متن سوال

به طور معمول زمان تهیه لایحه تاخیرات چه زمانی میباشد؟ آیا متداول است که اواسط پروژه لایحه تاخیرات تهیه شود؟

پاسخ سوال

- آنالیز تاخیرات به دو بحث آینده نگر یا همان prospective و گذشته نگر یا همان retrospective تقسیم میشود.

- در طول پروژه زمانی که تاخیر اتفاق نیفتاده است هم ما با آنالیز تاخیرات به واسطه پیش بینی change order ها مواجه هستیم و در بسیاری از پروژه های بین المللی بزرگ برای اطلاع از اثر تاخیر توسط کارفرما تحلیلش لازم الاجرا است؛ و از پیمانکار درخواست میشود با هر دستور تغییری (Change order)، این تحلیل انجام شود. موضوعی که عموما با روشهای IAP و TIA مواجه است.

- اگر از تاخیر فاصله گرفته باشیم عملا با روش های گذشته نگر یا همان retrospective مواجه میشویم، ولی همچنان میتوانیم در طول پروژه باز هم آنالیز انجام دهیم و لایحه تاخیرات تنظیم نماییم. بدترین روش این است که تا انتهای پروژه صبر کنید، و بهترین روش هم این میباشد که در طول پروژه آنالیز کنید. این موضوع به نفع طرفین است زیرا کارفرما میتواند سریعتر از اثرات تاخیرات و نیاز به برنامه جبرانی (Catch up plan یا همان Recovery schedule) آکاه شود و دچار مشکلات حقوقی کمتری میشود. 

- این موضوعات را به شکلی مفصل در دوره آنالیز تاخیرات آموزش میدهیم.