متن سوال

 آیا برای کمی سازی خسارات مالی تاخیرات، یادگیری فرمول های کمی سازی کفایت میکند، یا جزئیات بیشتری در این زمینه وجود دارد؟

پاسخ سوال

 فرمول های زیادی برای کمی سازی خسارات مالی تاخیرات، از جمله Eichleay و Hudson و Emden و ... وجود دارند که بعضا ایرادات جدی به آنها نیز گرفته میشود. مثلا فرمولی چون Eichleay صرف نظر از زمان قرارداد و نوع کار که در فرمول های اصلاح شده به آنها پرداخته شده است و بعضی مراجع در ایران هم به آن اشاره کرده اند، یکسری مشکلاتی دارند که  نشأت گرفته از ذات فرمول بود و حتی در حالت اصلاح شده نیز وجود دارد که باعث ادعاهای فراوانی میشوند. اشاره به این موارد نیازمند اطلاعات دقیق از جرئیات موارد مطرح شده درباره این فرمول ها در دادگاه های دنیا و دانش عمیقیست که صرفا با مطالعه دستورالعمل ها و پروتکل هایی مانند SCL حاصل نمیشود.