متن سوال

آیا در دوره آنالیز تاخیرات موسسه ACEMI، نحوه تدوین و ارائه گزارشات تحلیلی را در لایحه تاخیرات فرا میگیریم؟

پاسخ سوال

درباره نحوه تدوین جداولی که باید در لایحه تهیه شوند، موارد زیادی را خواهیم گفت. جداولی که در هر روش پس از تحلیل ها و با استفاده از تکنیک های پنجره ای به شکلی حساب شده تدوین شده و میتوانند به شکل مناسبی جهت قانع کردن ارزیاب بکار گرفته شوند. در واقع شما این مبانی را فرا خواهید گرفت که ما چطور باید اسناد را طبقه بندی کنیم، شناسنامه تاخیرات را تدوین نماییم، چگونه اقدام به آماده سازی برنامه و انتخاب تکنیک ها نموده و پس از انجام تحلیل های منطقی و اصولی، چگونه باید گزارش تحلیلی انتهایی را تدوین نماییم. این موضوع برای کمی سازی مالی تاخیرات نیز به شکلی حرفه ای و استاندارد و به صورتی گام به گام ارائه خواهد شد. مبانی که به صورت کامل در دوره آنالیز تاخیرات (تدوین لایحه تاخیرات جامع) به آموزش آنها خواهیم پرداخت.