متن سوال

درباره بحث کلیم (مدیریت ادعا)، اگر رویدادی در آینده رخ بدهد یا حدس بزنیم قرار است رخ بدهد آیا باید early warning بدهیم؟ اگر ندهیم و آن اتفاق رخ بدهد آیا محق هستیم که کلیم کنیم و یا خیر؟

پاسخ سوال