متن سوال

برای پایان نامه ارشد مدیریت ساخت، حوزه های مدیریتی چه موضوعاتی را میتوانیم کار کنیم؟ اگر کد نویسی و برنامه نویسی تا به حال کار نکرده باشیم، آیا امکان کار کردن در حوزه مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) وجود دارد؟ و یک توضیح مختصر  راجع به پایان نامه ها در حوزه BIM بدهید.

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی: 
- از نظر ما تمام حوزه ها جا برای کار دارند.

- هر حوزه ای که قابل بهبود پیدا کردن باشد باید روی آن کار کرد. این موضوع به این معناست که کار مطالعاتی شما هم باید Contribution و هم Originality قابل قبولی داشته باشد. در این زمینه در دوره روش تحقیق به شکلی مفصل آموزشهایی ارائه گردیده است (مشاهده از اینجا). 

- حوزه مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در کشور حوزه تازه ای است که نیاز به دقت بیشتری دارد و بسیاری از موضوعات مطالعاتی فعلی شرایط ایده آلی ندارند.