دپارتمان مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی
دپارتمان مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی

شاید برنامه ریزی و زمانبندی پروژه ها اصلی ترین و مهمترین بخش در همه پروژه ها بوده و با تمامی محدوده های دانشی دیگر ارتباط نزدیکی داشته باشد. بحث برنامه ریزی و زمانبندی پروژه صرف نظر از حوزه نرم افزاری، یک موضوع تخصصی و مفهومی بوده که نیاز به دانش فراوانی دارد. البته نرم افزارها نیز در این بخش جایگاه ویژه ای داشته و کمک میکنند تا فرآیند برنامه ریزی با سرعت و دقت بالاتری انجام شود.

مستندات
تاریخ برگزاری: 09 مهر 1399 تا 30 مهر 1399
تاریخ برگزاری: 13 اسفند 1400 تا 28 آبان 1399
تاریخ برگزاری: 04 خرداد 1400 تا 25 خرداد 1400
تاریخ برگزاری: 10 خرداد 1401 تا 02 تیر 1401
تاریخ برگزاری: 20 تیر 1401 تا 22 تیر 1401
تاریخ برگزاری: 05 آذر 1399 تا 03 دی 1399
تاریخ برگزاری: 06 دی 1399 تا 11 بهمن 1399
تاریخ برگزاری: 06 مرداد 1400 تا 08 شهریور 1400
تاریخ برگزاری: 04 تیر 1401 تا 28 تیر 1401
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.