متن سوال

بحث تاخیرات همزمان (Concurrent Delays) در فیدیک (FIDIC) چگونه مورد حل و فصل قرار گرفته است؟

پاسخ سوال

همانطور که در گذشته مطرح کردیم، برای تحلیل تاخیرات همزمان (Concurrent Delays)، موارد مختلف حقوقی، در دو بخش Legal و Analytical وجود دارد و راه حل های فراوانی نیز ارائه شده است. بین این موارد شاید بتوان گفت کشورهای آمریکا و انگلستان پیشینه طولانی تری در بررسی این موارد داشته اند. البته FIDIC در این زمینه بطور مناسبی عمل نکرده است و تنها در نسخه کتاب قرمز فیدیک جدید سال 2017 به تاخیرات همزمان (Concurrent Delays) اشاره کوتاهی کرده و عملا دست مشاور را در این تصمیم باز گذاشته است. در دوره آنالیز تاخیرات موسسه، علاوه بر بررسی این موارد، تعاریف و آنالیز ها را از دو منظر حقوقی و کمی ارائه میکنیم و راهکار مناسبی برای آن ارائه خواهیم نمود.