متن سوال

آیا رویه های کمی‌سازی را در دوره مدیریت ادعا و اختلافات آموزش می‌دهید؟ 

پاسخ سوال

یکی از موارد بسیار مهم در مدیریت ادعا، بخش کمی سازی یا همان Quantification است. بخشی که با استفاده از روش های آنالیز تاخیرات کمی سازی میشود. این موضوع عموما در فاز ساخت و پس از ساخت اتفاق می افتد. این موارد و بحث های کمی سازی در دو بخش: زمانبندی و مالی وجود دارد که این موارد در دوره آنالیز تاخیرات (تدوین لایحه تاخیرات جامع) گفته خواهد شد و در دوره مدیریت ادعا آن ها را تکرار نمیکنیم. اما در دوره مدیریت ادعا یاد میگیرید که چگونه این موارد را در چه ساختاری و با چه شیوه ای ادعا نمایید. این یکی از مواردی است که تاکید داریم دوره آنالیز تاخیرات پیشنیاز دوره مدیریت ادعا است.