قبلی است. سقف پرداختی این سمت شغلی می‌تواند حتی تا 131 هزار دلار نیز افزایش یافته و محدوده محتمل پرداختی برای این سمت، چیزی حدود 69 الی 107 هزار دلار گزارش شده است.  

شکل 6. میانگین و محدوده حقوق مدیر ادعا (Construction Claim Manager)

چگونه می‌توان به سقف 131 هزار دلاری یا حتی بیشتر در زمینه مدیریت ادعا رسید؟ 

فراموش نکنیم که مدیریت ادعا یکی از زیرمجموعه‌های مدیریت قرارداد است و اگر مسیر شغلی مشخصی را تا رسیدن به دروازه مدیریت قرارداد طی نمایید (شکل 8)، شرایط متفاوتی را به نسبت مدیران ادعای پروژه‌ای دارید که از دانش جامع و یکپارچه در این زمینه برخوردار نیستند. موضوعی که نیاز به دانش قراردادی، حقوقی و البته فنی دارد. 

4. مدیر قرارداد (Contract Manager)

بر اساس شکل 7، مدیر قرارداد تقریبا با اختلاف زیادی از سمت‌های دیگر این لیست، در صدر قرار دارد. مدیر قرارداد با میانگین حدود 91 هزار دلار تا سقف 146 هزار دلار که بعضا تا 300 هزار دلار نیز گزارش شده است، می‌تواند درآمد بالاتری را کسب نماید. حتی محتمل‌ترین محدوده حقوق مدیر قرارداد که عددی بین 72 الی 117 هزار دلار است نیز از تمامی سمت‌های شغلی قبلی بیشتر است. 

شکل 7. میانگین و محدوده حقوق مدیر قرارداد (Contract Manager)

چگونه می‌توان به سقف 146 هزار دلاری یا حتی بیشتر در زمینه مدیریت قرارداد رسید؟ 

مدیران قرارداد اغلب دارای محدوده دانشی کاملی در زمینه پروژه‌ها نبوده و عموما در یک بخش (عموما حقوقی و فنی) تمایز دارند. اما فراموش نکنیم که مدیریت قراردادهای پروژه ساخت یک بخش سوم و فنی دارد که مدیران قرارداد باید نسبت به آن شناخت کافی داشته باشند. در این مسیر انجمن ملی مدیریت قرارداد آمریکا (NCMA) راهنما و استاندارد جامعی برای مدیریت قرارداد تدوین کرده که مدیران قرارداد باید نسبت به آن دانش کافی داشته باشند. علاوه بر این موضوع، مدیران قرارداد باید از دانش فنی نیز برخوردار بوده و بر اساس سند مدیریت قراردادی که انجمن مدیریت ساخت آمریکا منتشر کرده است، ساختار صحیحی از لحاظ اجرایی برای مدیریت قرارداد پروژه‌های ساخت چیدمان نمایند. ساختاری که به شکلی کاملا استاندارد و یکپارچه برای مدیریت قرارداد وجود داشته تا بتوان بر اساس نقشه راه شغلی مدیر قرارداد، در صدر این لیست قرار گرفت (شکل 8).

شکل 8. راهنمای مسیر شغلی متخصص امور قراردادها 

5. مقایسه و نتیجه‌گیری

همان‌طور که در این مقاله مشاهده کردید، مدیر BIM بر خلاف باور عموم، در پایین‌ترین بخش این لیست قرار گرفته، در حالی که مدیر قرارداد در صدر قرار دارد. بر اساس این گزارش، میانگین حقوق این مشاغل از کم‌ترین تا بیشترین میزان حقوق به شکل زیر است:
1. مدیر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM Manager): میانگین 81 هزار دلار
2. مدیر برنامه‌ریزی پروژه (Construction Project Planner): میانگین 84 هزار دلار
3. مدیر ادعا (Construction Claim Manager): میانگین 85 هزار دلار
4. مدیر قرارداد (Contract Manager): میانگین 91 هزار دلار

اما نکته‌ای که باید دقت نمایید، سقف پرداختی این مشاغل بر اساس لیست زیر می‌تواند بسیار بالاتر باشد:
1. مدیر مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM Manager): 125 هزار دلار
2. مدیر برنامه‌ریزی پروژه (Construction Project Planner): 125 هزار دلار
3. مدیر ادعا (Construction Claim Manager): 131 هزار دلار
4. مدیر قرارداد (Contract Manager): 146 هزار دلار

کلام آخر و واقعیت آن است که سقف پرداختی به خود شما بستگی دارد. اگر یک فرد متمایز با سطح توان و تخصص متفاوت باشید، قطعا سازمان‌ها به جهت نیاز به شما مبالغ بیشتری را پرداخت خواهند کرد. دنیای سرمایه‌داری امروز باعث شده همه چیز بر اساس منفعت-هزینه تعریف گردیده و این موضوع به سطح تخصص ارتباط مستقیمی دارد. موضوعی که می‌توانید بر اساس راهنمای شغلی تدوین شده در موسسه ACEMI، با برنامه‌ای مشخص به سمت آن حرکت نمایید.


نظرات
 • علی اصغر خسروی لرگانی

  8 ماه پیش

  مبحثِ مدیریت قرارداد و حقوق ساخت و همچنین جایگاه ویژه ی متخصصان این حوزه در کنارِ صنعت ساخت که باعث تمایزِ ویژه ی مدیر قرارداد در ساختار اجرایی پروژه می‌شود.

  پاسخ
 • پشتیبان

  8 ماه پیش

  سپاس از همراهی شما

  پاسخ
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.

در بزرگترین و تخصصی‎‎‎‎‎‎‎ترین رویداد مدیریت ساخت کشور
منتظر دیدار شما هستیم!

در دومین سمپوزیوم بین‌المللی مدیریت ساخت (ICMS)، که حدود 1000 شرکت‌کننده از مهندسان، پیمانکاران، کارفرمایان، مشاوران، کارشناسان، مدیران، اساتید، مدرسان و مدیران عامل صنعت ساخت با هدف ایجاد بزرگ‌ترین اکوسیستم تخصصی در صنعت ساخت گرد هم می‌آیند، منتظر دیدار شما هستیم.

ارتباط با موسسه
info@dralavipour.com
ساعات کار

شنبه الی چهارشنبه: ۱۷-۹ و پنجشنبه ۱۲-۸