متن سوال

نحوه تنظیم و نگارش انواع مختلف ادعا (کلیم) در کدام دوره آموزش داده میشود؟

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:

- افرادی که در دوره کلیم شرکت کرده اند این موضوع برای آنها آشکار شده است.

- دوره کلیم در سطح کارشناسی-اجرایی و ارشد-استراتژی تلفیق شده است و به همین دلیل پیاده سازی ساختار کلیم کاملا فرآیندی میباشد.

- در کلیم انواع دسته بندی ها وجود دارد که ما در این دوره سطح کارشناسی بر روی آنها تمرکز میکنیم. 

- در واقع باید در دوره های سطح کارشناسی فرآیند اجرایی را در همین سطح از نحوه تدوین کلیم تا مبانی پایه ای و قراردادی آموخته و سپس در دوره سطح مشاوران ادعا (کلیم) وارد حوزه تخصصی تری چون نحوه نگارش ادعا (کلیم) شویم.

- البته در دوره سطح کارشانسی مدیریت ادعا، قالب نگارشی ادعا (کلیم) بر اساس ساختار بین المللی و اینکه چطور باید تحلیل و نگارش را از سطوح کارشناسی تا مشاوران انجام داد، آموزش داده میشود.